Lista członków PK


KT 176 / PK 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
Powrót
Lp. Członek PK Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa
Ul. Księcia Bolesława 6
+48226851300
poczta@itwl.pl
2. Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służby Mundurowej 90-613 Łódź
Ul. Gdańska 89
+48261444269
wobwsm@ron.mil.pl
3. Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służby Żywnościowej 04-470 Warszawa
Ul. Marsa 112
+48261815084
wobwsz@ron.mil.pl
4. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 00-909 Warszawa
ul.Krajewskiego 1A
+48261877883
wcnjk@wp.mil.pl
Wersja do wydruku