Lista członków KT


KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
2. BSI Group Polska Sp. z o.o. 00-103 Warszawa
Ul. Królewska 16
+48223306180
infopoland@bsigroup.com
3. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 60-637 Poznań
ul.Wołyńska 22
+48618460200
ptpiree@ptpiree.pl
4. Energo-Moc Wzorcownia Sp. z o.o. 44-109 Gliwice
Ul. Wrzosowa 12/1
+48503781696
maciejtu@poczta.onet.pl
5. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 00-950 Warszawa
ul. Krucza 6/14
+48226290409
tgpe@energoprojekt.pl
6. ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 58
+48618843100
zarzad.operator@enea.pl
7. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. 44-101 Gliwice
ul. Świętokrzyska 2
+48322376615
sekretariat@elektryka.com.pl
8. ARTSMART Izabela Żylińska 01-773 Warszawa
ul. Braci Załuskich 4 lok. 21
+48660610605
iza.zylinska@tlen.pl
9. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o. 00-672 Warszawa
Ul. Piękna 46
+48228214701
monika.adamska@innogy.com
10. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki 00-727 Warszawa
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
+48225652087
dkulczycka@pkpplewiatan.pl
11. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 05-520 Konstancin-Jeziorna
Ul. Warszawska 165
+48222422568
irena.kuczkowska@pse.pl
12. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa
UL. Świętokrzyska 14
+48225564304
sep@sep.com.pl
13. Uniwersytet Zielonogórski 65-417 Zielona Góra
Ul. Licealna 9
+48683282202
rektorat@uz.zgora.pl
14. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
15. Politechnika Poznańska 60-965 Poznań
Pl. Skłodowskiej-Curie 5
+48616653537
sekretariat.rektora@put.poznan.pl
16. TAURON Dystrybucja SA 31-960 Kraków
ul. Dajwór 27
+48122611000
centrala@tauron-dystrybucja.pl
17. Adam Zalewski 43-382 Bielsko-Biała
ul. Rudawska 96
+48664100300
azalewski@echelon.com
18. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej 03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 82F
+48225391950
rektorat@chodkowska.edu.pl
19. ISOQAR CEE Sp. z o.o. 02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
+48226497664
isoqar@isoqar.pl
Wersja do wydruku