Lista członków KT


KT 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 53-659 Wrocław
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
+48717812201
kghm@cuprum.wroc.pl
2. Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o. 40-313 Katowice
ul. Pod Młynem 1C
+48324209521
biuro@bsipg.eu
3. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
4. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
5. Kompania Węglowa SA 40-039 Katowice
Ul. Powstańców 30
+48327572642
j.slocinski@kwsa.pl
6. FAMUR SA 40-698 Katowice
Ul. Armii Krajowej 51
+48323596300
famur@famur.com.pl
7. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
8. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 40-142 Katowice
Ul. Modelarska 11
+48327350000
sekretariat@fasing.com.pl
9. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice
ul. Pszczyńska 37
+48322374100
info@komag.eu
10. Wyższy Urząd Górniczy 40-055 Katowice
Ul. Poniatowskiego 31
+48327361700
wug@wug.gov.pl
11. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-121 Gliwice
ul. Łabędzka 21
+48322394482
biuro@obac.com.pl
12. Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Wyzwolenia 14
+48327308200
sekretariat@joac-test.pl
Wersja do wydruku