KARTA INFORMACYJNA


KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych a w szczególności kotły parowe i wodne i ich urządzenia pomocnicze, palniki na paliwo stałe i ciekłe, turbiny parowe i gazowe, systemy turbin wiatrowych. Urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Odzyskiwanie ciepła i izolacja cieplna. Silniki parowe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
27.040; 27.060.10; 27.060.30; 27.100; 27.180; 27.220;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/TC 2;  CEN/TC 269;  CEN/TC 269/WG 1;  CEN/TC 269/WG 2;  CEN/TC 312;  CEN/TC 312/WG 1;  CEN/TC 312/WG 2;  CEN/TC 312/WG 3;  CEN/TC 312/WG 4;  CEN/TC 399;  CEN/TC 46;  CEN/TC 46/WG 1;  CEN/TC 46/WG 2;  CEN/TC 47;  CEN/TC 47/WG 4;  CLC/SR 114;  CLC/SR 117;  CLC/SR 5;  CLC/TC 88;  CLC/TC 88/WG 02;  CLC/TC 88/WG 03;  IEC/TC 114;  IEC/TC 114/AHG 3;  IEC/TC 114/AHG 4;  IEC/TC 114/AHG 5;  IEC/TC 114/AHG 6;  IEC/TC 114/AHG 7;  IEC/TC 114/AHG 8;  IEC/TC 114/MT 62600-1;  IEC/TC 114/MT 62600-2;  IEC/TC 114/PT 62600-10;  IEC/TC 114/PT 62600-101;  IEC/TC 114/PT 62600-102;  IEC/TC 114/PT 62600-103;  IEC/TC 114/PT 62600-2;  IEC/TC 114/PT 62600-20;  IEC/TC 114/PT 62600-201;  IEC/TC 114/PT 62600-202;  IEC/TC 114/PT 62600-30;  IEC/TC 114/PT 62600-300;  IEC/TC 114/PT 62600-301;  IEC/TC 114/PT 62600-40;  IEC/TC 117;  IEC/TC 117/PT 62862-1-1;  IEC/TC 117/PT 62862-1-2;  IEC/TC 117/PT 62862-2-1;  IEC/TC 117/PT 62862-3-1;  IEC/TC 117/PT 62862-3-2;  IEC/TC 117/PT 62862-3-3;  IEC/TC 117/PT 62862-5-2;  IEC/TC 5;  IEC/TC 5/AG 15;  IEC/TC 5/JMT 17;  IEC/TC 5/JWG 16;  IEC/TC 5/MT 12;  IEC/TC 5/MT 13;  IEC/TC 5/MT 14;  IEC/TC 88;  IEC/TC 88/AG 1;  IEC/TC 88/AHG 1;  IEC/TC 88/JWG 1;  IEC/TC 88/JWG 25;  IEC/TC 88/MT 1;  IEC/TC 88/MT 11;  IEC/TC 88/MT 12-1;  IEC/TC 88/MT 13;  IEC/TC 88/MT 2;  IEC/TC 88/MT 21;  IEC/TC 88/MT 22;  IEC/TC 88/MT 23;  IEC/TC 88/MT 24;  IEC/TC 88/PT 61400-101;  IEC/TC 88/PT 61400-12-2;  IEC/TC 88/PT 61400-12-4;  IEC/TC 88/PT 61400-26;  IEC/TC 88/PT 61400-3-2;  IEC/TC 88/PT 61400-30;  IEC/TC 88/PT 61400-40;  IEC/TC 88/PT 61400-5;  IEC/TC 88/PT 61400-6;  IEC/TC 88/PT 61400-7;  IEC/TC 88/WG 15;  IEC/TC 88/WG 27;  IEC/TC 88/WG 3;  ISO/TC 109;  ISO/TC 180;  ISO/TC 180/SC 1/WG 2;  ISO/TC 192/JWG 15;  ISO/TC 192/WG 10;  ISO/TC 192/WG 11;  ISO/TC 192/WG 12;  ISO/TC 192/WG 13;  ISO/TC 192/WG 14;  ISO/TC 192/WG 3;  ISO/TC 192/WG 4;  ISO/TC 192/WG 7;  ISO/TC 192/WG 8;  ISO/TC 192/WG 9;  ISO/TC 197;  ISO/TC 197/TAB 1;  ISO/TC 197/WG 10;  ISO/TC 197/WG 12;  ISO/TC 197/WG 13;  ISO/TC 197/WG 14;  ISO/TC 197/WG 15;  ISO/TC 197/WG 16;  ISO/TC 197/WG 17;  ISO/TC 197/WG 18;  ISO/TC 197/WG 19;  ISO/TC 197/WG 20;  ISO/TC 197/WG 21;  ISO/TC 197/WG 22;  ISO/TC 197/WG 23;  ISO/TC 197/WG 24;  ISO/TC 197/WG 