Lista członków KT


KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. 80-718 Gdańsk
Ul. Elbląska 133a
+48583009000
info@corrpol.pl
2. Instytut Elektrotechniki 04-703 Warszawa
Ul. Pożaryskiego 28
+48221125205
iel@iel.waw.pl
3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa
UL. Świętokrzyska 14
+48225564304
sep@sep.com.pl
4. Instytut Tele- i Radiotechniczny 03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
+48226192642
jozef.gromek@itr.org.pl
5. Instytut Technologii Elektronowej 02-255 Warszawa
Ul. Krakowiaków 53
+48228465431
obr@predom.com.pl
6. Diehl Controls Polska Sp. z o.o. 50-071 Wrocław
Plac Wolności 7
+48717749709
adrian.proszczuk@diehl-controls.com
7. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
Wersja do wydruku