Lista członków KT


KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
2. Kompania Węglowa SA 40-039 Katowice
Ul. Powstańców 30
+48327572642
j.slocinski@kwsa.pl
3. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 41-800 Zabrze
Ul. Zamkowa 1
+48322710041
office@ichpw.zabrze.pl
4. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 30-950 Kraków
skr. poczt. 49
+48126323300
centrum@min-pan.krakow.pl
5. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
6. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
7. Porozumienie Związków Zawodowych KADRA 40-833 Katowice
Ul. Obroki 77
+48322046571
kadra@kadra.org.pl
Wersja do wydruku