Lista członków KT


KT 190 ds. Biologii Gleby
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy
Ul. Czartoryskich 8
+48814786700
iung@iung.pulawy.pl
2. Uniwersytet Rzeszowski 35-601 Rzeszów
Ul. Ćwiklińskiej 1A
+48178721733
jkosteck@ur.edu.pl
3. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 2
+48817184400
imw@imw.lublin.pl
4. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 24/28
+48126331356
rrbaraba@cyf-kr.edu.pl
5. Uniwersytet Łódzki 90-139 Łódź
Ul. Narutowicza 88
+48426355122
dziekan@geo.uni.lodz.pl
6. Politechnika Gdańska 80-233 Gdańsk
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48583471269
rektor@pg.gda.pl
7. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
Wersja do wydruku