KARTA INFORMACYJNA


KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Środki ochrony indywidualnej pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.340.01; 13.340.10; 13.340.20; 13.340.30; 13.340.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN-CLC/BTWG 8;  CEN/TC 158;  CEN/TC 158/WG 1;  CEN/TC 158/WG 10;  CEN/TC 158/WG 11;  CEN/TC 158/WG 12;  CEN/TC 158/WG 13;  CEN/TC 158/WG 14;  CEN/TC 158/WG 3;  CEN/TC 158/WG 4;  CEN/TC 158/WG 5;  CEN/TC 158/WG 6;  CEN/TC 158/WG 7;  CEN/TC 159;  CEN/TC 159/WG 2;  CEN/TC 159/WG 5;  CEN/TC 159/WG 6;  CEN/TC 160;  CEN/TC 160/WG 1;  CEN/TC 160/WG 2;  CEN/TC 160/WG 3;  CEN/TC 160/WG 5;  CEN/TC 160/WG 6;  CEN/TC 161;  CEN/TC 161/WG 1;  CEN/TC 161/WG 2;  CEN/TC 161/WG 3;  CEN/TC 162;  CEN/TC 162/WG 1;  CEN/TC 162/WG 10;  CEN/TC 162/WG 12;  CEN/TC 162/WG 13;  CEN/TC 162/WG 2;  CEN/TC 162/WG 3;  CEN/TC 162/WG 4;  CEN/TC 162/WG 5;  CEN/TC 162/WG 5/PG 5;  CEN/TC 162/WG 6;  CEN/TC 162/WG 7;  CEN/TC 162/WG 8;  CEN/TC 79;  CEN/TC 79/SC 7;  CEN/TC 79/WG 1;  CEN/TC 79/WG 4;  CEN/TC 79/WG 6;  CEN/TC 79/WG 9;  CEN/TC 85;  CEN/TC 85/WG 1;  CEN/TC 85/WG 11;  CEN/TC 85/WG 3;  CEN/TC 85/WG 5;  CEN/TC 85/WG 6;  CEN/TC 85/WG 7;  CEN/TC 85/WG 8;  ISO/TC 94;  ISO/TC 94/CAG;  ISO/TC 94/SC 1;  ISO/TC 94/SC 12;  ISO/TC 94/SC 13;  ISO/TC 94/SC 13/WG 1;  ISO/TC 94/SC 13/WG 11;  ISO/TC 94/SC 13/WG 2;  ISO/TC 94/SC 13/WG 3;  ISO/TC 94/SC 13/WG 5;  ISO/TC 94/SC 13/WG 6;  ISO/TC 94/SC 13/WG 8;  ISO/TC 94/SC 14;  ISO/TC 94/SC 14/JWG 1;  ISO/TC 94/SC 14/WG 1;  ISO/TC 94/SC 14/WG 2;  ISO/TC 94/SC 14/WG 3;  ISO/TC 94/SC 14/WG 4;  ISO/TC 94/SC 14/WG 5;  ISO/TC 94/SC 15;  ISO/TC 94/SC 15/WG 1;  ISO/TC 94/SC 15/WG 2;  ISO/TC 94/SC 15/WG 3;  ISO/TC 94/SC 15/WG 4;  ISO/TC 94/SC 15/WG 5;  ISO/TC 94/SC 15/WG 6;  ISO/TC 94/SC 15/WG 7;  ISO/TC 94/SC 3;  ISO/TC 94/SC 3/WG 1;  ISO/TC 94/SC 3/WG 2;  ISO/TC 94/SC 3/WG 3;  ISO/TC 94/SC 4;  ISO/TC 94/SC 6;  ISO/TC 94/SC 6/AG 1;  ISO/TC 94/SC 6/JWG 1;  ISO/TC 94/SC 6/WG 1;  ISO/TC 94/SC 6/WG 2;  ISO/TC 94/SC 6/WG 3;  ISO/TC 94/SC 6/WG 4;  ISO/TC 94/SC 6/WG 5;  ISO/TC 94/SC 6/WG 6;  ISO/TC 94/TG 1; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN-CLC/BTWG 8;  CEN/TC 158;  CEN/TC 158/WG 1;  CEN/TC 158/WG 10;  CEN/TC 158/WG 11;  CEN/TC 158/WG 12;  CEN/TC 158/WG 13;  CEN/TC 158/WG 14;  CEN/TC 158/WG 3;  