Lista członków KT


KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 02-673 Warszawa
Ul. Racjonalizacji 6/8
+48228430201
imb@imbigs.pl
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 40-055 Katowice
ul. Poniatowskiego 15
+48322083555
rektor@sum.edu.pl
3. Wyższy Urząd Górniczy 40-055 Katowice
Ul. Poniatowskiego 31
+48327361700
wug@wug.gov.pl
4. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
5. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa
Ul. Czerniakowska 16
+48226233691
miswi@ciop.pl
6. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 91-348 Łódź
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
+48426314502
impx@imp.lodz.pl
7. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
8. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 2
+48817184400
imw@imw.lublin.pl
9. SVANTEK Sp. z o. o. 04-872 Warszawa
Ul. Strzygłowska 81
+48225188311
wbarwicz@svantek.com.pl
10. 3M Poland Sp. z o.o. 05-830 Nadarzyn
Aleja Katowicka 117, Kajetany
+48662072610
pgorski@mmm.com
11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 48-300 Nysa
Ul. Armii Krajowej 7
+48774484703
pwsz@pwsz.nysa.pl
12. Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa
Ul. Elektoralna 2
+48225819399
gum@gum.gov.pl
13. Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa
Ul. Szczotkarska 42
+48223557000
sekretariat@pca.gov.pl
Wersja do wydruku