Lista członków KT


KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
2. Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków
Ul. Gołębia 24
+48126330903
ujbj@uj.edu.pl
3. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
4. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice
Ul. Kossutha 6
+48322546031
ietu@ietu.pl
5. Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 20-092 Lublin
Ul. Obywatelska 13
+48817186200
dyrektor@wios.lublin.pl
6. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
7. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa
Ul. Rakowiecka 4
+48224592000
sekretariat@pgi.gov.pl
8. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 41-819 Zabrze
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
+48322716481
ipis@ipis.zabrze.pl
9. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
Ul. Gen. J. Sowińskiego 3
+48322376100
sekretariat@energopomiar.com.pl
10. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 30-056 Kraków
Ul. Toruńska 5
+48126261876
info@wapno-info.pl
11. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61
+48225694100
imgw@imgw.pl
12. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. 59-301 Lubin
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
+48767469900
cbj_sek@cbj.kghm.pl
13. ELPOLAB Sp.z o.o. 28-230 Połaniec
Zawada 26
+48158656114
elpolab@elpolab.pl
14. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
Wersja do wydruku