CEN/TC 158/WG 4;  CEN/TC 158/WG 5;  CEN/TC 158/WG 6;  CEN/TC 158/WG 7;  CEN/TC 159;  CEN/TC 159/WG 2;  CEN/TC 159/WG 5;  CEN/TC 159/WG 6;  CEN/TC 160;  CEN/TC 160/WG 1;  CEN/TC 160/WG 2;  CEN/TC 160/WG 3;  CEN/TC 160/WG 5;  CEN/TC 160/WG 6;  CEN/TC 161;  CEN/TC 161/WG 1;  CEN/TC 161/WG 2;  CEN/TC 161/WG 3;  CEN/TC 162;  CEN/TC 162/WG 1;  CEN/TC 162/WG 10;  CEN/TC 162/WG 12;  CEN/TC 162/WG 13;  CEN/TC 162/WG 2;  CEN/TC 162/WG 3;  CEN/TC 162/WG 4;  CEN/TC 162/WG 5;  CEN/TC 162/WG 5/PG 5;  CEN/TC 162/WG 6;  CEN/TC 162/WG 7;  CEN/TC 162/WG 8;  CEN/TC 79;  CEN/TC 79/SC 7;  CEN/TC 79/WG 1;  CEN/TC 79/WG 4;  CEN/TC 79/WG 6;  CEN/TC 79/WG 9;  CEN/TC 85;  CEN/TC 85/WG 1;  CEN/TC 85/WG 11;  CEN/TC 85/WG 3;  CEN/TC 85/WG 5;  CEN/TC 85/WG 6;  CEN/TC 85/WG 7;  CEN/TC 85/WG 8;  ISO/TC 94;  ISO/TC 94/CAG;  ISO/TC 94/SC 1;  ISO/TC 94/SC 12;  ISO/TC 94/SC 13;  ISO/TC 94/SC 13/WG 1;  ISO/TC 94/SC 13/WG 11;  ISO/TC 94/SC 13/WG 2;  ISO/TC 94/SC 13/WG 3;  ISO/TC 94/SC 13/WG 5;  ISO/TC 94/SC 13/WG 6;  ISO/TC 94/SC 13/WG 8;  ISO/TC 94/SC 14;  ISO/TC 94/SC 14/JWG 1;  ISO/TC 94/SC 14/WG 1;  ISO/TC 94/SC 14/WG 2;  ISO/TC 94/SC 14/WG 3;  ISO/TC 94/SC 14/WG 4;  ISO/TC 94/SC 14/WG 5;  ISO/TC 94/SC 15;  ISO/TC 94/SC 15/WG 1;  ISO/TC 94/SC 15/WG 2;  ISO/TC 94/SC 15/WG 3;  ISO/TC 94/SC 15/WG 4;  ISO/TC 94/SC 15/WG 5;  ISO/TC 94/SC 15/WG 6;  ISO/TC 94/SC 15/WG 7;  ISO/TC 94/SC 3;  ISO/TC 94/SC 3/WG 1;  ISO/TC 94/SC 3/WG 2;  ISO/TC 94/SC 3/WG 3;  ISO/TC 94/SC 4;  ISO/TC 94/SC 6;  ISO/TC 94/SC 6/AG 1;  ISO/TC 94/SC 6/JWG 1;  ISO/TC 94/SC 6/WG 1;  ISO/TC 94/SC 6/WG 2;  ISO/TC 94/SC 6/WG 3;  ISO/TC 94/SC 6/WG 4;  ISO/TC 94/SC 6/WG 5;  ISO/TC 94/SC 6/WG 6;  ISO/TC 94/TG 1; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Ryszard Korycki
tel.: +48426313382
email: ryszard.korycki@p.lodz.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Grzegorz Owczarek
tel.: +48426480239
email: growc@ciop.lodz.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 21:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
00-701   Warszawa  Ul. Czerniakowska 16
tel.: +48226233691
fax.: +48226233691
Sekretarz KT:
mgr Katarzyna Bociek
tel.: +48426480224
email: kaboc@ciop.lodz.pl
Konsultant KT:
mgr Beata Dziurdź-Wadowska
tel.: +48225567622
email: beata.wadowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku