Lista członków KT


KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Centrum Ochrony Podmiotów Gospodarczych Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów
ul. Myśliwska 50, Balin
+48600290500
w.porebski@centros.pl
2. Polski Związek Pracodawców OCHRONA 00-680 Warszawa
ul. Poznańska 3/12
+48228268587
biuro@pzpochrona.pl
3. ID Electronics Sp. z o.o. 02-793 Warszawa
Ul. Przy Bażantari 11
+48226496095
d.okrasa@ide.com.pl
4. Datel Sp. z o.o. 60-688 Poznań
Os. Jana III Sobieskiego 29c
+48618281311
ciesielczyk@datel.pl
5. Gustaw Gemini Sp. z o.o. 71-641 Szczecin
ul. Łyskowskiego 18
+48602230708
krzysztofb@hoga.pl
6. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM 02-822 Warszawa
ul. Poleczki 40
+48226255743
polalarm@polalarm.com.pl
8. Instytut Tele- i Radiotechniczny 03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
+48226192642
jozef.gromek@itr.org.pl
9. Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM Sp. z o.o. 00-570 Warszawa
Al. Wyzwolenia 12
+48226253400
techom@techom.com
10. Zakład Elektroniki COMPAS inż. Jacek Szewczyk 05-110 JabłonnA
ul. Modlińska 17 B
+48227824315
janusek@compas.com.pl
11. ALPA Zakład Systemów Alarmowych Alojzy Pawelczak 61-477 Poznań
Ul. Wiśniowa 10
+48602322040
info@alpa-alarm.com.pl
12. Zakład Technicznej Ochrony Mienia PROMIRCO-electronics 05-410 Józefów
ul. Sikorskiego 15
+48601220586
promirco@interia.pl
13. NOMA 2 Sp. z o.o. 40-041 Katowice
Ul. Plebiscytowa 36
+48323590111
a.skorupa@noma2.pl
14. Polska Izba Systemów Alarmowych 00-002 Warszawa
Ul. Świętokrzyska 20
+48226204557
pisa@pisa.org.pl
15. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
16. Narodowy Bank Polski 00-919 Warszawa
Ul. Świętokrzyska 11/21
+48226208338
sekretariat.dsp@nbp.pl
17. Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa
Ul. Żupnicza 11
+48228709000
siemens.pl@siemens.com
18. Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Hadar Sp. z o.o. 35-021 Rzeszów
Ul. Prof. L. Chmaja 3
+48178520830
poczta@hadar.pl
19. Robert Bosch Sp. z o.o. 02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105
+48227154153
monika.kolodziejczyk@pl.bosch.com
20. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
21. SOSTEL Jerzy Sobstel 44-100 Gliwice
ul. Kochanowskiego 29a/22
+48601969111
jsobstel@sostel.pl
Wersja do wydruku