Lista członków KT


KT 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Uniwersytet Warszawski 02-927 Warszawa
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48225529355
rektor@adm.uw.edu.pl
2. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA 53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 55a
+48717851100
bsipg@gazoprojekt.pl
3. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa
Ul. Rakowiecka 4
+48224592000
sekretariat@pgi.gov.pl
4. GAMRAT SA 38-200 Jasło
Ul. Mickiewicza 108
+48134916000
gamrat@gamrat.com.pl
5. Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. 70-893 Szczecin
Ul. Tartaczna 9
+48914666670
biuro@geoprojekt.szczecin.pl
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa
Ul. Wronia 53
+48223758634
sekretariatDS@gddkia.gov.pl
Wersja do wydruku