KARTA INFORMACYJNA


KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, dokumentacja, symbole graficzne, wielkości i jednostki oraz ich oznaczenia literowe w elektryce; zbiory danych dla bibliotek (dane składników elektrycznych).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.07; 01.040.29; 01.080.20; 01.080.30; 01.110; 07.020; 07.030; 17; 29.020;
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 1;  CLC/SR 25;  CLC/SR 3;  CLC/SR 3C;  CLC/SR 3D;  IEC/IEC 60417 DB;  IEC/IEC 60617 DB;  IEC/TC 1;  IEC/TC 1/MT 195;  IEC/TC 1/MT 300;  IEC/TC 1/VT 60050;  IEC/TC 1/WG 1;  IEC/TC 1/WG 100;  IEC/TC 25;  IEC/TC 25/AG 1;  IEC/TC 25/JWG 1;  IEC/TC 25/MT 7;  IEC/TC 25/MT 8;  IEC/TC 25/PT 80003-14;  IEC/TC 25/WG 1;  IEC/TC 25/WG 4;  IEC/TC 25/WG 5;  IEC/TC 25/WG 6;  IEC/TC 3;  IEC/TC 3/JWG 16;  IEC/TC 3/MT 60073;  IEC/TC 3/MT 60152;  IEC/TC 3/MT 60445;  IEC/TC 3/MT 60447;  IEC/TC 3/MT 60617;  IEC/TC 3/MT 60757;  IEC/TC 3/MT 60848;  IEC/TC 3/MT 61082;  IEC/TC 3/MT 61175;  IEC/TC 3/MT 61293;  IEC/TC 3/MT 61355;  IEC/TC 3/MT 61666;  IEC/TC 3/MT 62023;  IEC/TC 3/MT 62027;  IEC/TC 3/MT 62491;  IEC/TC 3/MT 62507;  IEC/TC 3/MT 62744;  IEC/TC 3/MT 81346;  IEC/TC 3/MT 81714;  IEC/TC 3/MT 82045;  IEC/TC 3/PT 62569;  IEC/TC 3/SC 3C;  IEC/TC 3/SC 3C/AHG 1;  IEC/TC 3/SC 3C/JWG 11;  IEC/TC 3/SC 3C/MT 60417;  IEC/TC 3/SC 3C/MT 62648;  IEC/TC 3/SC 3C/MT 62964;  IEC/TC 3/SC 3C/PT 45;  IEC/TC 3/SC 3C/VT 60417;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 61360-1;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 61360-2;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 61987;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62656-1;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62656-2;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62656-3;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62683;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62720;  IEC/TC 3/SC 3D/PT 61360-6;  IEC/TC 3/SC 3D/PT 62656;  IEC/TC 3/SC 3D/PT 62656-5;  IEC/TC 3/SC 3D/WG 2;  IEC/TC 3/SC 3D/WG 3;  IEC/TC 3/VT 60617;  TC 3/SC 3D/VT IEC CDD; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 1;  CLC/SR 25;  CLC/SR 3;  CLC/SR 3C;  CLC/SR 3D;  IEC/IEC 60417 DB;  IEC/IEC 60617 DB;  IEC/TC 1;  IEC/TC 1/MT 195;  IEC/TC 1/MT 300;  IEC/TC 1/VT 60050;  IEC/TC 1/WG 1;  IEC/TC 1/WG 100;  IEC/TC 25;  IEC/TC 25/AG 1;  IEC/TC 25/JWG 1;  IEC/TC 25/MT 7;  IEC/TC 25/MT 8;  IEC/TC 25/PT 80003-14;  IEC/TC 25/WG 1;  IEC/TC 25/WG 4;  IEC/TC 25/WG 5;  IEC/TC 25/WG 6;  IEC/TC 3;  IEC/TC 3/JWG 16;  IEC/TC 3/MT 60073;  IEC/TC 3/MT 60152;  IEC/TC 3/MT 60445;  IEC/TC 3/MT 60447;  IEC/TC 3/MT 60617;  IEC/TC 3/MT 60757;  IEC/TC 3/MT 60848;  IEC/TC 3/MT 61082;  IEC/TC 3/MT 61175;  IEC/TC 3/MT 61293;  IEC/TC 3/MT 61355;  IEC/TC 3/MT 61666;  IEC/TC 3/MT 62023;  IEC/TC 3/MT 62027;  IEC/TC 3/MT 62491;  IEC/TC 3/MT 62507;  IEC/TC 3/MT 62744;  IEC/TC 3/MT 81346;  IEC/TC 3/MT 81714;  IEC/TC 3/MT 82045;  IEC/TC 3/PT 62569;  IEC/TC 3/SC 3C;  IEC/TC 3/SC 3C/AHG 1;  IEC/TC 3/SC 3C/JWG 11;  IEC/TC 3/SC 3C/MT 60417;  IEC/TC 3/SC 3C/MT 62648;  IEC/TC 3/SC 3C/MT 62964;  IEC/TC 3/SC 3C/PT 45;  IEC/TC 3/SC 3C/VT 60417;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 61360-1;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 61360-2;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 61987;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62656-1;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62656-2;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62656-3;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62683;  IEC/TC 3/SC 3D/MT 62720;  IEC/TC 3/SC 3D/PT 61360-6;  IEC/TC 3/SC 3D/PT 62656;  IEC/TC 3/SC 3D/PT 62656-5;  IEC/TC 3/SC 3D/WG 2;  IEC/TC 3/SC 3D/WG 3;  IEC/TC 3/VT 60617;  TC 3/SC 3D/VT IEC CDD; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Krystyn Pawluk
tel.: +48228122004
email: pawluk@iel.waw.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Krzysztof Amborski

email: k_amborski@yahoo.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 8:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Konsultant KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku