Lista członków KT


KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181C
+48224921101
gp@urpl.gov.pl
2. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa
Ul. Postępu 9
+48228431789
info@icimb.pl
3. ZHERMAPOL Sp. z o.o. 02-981 Warszawa
UL. Augustówka 14
+48228588272
biuro@zhermack.com
4. Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
+48225720913
rektor@wum.edu.pl
5. Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków
Ul. Gołębia 24
+48126330903
ujbj@uj.edu.pl
6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 50-425 Wrocław
Ul. Krakowska 26
+48717840291
danuta.nowakowska@umed.wroc.pl
7. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
Wersja do wydruku