Lista członków KT


KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań
Al. Niepodległości 10
+48618569000
rektor@ue.poznan.pl
2. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 5
+48223800500
ipi@ipipan.waw.pl
3. Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa
Ul. Newelska 6
+48223810100
ibs@ibspan.waw.pl
4. Politechnika Opolska 45-758 Opole
Ul. Prószkowska 76
+48774498000
rektor@po.opole.pl
5. Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa
Ul. Elektoralna 2
+48225819399
gum@gum.gov.pl
6. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 30-705 Karków
ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1
+48122524644
kurkiewj@uek.krakow.pl
7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków
Ul. Warszawska 24
+48126282000
kancelaria@pk.edu.pl
8. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 12
+48178651210
rektor@prz.edu.pl
Wersja do wydruku