Lista członków KT


KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań
Al. Niepodległości 10
+48618569000
rektor@ue.poznan.pl
2. Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa
Ul. Szczotkarska 42
+48223557000
sekretariat@pca.gov.pl
3. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła 02-903 Warszawa
Ul. Powsińska 61/63
+48225509677
jarosz@izz.waw.pl
4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-637 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 28
+48618487005
rektorat@up.poznan.pl
5. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. 81-332 Gdynia
Ul. Kołłątaja 1
+48586618201
pihz@pihz-certyfikacja.pl
6. Instytut Logistyki i Magazynowania 61-755 Poznań
ul. E. Estkowskiego 6
+48618504900
office@ilim.poznan.pl
7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
8. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
9. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
10. Lloyd's Register Polska Sp. z o.o. 81-759 Sopot
Ul. Grunwaldzka 12-16 lokal 1
+48585557500
lrqa@lrqa.pl
11. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 02-532 Warszawa
Ul. Rakowiecka 36
+48226063600
ibprs@ibprs.pl
12. Silliker Polska Sp. z o.o. 00-645 Warszawa
Ul. Waryńskiego 1
+48225924700
j.olejnik@silliker.pl
13. ISOQAR CEE Sp. z o.o. 02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
+48226497664
isoqar@isoqar.pl
14. Uniwersytet Warszawski 02-927 Warszawa
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48225529355
rektor@adm.uw.edu.pl
15. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 122
+48862758200
sekretariat@mlekovita.com.pl
16. CHECKED Małgorzata Czapka 00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 15/27
+48500421640
mczapka@checked.com.pl
Wersja do wydruku