Lista członków KT


KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 90-505 Łódź
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
+48426373710
itb@moratex.eu
2. Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służby Mundurowej 91-735 Łódź
ul. Źródłowa 52
+48261444269
wobwsm@ron.mil.pl
3. Instytut Włókiennictwa 92-103 Łódź
Ul. Brzezińska 5/15
+48426163101
info@iw.lodz.pl
4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego 00-340 Warszawa
Ul. Oboźna 1
+48228268507
biuro@ospzpisr.com.pl
5. Politechnika Łódzka 90-924 Łódź
Ul. Żeromskiego 116
+48426312006
office.vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
6. BEZALIN SA 43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 43
+48338123088
bezalin@bezalin.com.pl
Wersja do wydruku