Lista członków KT


KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Centrum Ochrony Podmiotów Gospodarczych Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów
ul. Myśliwska 50, Balin
+48600290500
w.porebski@centros.pl
2. Polski Związek Pracodawców OCHRONA 00-680 Warszawa
ul. Poznańska 3/12
+48228268587
biuro@pzpochrona.pl
3. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 04-894 Warszawa
Ul. Szachowa 1
+48225128100
info@itl.waw.pl
4. Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM Sp. z o.o. 00-570 Warszawa
Al. Wyzwolenia 12
+48226253400
techom@techom.com
5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM 02-822 Warszawa
ul. Poleczki 40
+48226255743
polalarm@polalarm.com.pl
6. ES-INSTAL Andrzej Wójcik 02-758 Warszawa
Al. W. Sikorskiego 9A/72A
+48501277513
andrzejw@esinstal.pl
7. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
8. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
9. Zakład Technicznej Ochrony Mienia PROMIRCO-electronics 05-410 Józefów
ul. Sikorskiego 15
+48601220586
promirco@interia.pl
10. NOMA 2 Sp. z o.o. 40-041 Katowice
Ul. Plebiscytowa 36
+48323590111
a.skorupa@noma2.pl
11. Polska Izba Ochrony 00-236 Warszawa
ul. Świętojerska 5/7
+48228366146
biuropio@piooim.pl
12. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa
Ul. Podchorążych 38
+48225233900
sekretariat_kgpsp@kgpsp.gov.pl
13. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
14. Komenda Główna Policji 02-514 Warszawa
Ul. Puławska 148/150
+48226012892
dariusz.wojcik@policja.gov.pl
15. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
16. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 7
+48226015557
clk@policja.gov.pl
17. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 00-050 Warszawa
Ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
+48226203225
sitp@wa.home.pl
18. BSI Group Polska Sp. z o.o. 00-103 Warszawa
Ul. Królewska 16
+48223306180
infopoland@bsigroup.com
19. SOSTEL Jerzy Sobstel 44-100 Gliwice
ul. Kochanowskiego 29a/22
+48601969111
jsobstel@sostel.pl
20. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA 00-222 Warszawa
Ul. R. Sanguszki 1
+48222352000
pwpw@pwpw.pl
21. NETSOFT CONSULTING Piotr Welenc 00-159 Warszawa
ul. Andersa 37 lok. 25
+48603692276
p.welenc@governance.pl
22. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 02-147 Warszawa
ul. Wieżowa 8
+48225745000
info@pansa.pl
23. CryptoProtect Sp. z o.o. 01-494 Warszawa
Andrzeja Sołtana 3 lok. 8
+48226385398
maciej.jedrzejewski@gmail.com
24. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
25. Bol-And S.C. Katarzyna Skroban Bolesław Szomański 02-548 Warszawa
Ul. Olesińska 15/3
+48601361977
i@szomanski.eu
26. JMR. IT Jarosław Romanowski 05-400 Otwock
ul. Chopina 19/24
+48602205714
romanjaro@op.pl
Wersja do wydruku