Lista członków KT


KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA 00-222 Warszawa
Ul. R. Sanguszki 1
+48222352000
pwpw@pwpw.pl
2. Bank Zachodni WBK SA 53-611 Wrocław
Ul. Strzegomska 8-10
+48713703631
bogdan.pilawski@bzwbk.pl
3. SYGNITY SA 02-797 Warszawa
Ul. Franciszka Klimczaka 1
+48222908800
info@sygnity.pl
4. Narodowy Bank Polski 00-919 Warszawa
Ul. Świętokrzyska 11/21
+48226208338
sekretariat.dsp@nbp.pl
5. Uniwersytet Zielonogórski 65-417 Zielona Góra
Ul. Licealna 9
+48683282202
rektorat@uz.zgora.pl
6. Instytut Logistyki i Magazynowania 61-755 Poznań
ul. E. Estkowskiego 6
+48618504900
office@ilim.poznan.pl
7. Związek Banków Polskich 00-380 Warszawa
ul. Kruczkowskiego 8
+48224868180
jerzy.banka@zbp.pl
8. Ministerstwo Rozwoju 00-507 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
+48222737000
kancelaria@mr.gov.pl
9. Business Reporting - Advisory Group Sp. z o.o. Sp.k. 60-351 Poznań
Ul. Zakręt 8
+48505558628
michal.piechocki@br-ag.eu
10. Polski Związek Faktorów 00-382 Warszawa
ul. Solec 81 B lok. A51
+48663133461
andrzej.zbikowski@ingcomfin.pl
Wersja do wydruku