Lista członków KT


KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Badawczy Leśnictwa 05-090 Raszyn
Sękocin Stary ul. Braci Leśnej 3
+48227150300
ibl@ibles.waw.pl
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-637 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 28
+48618487005
rektorat@up.poznan.pl
3. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 10-719 Olsztyn
ul. Michała Oczapowskiego 2
+48895233335
dziekanat@geo.kortowo.pl
4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
5. Instytut Agrofizyki PAN 20-280 Lublin
Ul. Doświadczalna 4
+48817445061
a.bieganowski@ipan.lublin.pl
6. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
7. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
Wersja do wydruku