Lista członków KT


KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 91-348 Łódź
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
+48426314502
impx@imp.lodz.pl
2. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa
ul. Konwaliowa 7
+48228111616
dyrektor@clor.waw.pl
3. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
4. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice
Ul. Kossutha 6
+48322546031
ietu@ietu.pl
5. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 91-433 Łódź
Ul. Smugowa 6
+48422032910
kcor@kcor.gov.pl
6. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 00-910 Warszawa
Al. gen.A.Chrusciela "Montera " 105
+48226735180
oniw@wichir.waw.pl
7. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock
Ul. Andrzeja Sołtana 7
+48227180092
zuop@zuop.pl
8. Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock
Ul. Andrzeja Sołtana 7
+48222731001
ncbj@ncbj.gov.pl
9. Państwowa Agencja Atomistyki 00-203 Warszawa
ul.Bonifraterska 17
+48226959819
skarzewski@paa.gov.pl
10. PGE EJ 1 Sp. z o.o. 00-542 Warszawa
Ul. Mokotowska 49
+48223401053
sekretariat.ej1@gkpge.pl
Wersja do wydruku