Lista członków KT


KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
2. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
3. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 Radom
ul. Bracka 28
+48483848800
radom@radwag.pl
4. Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa
Ul. Elektoralna 2
+48225819399
gum@gum.gov.pl
5. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 03-195 Warszawa
Ul. Dorodna 16
+48225041205
sekdyrn@ichtj.waw.pl
6. T KOMP Tomasz Kruszewski 85-565 Bydgoszcz
Ul. Smukalska 33
+48523604459
ksiegowosc@tkomp.pl
7. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
8. Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa
Ul. Newelska 6
+48223810100
ibs@ibspan.waw.pl
9. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
Ul. Gen. J. Sowińskiego 3
+48322376100
sekretariat@energopomiar.com.pl
10. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu 61-893 Poznań
ul. Krakowska 19
+48618567240
oum.poznan@gum.gov.pl
11. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź
ul.Gabriela Narutowicza 75
+48426787037
oum.lodz.jn1446@gum.gov.pl
12. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach 40-957 Katowice
ul. Rynek 9
+48322589436
sekretariat@katowice.gum.gov.pl
13. Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o. 40-384 Katowice
UL. Ks.Bpa H. Bednorza 17
+48322569369
biuro@zetom.eu
Wersja do wydruku