Lista członków KT


KT 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 53-659 Wrocław
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
+48717812201
kghm@cuprum.wroc.pl
2. KGHM ZANAM SA 59-101 Polkowice
Ul. Kopalniana 7
+48768470905
sekretariat@kghmzanam.com
3. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. 59-301 Lubin
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
+48767469900
cbj_sek@cbj.kghm.pl
4. Instytut Metali Nieżelaznych 44-100 Gliwice
Ul. Sowińskiego 5
+48322380200
imn@imn.gliwice.pl
5. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
6. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. 59-301 Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 183
+48767464110
zarzad@inova.pl
Wersja do wydruku