25;  ISO/TC 197/WG 26;  ISO/TC 197/WG 27;  ISO/TC 197/WG 28;  ISO/TC 197/WG 5;  ISO/TC 197/WG 8;  ISO/TC 197/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/TC 2;  CEN/TC 269;  CEN/TC 269/WG 1;  CEN/TC 269/WG 2;  CEN/TC 312;  CEN/TC 312/WG 1;  CEN/TC 312/WG 2;  CEN/TC 312/WG 3;  CEN/TC 312/WG 4;  CEN/TC 399;  CEN/TC 46;  CEN/TC 46/WG 1;  CEN/TC 46/WG 2;  CEN/TC 47;  CEN/TC 47/WG 4;  CLC/SR 114;  CLC/SR 117;  CLC/SR 5;  CLC/TC 88;  CLC/TC 88/WG 02;  CLC/TC 88/WG 03;  IEC/TC 114;  IEC/TC 114/AHG 3;  IEC/TC 114/AHG 4;  IEC/TC 114/AHG 5;  IEC/TC 114/AHG 6;  IEC/TC 114/AHG 7;  IEC/TC 114/AHG 8;  IEC/TC 114/MT 62600-1;  IEC/TC 114/MT 62600-2;  IEC/TC 114/PT 62600-10;  IEC/TC 114/PT 62600-101;  IEC/TC 114/PT 62600-102;  IEC/TC 114/PT 62600-103;  IEC/TC 114/PT 62600-2;  IEC/TC 114/PT 62600-20;  IEC/TC 114/PT 62600-201;  IEC/TC 114/PT 62600-202;  IEC/TC 114/PT 62600-30;  IEC/TC 114/PT 62600-300;  IEC/TC 114/PT 62600-301;  IEC/TC 114/PT 62600-40;  IEC/TC 117;  IEC/TC 117/PT 62862-1-1;  IEC/TC 117/PT 62862-1-2;  IEC/TC 117/PT 62862-2-1;  IEC/TC 117/PT 62862-3-1;  IEC/TC 117/PT 62862-3-2;  IEC/TC 117/PT 62862-3-3;  IEC/TC 117/PT 62862-5-2;  IEC/TC 5;  IEC/TC 5/AG 15;  IEC/TC 5/JMT 17;  IEC/TC 5/JWG 16;  IEC/TC 5/MT 12;  IEC/TC 5/MT 13;  IEC/TC 5/MT 14;  IEC/TC 88;  IEC/TC 88/AG 1;  IEC/TC 88/AHG 1;  IEC/TC 88/JWG 1;  IEC/TC 88/JWG 25;  IEC/TC 88/MT 1;  IEC/TC 88/MT 11;  IEC/TC 88/MT 12-1;  IEC/TC 88/MT 13;  IEC/TC 88/MT 2;  IEC/TC 88/MT 21;  IEC/TC 88/MT 22;  IEC/TC 88/MT 23;  IEC/TC 88/MT 24;  IEC/TC 88/PT 61400-101;  IEC/TC 88/PT 61400-12-2;  IEC/TC 88/PT 61400-12-4;  IEC/TC 88/PT 61400-26;  IEC/TC 88/PT 61400-3-2;  IEC/TC 88/PT 61400-30;  IEC/TC 88/PT 61400-40;  IEC/TC 88/PT 61400-5;  IEC/TC 88/PT 61400-6;  IEC/TC 88/PT 61400-7;  IEC/TC 88/WG 15;  IEC/TC 88/WG 27;  IEC/TC 88/WG 3;  ISO/TC 109;  ISO/TC 180;  ISO/TC 180/SC 1/WG 2;  ISO/TC 192/JWG 15;  ISO/TC 192/WG 10;  ISO/TC 192/WG 11;  ISO/TC 192/WG 12;  ISO/TC 192/WG 13;  ISO/TC 192/WG 14;  ISO/TC 192/WG 3;  ISO/TC 192/WG 4;  ISO/TC 192/WG 7;  ISO/TC 192/WG 8;  ISO/TC 192/WG 9;  ISO/TC 197;  ISO/TC 197/TAB 1;  ISO/TC 197/WG 10;  ISO/TC 197/WG 12;  ISO/TC 197/WG 13;  ISO/TC 197/WG 14;  ISO/TC 197/WG 15;  ISO/TC 197/WG 16;  ISO/TC 197/WG 17;  ISO/TC 197/WG 18;  ISO/TC 197/WG 19;  ISO/TC 197/WG 20;  ISO/TC 197/WG 21;  ISO/TC 197/WG 22;  ISO/TC 197/WG 23;  ISO/TC 197/WG 24;  ISO/TC 197/WG 25;  ISO/TC 197/WG 26;  ISO/TC 197/WG 27;  ISO/TC 197/WG 28;  ISO/TC 197/WG 5;  ISO/TC 197/WG 8;  ISO/TC 197/WG 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Mirosław Nizielski
tel.: +48242622610
email: m.nizielski@chello.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 137:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku