Lista członków KT


KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA 81-109 Gdynia
Ul. Dickmana 62
+48586665367
dn@ctm.gdynia.pl
2. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 00-912 Warszawa
Ul. Żwirki i Wigury 103/105
+48261825121
a.gamza@wp.mil.pl
3. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 00-909 Warszawa
ul.Krajewskiego 1A
+48261877883
wcnjk@ron.mil.pl
4. Wojskowy Instytut Łączności 05-130 Zegrze
Ul. Warszawska 22A
+48226885555
sekretariat@wil.waw.pl
5. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa
Ul. Księcia Bolesława 6
+48226851300
poczta@itwl.pl
6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa
Ul. Stefana Batorego 5
+48226014533
lech.gruba@mswia.gov.pl
7. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej 05-070 Sulejówek
Ul. Okuniewska 1
+48226811012
sekretariat@witpis.eu
8. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
9. Instytut Lotnictwa 02-256 Warszawa
Al. Krakowska 110/114
+48221883786
ilot@ilot.edu.pl
10. Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służby Żywnościowej 04-470 Warszawa
Ul. Marsa 112
+48261815084
wobwsz@ron.mil.pl
11. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 00-910 Warszawa
Al. gen.A.Chrusciela "Montera " 105
+48226735180
oniw@wichir.waw.pl
12. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 05-220 Zielonka
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
+48227614401
witu@witu.mil.pl
13. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 90-505 Łódź
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
+48426373710
itb@moratex.eu
14. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego 50-961 Wrocław
Ul. Obornicka 136
+48713474440
witi@witi.wroc.pl
15. RADMOR S.A. 81-212 Gdynia
Ul. Hutnicza 3
+48587655511
sekretariat@radmor.com.pl
16. Inspektorat Uzbrojenia 00-909 Warszawa
ul. Królewska 1/7
+48226872270
s.warchol@ron.mil.pl
17. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 85-915 Bydgoszcz
ul.. Dwernickiego 1
+48721890308
falkowskij@wp.pl
18. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
Wersja do wydruku