Lista członków PK


KT 176 / PK 4 ds. Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
Powrót
Lp. Członek PK Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 00-909 Warszawa
ul.Krajewskiego 1A
+48261877883
wcnjk@ron.mil.pl
2. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 01-485 Warszawa
Ul. Kazimierza Leskiego 7
+48261892730
swscoas@wp.mil.pl
3. Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa
Ul. Annopol 6
+48228111231
ipo@ipo.waw.pl
4. Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 01-783 Warszawa
Ul. Dymińska 13
+48261875400
mszwyngel@mon.gov.pl
5. Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP 01-485 Warszawa
płk K. Leskiego 7
+48261892541
creszrp.sekretariat@wp.mil.pl
6. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa
Ul. Czerniakowska 16
+48226233691
miswi@ciop.pl
7. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 00-910 Warszawa
Al. gen.A.Chrusciela "Montera " 105
+48226735180
oniw@wichir.waw.pl
Wersja do wydruku