Lista członków KT


KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
2. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 53-659 Wrocław
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
+48717812201
kghm@cuprum.wroc.pl
3. Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o. 40-313 Katowice
ul. Pod Młynem 1C
+48324209521
biuro@bsipg.eu
4. Porozumienie Związków Zawodowych KADRA 40-833 Katowice
Ul. Obroki 77
+48322046571
kadra@kadra.org.pl
5. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
6. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Bytom Sp. z o.o. 41-508 Chorzów
Ul. Kluczborska 39
+48323499851
prgbytom@pro.onet.pl
7. KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA 42-600 Tarnowskie Góry
ul.Hutnicza 5-9
+48327365253
krystian.ratuszny@kopex.com.pl
Wersja do wydruku