KARTA INFORMACYJNA


KT 9 ds. Niezawodności
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia niezawodnościowa, programy zapewnienia niezawodności i formułowanie wymagań niezawodnościowych; metody badań, oceny i kontroli niezawodności; metody poprawy poziomu niezawodności i ekonomicznych aspektów niezawodności, ocena niezawodności systemów, optymalizacja systemu obsług technicznych i napraw, niezawodność oprogramowania, problemy związane z uwzględnieniem czynnika ludzkiego w programie zapewnienia niezawodności.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.10; 03.120.01; 03.120.30; 03.120.99; 19.020; 21.020; 29.020; 31.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 319;  CEN/TC 319/WG 10;  CEN/TC 319/WG 11;  CEN/TC 319/WG 12;  CEN/TC 319/WG 13;  CEN/TC 319/WG 4;  CEN/TC 319/WG 6;  CEN/TC 319/WG 7;  CEN/TC 319/WG 8;  CEN/TC 319/WG 9;  CLC/SR 56;  IEC/TC 56;  IEC/TC 56/AG 6;  IEC/TC 56/AG 7;  IEC/TC 56/AHG 24;  IEC/TC 56/JWG 16;  IEC/TC 56/MT 1;  IEC/TC 56/MT 10;  IEC/TC 56/MT 11;  IEC/TC 56/MT 12;  IEC/TC 56/MT 13;  IEC/TC 56/MT 14;  IEC/TC 56/MT 15;  IEC/TC 56/MT 17;  IEC/TC 56/MT 18;  IEC/TC 56/MT 19;  IEC/TC 56/MT 20;  IEC/TC 56/MT 21;  IEC/TC 56/MT 22;  IEC/TC 56/MT 23;  IEC/TC 56/MT 5;  IEC/TC 56/MT 9;  IEC/TC 56/PT 3.22;  IEC/TC 56/PT 3.25;  IEC/TC 56/PT 3.26;  IEC/TC 56/PT 4.8;  IEC/TC 56/WG 1;  IEC/TC 56/WG 2;  IEC/TC 56/WG 3;  IEC/TC 56/WG 4;  ISO/COPOLCO/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 319;  CEN/TC 319/WG 10;  CEN/TC 319/WG 11;  CEN/TC 319/WG 12;  CEN/TC 319/WG 13;  CEN/TC 319/WG 4;  CEN/TC 319/WG 6;  CEN/TC 319/WG 7;  CEN/TC 319/WG 8;  CEN/TC 319/WG 9;  CLC/SR 56;  IEC/TC 56;  IEC/TC 56/AG 6;  IEC/TC 56/AG 7;  IEC/TC 56/AHG 24;  IEC/TC 56/JWG 16;  IEC/TC 56/MT 1;  IEC/TC 56/MT 10;  IEC/TC 56/MT 11;  IEC/TC 56/MT 12;  IEC/TC 56/MT 13;  IEC/TC 56/MT 14;  IEC/TC 56/MT 15;  IEC/TC 56/MT 17;  IEC/TC 56/MT 18;  IEC/TC 56/MT 19;  IEC/TC 56/MT 20;  IEC/TC 56/MT 21;  IEC/TC 56/MT 22;  IEC/TC 56/MT 23;  IEC/TC 56/MT 5;  IEC/TC 56/MT 9;  IEC/TC 56/PT 3.22;  IEC/TC 56/PT 3.25;  IEC/TC 56/PT 3.26;  IEC/TC 56/PT 4.8;  IEC/TC 56/WG 1;  IEC/TC 56/WG 2;  IEC/TC 56/WG 3;  IEC/TC 56/WG 4;  ISO/COPOLCO/WG 9; 
Przewodniczący:
dr Edward Korczak
tel.: +48224865384
email: Edward.Korczak@pitradwar.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 9:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jadwiga Biniszewska-Tkaczyk
tel.: 22 556 75 29
email: jadwiga.tkaczyk@pkn.pl
Konsultant KT:
Jadwiga Biniszewska-Tkaczyk
tel.: 22 556 75 29
email: jadwiga.tkaczyk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku