Lista członków KT


KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
2. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
3. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-121 Gliwice
ul. Łabędzka 21
+48322394482
biuro@obac.com.pl
4. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 53-659 Wrocław
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
+48717812201
kghm@cuprum.wroc.pl
5. Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o. 40-313 Katowice
ul. Pod Młynem 1C
+48324209521
biuro@bsipg.eu
6. SEVITEL Sp. z o.o. 40-189 Katowice
ul. Leopolda 29
+48327057301
sevitel@sevitel.pl
7. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice
ul. Pszczyńska 37
+48322374100
info@komag.eu
8. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
9. Porozumienie Związków Zawodowych KADRA 40-833 Katowice
Ul. Obroki 77
+48322046571
kadra@kadra.org.pl
10. Wyższy Urząd Górniczy 40-055 Katowice
Ul. Poniatowskiego 31
+48327361700
wug@wug.gov.pl
11. APATOR MINING Sp. z o.o. 40-203 Katowice
Al. Roździeńskiego 188
+48327842350
biuro@apator-mining.com.pl
12. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 40-189 Katowice
ul. Leopolda 31
+48322007600
ibemag@ibemag.pl
13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego 00-340 Warszawa
Ul. Oboźna 1
+48228268507
biuro@ospzpisr.com.pl
14. Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Wyzwolenia 14
+48327308200
sekretariat@joac-test.pl
Wersja do wydruku