Lista członków KT


KT 191 ds. Chemii Gleby
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy
Ul. Czartoryskich 8
+48814786700
iung@iung.pulawy.pl
2. Uniwersytet Łódzki 90-139 Łódź
Ul. Narutowicza 88
+48426355122
dziekan@geo.uni.lodz.pl
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-637 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 28
+48618487005
rektorat@up.poznan.pl
4. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
5. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa
Ul. Księcia Bolesława 6
+48226851300
poczta@itwl.pl
6. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
7. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa
Ul. Rakowiecka 4
+48224592000
sekretariat@pgi.gov.pl
8. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice
Ul. Kossutha 6
+48322546031
ietu@ietu.pl
9. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159/37 /1/125
+48226437557
piotrsklodowski@wp.pl
10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
Wersja do wydruku