Lista członków KT


KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Energetyki - Instytut Badawczy 01-330 Warszawa
ul. Mory 8
+48225567626
instytut.energetyki@ien.com.pl
2. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa
UL. Świętokrzyska 14
+48225564304
sep@sep.com.pl
4. Instytut Elektrotechniki 04-703 Warszawa
Ul. Pożaryskiego 28
+48221125205
iel@iel.waw.pl
5. Politechnika Wrocławska 50-377 Wrocław
Plac Grunwaldzki 11
+48713202057
ong@pwr.edu.pl
6. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
Wersja do wydruku