Lista członków KT


KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
2. Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa
Ul. Annopol 6
+48228111231
ipo@ipo.waw.pl
3. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa
Ul. Czerniakowska 16
+48226233691
miswi@ciop.pl
4. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA 53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 55a
+48717851100
bsipg@gazoprojekt.pl
5. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice
ul. Pszczyńska 37
+48322374100
info@komag.eu
6. Instytut Włókiennictwa 92-103 Łódź
Ul. Brzezińska 5/15
+48426163101
info@iw.lodz.pl
7. LAFOT elektronik Natalia Lalek 62-040 Puszczykowo
ul. Poznańska 70
+48618194015
j.lalek@lafot.com
8. Instytut Przemysłu Skórzanego 91-462 Łódź
Ul. Zgierska 73
+48422536108
dyr-ips@ips.lodz.pl
9. Politechnika Łódzka 90-924 Łódź
Ul. Żeromskiego 116
+48426312006
office.vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
10. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39
+48243650000
zarzad@orlen.pl
11. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
12. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
13. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-121 Gliwice
ul. Łabędzka 21
+48322394482
biuro@obac.com.pl
14. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa
UL. Świętokrzyska 14
+48225564304
sep@sep.com.pl
Wersja do wydruku