Lista członków KT


KT 216 ds. Odpadów
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
2. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
3. Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 20-092 Lublin
Ul. Obywatelska 13
+48817186200
dyrektor@wios.lublin.pl
4. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa
Ul. Postępu 9
+48228431789
info@icimb.pl
5. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
6. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 41-819 Zabrze
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
+48322716481
ipis@ipis.zabrze.pl
7. FERROCARBO Sp. z o.o. 30-969 Kraków
Ul. Ujastek 1
+48126429641
a.kalarus@ferrocarbo.pl
8. Instytut Metali Nieżelaznych 44-100 Gliwice
Ul. Sowińskiego 5
+48322380200
imn@imn.gliwice.pl
9. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 30-056 Kraków
Ul. Toruńska 5
+48126261876
info@wapno-info.pl
10. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 41-800 Zabrze
Ul. Zamkowa 1
+48322710041
office@ichpw.zabrze.pl
Wersja do wydruku