KARTA INFORMACYJNA


KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Problematyka bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych obejmująca: metody badań i oceny zachowania wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych w warunkach pożarowych; zasady klasyfikacji ogniowych wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych; ocenę zagrożenia pożarowego i ryzyka pożaru w odniesieniu do ochrony życia i mienia; wpływ projektu, wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych na bezpieczeństwo pożarowe oraz metody obniżania zagrożenia pożarowego i ryzyka pożaru przy wykorzystaniu ustalonych właściwości ogniowych wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.220;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 127;  CEN/TC 127/WG 1;  CEN/TC 127/WG 1/TG EX;  CEN/TC 127/WG 2;  CEN/TC 127/WG 2/TG 4;  CEN/TC 127/WG 3;  CEN/TC 127/WG 4;  CEN/TC 127/WG 5;  CEN/TC 127/WG 7;  CEN/TC 127/WG 8;  CEN/TC 191/SC 1;  CEN/TC 191/SC 1/WG 1;  CEN/TC 191/SC 1/WG 2;  CEN/TC 191/SC 1/WG 3;  CEN/TC 191/SC 1/WG 4;  CEN/TC 191/SC 1/WG 5;  CEN/TC 191/SC 1/WG 6;  CEN/TC 191/SC 1/WG 7;  CEN/TC 191/SC 1/WG 8;  CEN/TC 191/SC 1/WG 9;  ISO/TC 92;  ISO/TC 92/CAG 1;  ISO/TC 92/SC 1;  ISO/TC 92/SC 1/WG 10;  ISO/TC 92/SC 1/WG 11;  ISO/TC 92/SC 1/WG 15;  ISO/TC 92/SC 1/WG 5;  ISO/TC 92/SC 1/WG 7;  ISO/TC 92/SC 2;  ISO/TC 92/SC 2/WG 1;  ISO/TC 92/SC 2/WG 11;  ISO/TC 92/SC 2/WG 12;  ISO/TC 92/SC 2/WG 2;  ISO/TC 92/SC 2/WG 3;  ISO/TC 92/SC 2/WG 4;  ISO/TC 92/SC 2/WG 5;  ISO/TC 92/SC 2/WG 6;  ISO/TC 92/SC 2/WG 7;  ISO/TC 92/SC 2/WG 9;  ISO/TC 92/SC 3;  ISO/TC 92/SC 3/TG 3;  ISO/TC 92/SC 3/WG 1;  ISO/TC 92/SC 3/WG 2;  ISO/TC 92/SC 3/WG 5;  ISO/TC 92/SC 3/WG 6;  ISO/TC 92/SC 4;  ISO/TC 92/SC 4/TG 1;  ISO/TC 92/SC 4/WG 1;  ISO/TC 92/SC 4/WG 11;  ISO/TC 92/SC 4/WG 12;  ISO/TC 92/SC 4/WG 13;  ISO/TC 92/SC 4/WG 6;  ISO/TC 92/SC 4/WG 7;  ISO/TC 92/SC 4/WG 9;  ISO/TC 92/WG 13;  ISO/TC 92/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 127;  CEN/TC 127/WG 1;  CEN/TC 127/WG 1/TG EX;  CEN/TC 127/WG 2;  CEN/TC 127/WG 2/TG 4;  CEN/TC 127/WG 3;  CEN/TC 127/WG 4;  CEN/TC 127/WG 5;  CEN/TC 127/WG 7;  CEN/TC 127/WG 8;  CEN/TC 191/SC 1;  CEN/TC 191/SC 1/WG 1;  CEN/TC 191/SC 1/WG 2;  CEN/TC 191/SC 1/WG 3;  CEN/TC 191/SC 1/WG 4;  CEN/TC 191/SC 1/WG 5;  CEN/TC 191/SC 1/WG 6;  CEN/TC 191/SC 1/WG 7;  CEN/TC 191/SC 1/WG 8;  CEN/TC 191/SC 1/WG 9;  ISO/TC 92;  ISO/TC 92/CAG 1;  ISO/TC 92/SC 1;  ISO/TC 92/SC 1/WG 10;  ISO/TC 92/SC 1/WG 11;  ISO/TC 92/SC 1/WG 15;  ISO/TC 92/SC 1/WG 5;  ISO/TC 92/SC 1/WG 7;  ISO/TC 92/SC 2;  ISO/TC 92/SC 2/WG 1;  ISO/TC 92/SC 2/WG 11;  ISO/TC 92/SC 2/WG 12;  ISO/TC 92/SC 2/WG 2;  ISO/TC 92/SC 2/WG 3;  ISO/TC 92/SC 2/WG 4;  ISO/TC 92/SC 2/WG 5;  ISO/TC 92/SC 2/WG 6;  ISO/TC 92/SC 2/WG 7;  ISO/TC 92/SC 2/WG 9;  ISO/TC 92/SC 3;  ISO/TC 92/SC 3/TG 3;  ISO/TC 92/SC 3/WG 1;  ISO/TC 92/SC 3/WG 2;  ISO/TC 92/SC 3/WG 5;  ISO/TC 92/SC 3/WG 6;  ISO/TC 92/SC 4;  ISO/TC 92/SC 4/TG 1;  ISO/TC 92/SC 4/WG 1;  ISO/TC 92/SC 4/WG 11;  ISO/TC 92/SC 4/WG 12;  ISO/TC 92/SC 4/WG 13;  ISO/TC 92/SC 4/WG 6;  ISO/TC 92/SC 4/WG 7;  ISO/TC 92/SC 4/WG 9;  ISO/TC 92/WG 13;  ISO/TC 92/WG 8; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek
tel.: +48601224943
email: miroslawkosiorek@interia.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr Andrzej Borowy
tel.: +48228533426
email: a.borowy@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 180:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Katarzyna Maciejczyk
tel.: 225567605
email: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Katarzyna Maciejczyk
tel.: 225567605
email: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku