Lista członków KT


KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM 02-822 Warszawa
ul. Poleczki 40
+48226255743
polalarm@polalarm.com.pl
2. CERBEX Sp. z o.o. 38-400 Krosno
ul. Lwowska 14
+48134368399
cerbex@cerbex.pl
3. Polska Izba Systemów Alarmowych 00-002 Warszawa
Ul. Świętokrzyska 20
+48226204557
pisa@pisa.org.pl
4. Polski Związek Pracodawców OCHRONA 00-680 Warszawa
ul. Poznańska 3/12
+48228268587
biuro@pzpochrona.pl
5. SOSTEL Jerzy Sobstel 44-100 Gliwice
ul. Kochanowskiego 29a/22
+48601969111
jsobstel@sostel.pl
6. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa
Ul. Podchorążych 38
+48225233900
sekretariat_kgpsp@kgpsp.gov.pl
7. Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM Sp. z o.o. 00-570 Warszawa
Al. Wyzwolenia 12
+48226253400
techom@techom.com
8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 00-050 Warszawa
Ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
+48226203225
sitp@wa.home.pl
9. NOMA 2 Sp. z o.o. 40-041 Katowice
Ul. Plebiscytowa 36
+48323590111
a.skorupa@noma2.pl
10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego 00-340 Warszawa
Ul. Oboźna 1
+48228268507
biuro@ospzpisr.com.pl
11. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
Wersja do wydruku