Lista członków KT


KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. 05-230 Kobyłka
Ul. Napoleona 2
+48227862326
pimb@pimb.com.pl
2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego 00-340 Warszawa
Ul. Oboźna 1
+48228268507
biuro@ospzpisr.com.pl
3. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
4. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
5. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
6. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
7. Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa
Ul. Elektoralna 2
+48225819399
gum@gum.gov.pl
8. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 01-692 Warszawa
Ul. Kolektorska 4
+48223750525
bh@ios.edu.pl
9. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
10. 3M Poland Sp. z o.o. 05-830 Nadarzyn
Aleja Katowicka 117, Kajetany
+48662072610
pgorski@mmm.com
Wersja do wydruku