KARTA INFORMACYJNA


KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Napędy linowe i ich elementy, wyposażenia kolei linowych i konserwacja, koleje linowe, wyciągi narciarskie, konstrukcje urządzeń transportu linowego, drut stalowy i liny stalowe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
21.220.20; 45.100; 45.120; 77.140.60; 77.140.70; 93.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 168;  CEN/TC 168/WG 2;  CEN/TC 168/WG 4;  CEN/TC 168/WG 6;  CEN/TC 242;  CEN/TC 242/WG 1;  CEN/TC 242/WG 10;  CEN/TC 242/WG 13;  CEN/TC 242/WG 14;  CEN/TC 242/WG 15;  CEN/TC 242/WG 2;  CEN/TC 242/WG 3;  CEN/TC 242/WG 4;  CEN/TC 242/WG 5;  CEN/TC 242/WG 6;  CEN/TC 242/WG 7;  CEN/TC 242/WG 8;  CEN/TC 242/WG 9;  ISO/TC 105;  ISO/TC 105/WG 5;  ISO/TC 105/WG 6;  ISO/TC 105/WG 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 168;  CEN/TC 168/WG 2;  CEN/TC 168/WG 4;  CEN/TC 168/WG 6;  CEN/TC 242;  CEN/TC 242/WG 1;  CEN/TC 242/WG 10;  CEN/TC 242/WG 13;  CEN/TC 242/WG 14;  CEN/TC 242/WG 15;  CEN/TC 242/WG 2;  CEN/TC 242/WG 3;  CEN/TC 242/WG 4;  CEN/TC 242/WG 5;  CEN/TC 242/WG 6;  CEN/TC 242/WG 7;  CEN/TC 242/WG 8;  CEN/TC 242/WG 9;  ISO/TC 105;  ISO/TC 105/WG 5; 
Przewodniczący:
dr inż. Wacław Oleksy
tel.: +48126173142
email: oleksyw@agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 163:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
30-059   Kraków  Al. Mickiewicza 30
Sekretarz KT:
dr inż. Tomasz Rokita
tel.: +48126173682
email: rokitom@agh.edu.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Mandziuk
tel.: 22 556 75 53
email: joanna.mandziuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku