Lista członków KT


KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa
Ul. Księcia Bolesława 6
+48226851300
poczta@itwl.pl
2. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 80-718 Gdańsk
Ul. Elbląska 135
+48583088011
slawomir.morysiak@lotospaliwa.pl
3. ORLEN Laboratorium S.A. 09-411 Płock
ul. Chemików 7
+48242568114
biuro@orlenlaboratorium.pl
4. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
5. Polska Organizacja Gazu Płynnego 00-043 Warszawa
Ul. Czackiego 3/5
+48223361232
biuro@pogp.pl
6. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
7. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39
+48243650000
zarzad@orlen.pl
8. LOTOS Lab Sp. z o.o. 80-718 Gdańsk
Ul. Elbląska 135
+48583088256
lotoslab@lotoslab.pl
9. Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 80
+48224385215
ewa.debicka@its.waw.pl
10. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała
Ul Sarni Stok 93
+48338130539
bosmal@bosmal.com.pl
11. Zakłady Chemiczne Organika SA 93-531 Łódź
Ul. Ciasna 21 a
+48426810576
kalisiak@organika.com.pl
12. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy 00-043 Warszawa
Ul. Czackiego 3/5
+48502485309
jablonski.konrad@gmail.com
13. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 80-718 Gdańsk
Ul. Elbląska 135
+48583087239
lotosasfalt@lotosasfalt.pl
14. Agencja Rezerw Materiałowych 00-844 Warszawa
Ul. Grzybowska 45
+48223609100
bpi@arm.gov.pl
15. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 31-503 Kraków
Ul. Lubicz 25 A
+48124210033
office@inig.pl
16. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 02-516 Warszawa
Ul. Rejtana 17 Lok. 36
+48695489896
marcin.szponder@popihn.pl
17. ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39
+48242569874
asfalt@orlen-asfalt.pl
18. Warter Fuels SA 09-411 Płock
Ul. Chemików 5
+48243653307
biuro@warterfuels.pl
19. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. 00-193 Warszawa
ul. Stawki 2

jaroslaw.ciszewski@olpp.pl
20. ORLEN OIL Sp. z o.o. 31-323 Kraków
ul. Opolska 114
+48126655555
marek.fajferek@orlenoil.pl
21. Grupa LOTOS SA 80-718 Gdańsk
Ul. Elbląska 135
+48583087111
lotos@grupalotos.pl
22. Akwawit SA 51-501 Wrocław
Ul. Monopolowa 4
+48713474100
biuro@akwawit.com.pl
23. Polska Izba Paliw Płynnych 00-195 Warszawa
Ul. Słomińskiego 19 lok. 521
+48226375077
izba@paliwa.pl
24. Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw 00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2 lok. 49
+48224360611
info@kib.pl
25. Przemysłowy Instytut Motoryzacji 03-301 Warszawa
Ul. Jagiellońska 55
+48227777015
instytut@pimot.eu
26. BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce 31-358 Karków
Ul. Jasnogórska 1

Agata.DruzgalaRusinek@ec1.bp.com
27. ORLEN Południe SA 38-460 Jedlicze
Ul. Trzecieskiego 14
+48242010000
sekretariat.poludnie@orlen.pl
28. Polwax SA 43-502 Czechowice-Dziedzice
Ul. Łukasiewicza 2
+48323237304
anna.krol@polwax.pl
Wersja do wydruku