Lista członków KT


KT 22 ds. Odzieżownictwa
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Włókiennictwa 92-103 Łódź
Ul. Brzezińska 5/15
+48426163101
info@iw.lodz.pl
2. Smyk SA 00-017 Warszawa
Ul. Marszałkowska 104/122
+48224610018
halina.kowalczyk@smyk.com
3. Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. 91-765 Łódź
ul. Górnicza 30/36
+48426571137
biuro@ittcertex.pl
4. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa
Ul. Czerniakowska 16
+48226233691
miswi@ciop.pl
5. Federacja Konsumentów 00-364 Warszawa
ul. Ordynacka 11 lok 1
+48228271173
biuro@federacja-konsumentow.org.pl
6. Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służby Mundurowej 91-735 Łódź
ul. Źródłowa 52
+48261444269
wobwsm@ron.mil.pl
7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 95-060 Brzeziny
ul. Żeromskiego 3
+48225095050
zg@zosprp.pl
8. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1
+48225560800
uokik@uokik.gov.pl
9. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 90-505 Łódź
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
+48426373710
itb@moratex.eu
10. Stowarzyszenie Włókienników Polskich - Zarząd Główny 90-007 Łódź
Pl. Komuny Paryskiej 5
+48426327115
swp.zg@neostrada.pl
11. Alga-Bis Ewa Andrzejewska Krzysztof Krysiak S. C. 93-138 Łódź
Ul. Siedlecka 3
+48426845009
biuro@alga-bis.com.pl
12. Politechnika Łódzka 90-924 Łódź
Ul. Żeromskiego 116
+48426312006
office.vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
13. TWA RETAIL Sp. z o.o. sp. k. 30-347 Kraków
Ul. Wadowicka 5
+48122950400
twa@reporteryoung.pl
14. Polski Rejestr Statków SA 80-416 Gdańsk
Al. Gen. Józefa Hallera 126
+48583461700
mailbox@prs.pl
15. ANIMEX FOODS Sp. z o.o. sp.k. 30-633 Kraków
Ul. Walerego Sławka 8A
+48698910178
maciej.sosenko@animex.pl
Wersja do wydruku