Lista członków PK


KT 277 / PK 1 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Powrót
Lp. Członek PK Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 01-224 Warszawa
ul. Marcina Kasprzaka 25
+48606971512
wojtek.kietlinski@msgaz.pl
2. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 01-224 Warszawa
Ul. Kasprzaka 25
+48693025841
ewa.soroko@pgnig.pl
4. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA 02-337 Warszawa
ul. Mszczonowska 4
+48222201800
pr@gaz-system.pl
5. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 31-503 Kraków
Ul. Lubicz 25 A
+48124210033
office@inig.pl
Wersja do wydruku