KARTA INFORMACYJNA


KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Lasery o pracy ciągłej i impulsowe, lasery o różnym ośrodku aktywnym, urządzenia laserowe o różnym zastosowaniu , podzespoły do laserów i urządzeń laserowych, mierniki i detektory promieniowania laserowego, systemy elektrooptyczne, bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu optycznym, metody pomiarów parametrów promieniowania laserowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
31.260;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 123;  CLC/TC 76;  IEC/TC 76;  IEC/TC 76/AG 11;  IEC/TC 76/JWG 10;  IEC/TC 76/JWG 12;  IEC/TC 76/WG 1;  IEC/TC 76/WG 3;  IEC/TC 76/WG 4;  IEC/TC 76/WG 5;  IEC/TC 76/WG 7;  IEC/TC 76/WG 8;  IEC/TC 76/WG 9;  ISO/TC 172/SC 9;  ISO/TC 172/SC 9/JWG 1;  ISO/TC 172/SC 9/JWG 3;  ISO/TC 172/SC 9/WG 1;  ISO/TC 172/SC 9/WG 3;  ISO/TC 172/SC 9/WG 4;  ISO/TC 172/SC 9/WG 6;  ISO/TC 172/SC 9/WG 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 123;  CLC/TC 76;  IEC/TC 76;  IEC/TC 76/AG 11;  IEC/TC 76/JWG 10;  IEC/TC 76/JWG 12;  IEC/TC 76/WG 1;  IEC/TC 76/WG 3;  IEC/TC 76/WG 4;  IEC/TC 76/WG 5;  IEC/TC 76/WG 7;  IEC/TC 76/WG 8;  IEC/TC 76/WG 9;  ISO/TC 172/SC 9;  ISO/TC 172/SC 9/JWG 1;  ISO/TC 172/SC 9/JWG 3;  ISO/TC 172/SC 9/WG 1;  ISO/TC 172/SC 9/WG 3;  ISO/TC 172/SC 9/WG 4;  ISO/TC 172/SC 9/WG 6;  ISO/TC 172/SC 9/WG 7; 
Przewodniczący:
dr inż. Grzegorz Owczarek
tel.: +48426480239
email: growc@ciop.lodz.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Mirosław Nowakowski
tel.: +48226837677
email: mnowakowski@wat.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 291:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Zofia Uziębło
tel.: 22 556 74 86
email: zofia.uzieblo@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Zofia Uziębło
tel.: 22 556 74 86
email: zofia.uzieblo@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 2001-01-01 Wersja do wydruku