Lista członków KT


KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 05-870 Błonie
Radzików
+48227334500
postbox@ihar.edu.pl
2. Instytut Technologii Drewna 60-654 Poznań
Ul. Winiarska 1
+48618492401
office@itd.poznan.pl
3. Politechnika Wrocławska 50-377 Wrocław
Plac Grunwaldzki 11
+48713202057
ong@pwr.edu.pl
4. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
5. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 41-800 Zabrze
Ul. Zamkowa 1
+48322710041
office@ichpw.zabrze.pl
6. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice
Ul. Kossutha 6
+48322546031
ietu@ietu.pl
7. Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o. 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Ul. Rybnicka 6
+48327565296
info@clpb.pl
8. FERROCARBO Sp. z o.o. 30-969 Kraków
Ul. Ujastek 1
+48126429641
a.kalarus@ferrocarbo.pl
9. Instytut Energetyki - Instytut Badawczy 01-330 Warszawa
ul. Mory 8
+48225567626
instytut.energetyki@ien.com.pl
10. Przemysłowy Instytut Motoryzacji 03-301 Warszawa
Ul. Jagiellońska 55
+48227777015
instytut@pimot.eu
11. Stowarzyszenie Producentów Cementu 30-003 Kraków
Ul. Lubelska 29/4/5
+48124233355
biuro@polskicement.pl
12. ArcelorMittal Poland SA 30-969 Kraków
ul. Ujastek 1
+48122904937
daniel.gierczynski@arcelormittal.com
13. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 31-503 Kraków
Ul. Lubicz 25 A
+48124210033
office@inig.pl
14. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
Ul. Gen. J. Sowińskiego 3
+48322376100
sekretariat@energopomiar.com.pl
15. JSW KOKS SA 41-800 Zabrze
Ul. Pawliczka 1
+48324164210
sekretariat@jswkoks.pl
16. PGE Energia Ciepła SA 44-207 Rybnik
ul. Podmiejska
+48327391480
Sabina.Magiera-Wilgucka@edf.pl
17. ELPOLAB Sp.z o.o. 28-230 Połaniec
Zawada 26
+48158656114
elpolab@elpolab.pl
Wersja do wydruku