Lista członków KT


KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 53-659 Wrocław
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
+48717812201
kghm@cuprum.wroc.pl
2. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
3. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
4. Porozumienie Związków Zawodowych KADRA 40-833 Katowice
Ul. Obroki 77
+48322046571
kadra@kadra.org.pl
5. Kompania Węglowa SA 40-039 Katowice
Ul. Powstańców 30
+48327572642
j.slocinski@kwsa.pl
6. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
7. Wyższy Urząd Górniczy 40-055 Katowice
Ul. Poniatowskiego 31
+48327361700
wug@wug.gov.pl
8. DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. 43-190 Mikołów
ul. Podleska 72
+48323559081
info@dsi-schaumchemie.pl
9. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
10. Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o. 43-502 Czechowice - Dziedzice
Ul. Górnicza 60
+48668648866
jacek.nowak@pgsilesia.pl
11. Jastrzębska Spółka Węglowa SA 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Aleja Jana Pawła II 4
+48327564649
kmezyk@jsw.pl
12. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 40-007 Katowice
ul. Bankowa 8
+48323559770
kancelaria@wszop.edu.pl
13. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-121 Gliwice
ul. Łabędzka 21
+48322394482
biuro@obac.com.pl
Wersja do wydruku