KARTA INFORMACYJNA


KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych a w szczególności kotły parowe i wodne i ich urządzenia pomocnicze, palniki na paliwo stałe i ciekłe, turbiny parowe i gazowe, systemy turbin wiatrowych. Urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Odzyskiwanie ciepła i izolacja cieplna. Silniki parowe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
27.040; 27.060.10; 27.060.30; 27.100; 27.180; 27.220;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/TC 2;  CEN/TC 269;  CEN/TC 312;  CEN/TC 399;  CEN/TC 46;  CEN/TC 47;  CLC/SR 114;  CLC/SR 117;  CLC/SR 5;  CLC/TC 88;  IEC/TC 114;  IEC/TC 117;  IEC/TC 5;  IEC/TC 88;  ISO/TC 109;  ISO/TC 180;  ISO/TC 197; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/TC 2;  CEN/TC 269;  CEN/TC 312;  CEN/TC 399;  CEN/TC 46;  CEN/TC 47;  CLC/SR 114;  CLC/SR 117;  CLC/SR 5;  CLC/TC 88;  IEC/TC 114;  IEC/TC 117;  IEC/TC 5;  IEC/TC 88;  ISO/TC 109;  ISO/TC 180;  ISO/TC 197; 
Przewodniczący:
dr inż. Mirosław Nizielski
tel.: +48242622610
email: m.nizielski@chello.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 137:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku