Lista członków KT


KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. POLON-ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 85-861 Bydgoszcz
UL. Glinki 155
+48523639200
polonalfa@polon-alfa.pl
2. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 00-910 Warszawa
Al. gen.A.Chrusciela "Montera " 105
+48226735180
oniw@wichir.waw.pl
3. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa
ul. Konwaliowa 7
+48228111616
dyrektor@clor.waw.pl
4. Państwowa Agencja Atomistyki 00-203 Warszawa
ul.Bonifraterska 17
+48226959819
skarzewski@paa.gov.pl
5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa
UL. Świętokrzyska 14
+48225564304
sep@sep.com.pl
6. Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock
Ul. Andrzeja Sołtana 7
+48222731001
ncbj@ncbj.gov.pl
Wersja do wydruku