KARTA INFORMACYJNA


KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Koordynacja prac w zakresie aspektów systemowych dostawy energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów zasilania oraz aspektów związanych z akceptowalną przez użytkownika energii elektrycznej równowagą kosztów i jakości. Współpraca normalizacyjna w zakresie zagadnień objętych tematyką zarządzania rynkiem energii. Terminologia, niezawodność systemu elektroenergetycznego i dostawy energii elektrycznej, bezpieczeństwo, parametry systemu, wymagania dotyczące praktyki łączeń, automatyka zabezpieczeniowa i sterowanie, pomiary zużycia energii, systemy obliczania należności stosowanie w publicznych sieciach zasilających, usługi dotyczące sieci, wymagania danych, właściwości dostarczanej energii (wartości znamionowe i zakresy zmienności napięć, prądów i częstotliwości przy wytwarzaniu, przysyłaniu, rozdziale i odbiorze; parametry: ciągłość zasilania, zapady napięcia, przepięcia, spadki i wahania napięcia, harmoniczne i interharmoniczne na złączach sieci elektroenergetycznych WN, SN , nn i instalacji użytkowników).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.100; 17.220.01; 27.010; 29.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Regulacji Energetyki
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/JWG 1;  CEN/CLC/JWG 3;  CEN/CLC/JWG 4;  CEN/CLC/JWG 9;  CEN/CLC/WS EINSTEIN;  CEN/SS F23;  CEN/WS 073;  CEN/WS 085;  CLC/CEN/ETSI SGCG;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG FSS;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG RA;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG SG;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG SGIS;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG SP;  CLC/SR 118;  CLC/SR 120;  CLC/TC 8X;  CLC/TC 8X/WG 01;  CLC/TC 8X/WG 03;  CLC/TC 8X/WG 06;  CLC/TC 8X/WG 07;  CLC/TC 8X/WG AHG;  IEC/ACTAD;  IEC/PC 118;  IEC/PC 118/AG CAG;  IEC/PC 118/WG 1;  IEC/PC 118/WG 2;  IEC/SC 8A;  IEC/SyC Smart Energy;  IEC/SyC Smart Energy/WG 2;  IEC/SyC Smart Energy/WG 3;  IEC/SyC Smart Energy/WG 5;  IEC/SyC Smart Energy/WG 6;  IEC/TC 120;  IEC/TC 120/AHG 1;  IEC/TC 120/CAG 6;  IEC/TC 120/WG 1;  IEC/TC 120/WG 2;  IEC/TC 120/WG 3;  IEC/TC 120/WG 4;  IEC/TC 120/WG 5;  IEC/TC 123;  IEC/TC 8;  IEC/TC 8/AG 1;  IEC/TC 8/MT 1;  IEC/TC 8/MT 2;  IEC/TC 8/PT 62749;  IEC/TC 8/PT 62786;  IEC/TC 8/SC 8A;  IEC/TC 8/SC 8A/AHG 1;  IEC/TC 8/SC 8A/AHG 2;  IEC/TC 8/SC 8A/AHG 3;  IEC/TC 8/SC 8A/JWG 4;  IEC/TC 8/SC 8A/WG 1;  IEC/TC 8/SC 8A/WG 2;  IEC/TC 8/WG 1;  IEC/TC 8/WG 11;  IEC/TC 8/WG 2;  IEC/TC 8/WG 5;  IEC/TC 8/WG 6;  IEC/TC 8/WG 7;  IEC/TC 8/WG 8;  ISO/IEC JPC 2/WG 1;  ISO/IEC JPC 2/WG 2;  ISO/IEC JPC 2/WG 3;  ISO/TC 203/WG 3;  ISO/TC 301;  ISO/TC 301/CAG;  ISO/TC 301/TG 1;  ISO/TC 301/TG 2;  ISO/TC 301/TG 3;  ISO/TC 301/WG 1;  ISO/TC 301/WG 10;  ISO/TC 301/WG 11;  ISO/TC 301/WG 12;  ISO/TC 301/WG 13;  ISO/TC 301/WG 2;  ISO/TC 301/WG 3;  ISO/TC 301/WG 4;  ISO/TC 301/WG 5;  ISO/TC 301/WG 6;  ISO/TC 301/WG 7;  ISO/TC 301/WG 8;  ISO/TC 301/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/JWG 1;  CEN/CLC/JWG 3;  CEN/CLC/JWG 4;  CEN/CLC/JWG 9;  CEN/CLC/WS EINSTEIN;  CEN/SS F23;  CEN/WS 073;  CEN/WS 085;  CLC/CEN/ETSI SGCG;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG FSS;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG RA;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG SG;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG SGIS;  CLC/CEN/ETSI SGCG/WG SP;  CLC/SR 120;  CLC/TC 8X;  CLC/TC 8X/WG 01;  CLC/TC 8X/WG 03;  CLC/TC 8X/WG 06;  CLC/TC 8X/WG 07;  CLC/TC 8X/WG AHG;  IEC/ACTAD;  IEC/PC 118;  IEC/PC 118/AG CAG;  IEC/PC 118/WG 1;  IEC/PC 118/WG 2;  IEC/SC 8A;  IEC/SyC Smart Energy;  IEC/SyC Smart Energy/WG 2;  IEC/SyC Smart Energy/WG 3;  IEC/SyC Smart Energy/WG 5;  IEC/SyC Smart Energy/WG 6;  IEC/TC 120;  IEC/TC 120/AHG 1;  IEC/TC 120/CAG 6;  IEC/TC 120/WG 1;  IEC/TC 120/WG 2;  IEC/TC 120/WG 3;  IEC/TC 120/WG 4;  IEC/TC 120/WG 5;  IEC/TC 123;  IEC/TC 8;  IEC/TC 8/AG 1;  IEC/TC 8/MT 1;  IEC/TC 8/MT 2;  IEC/TC 8/PT 62749;  IEC/TC 8/PT 62786;  IEC/TC 8/SC 8A;  IEC/TC 8/SC 8A/AHG 1;  IEC/TC 8/SC 8A/AHG 2;  IEC/TC 8/SC 8A/AHG 3;  IEC/TC 8/SC 8A/JWG 4;  IEC/TC 8/SC 8A/WG 1;  IEC/TC 8/SC 8A/WG 2;  IEC/TC 8/WG 1;  IEC/TC 8/WG 11;  IEC/TC 8/WG 2;  IEC/TC 8/WG 5;  IEC/TC 8/WG 6;  IEC/TC 8/WG 7;  IEC/TC 8/WG 8;  ISO/IEC JPC 2/WG 1;  ISO/IEC JPC 2/WG 2;  ISO/IEC JPC 2/WG 3;  ISO/TC 203/WG 3;  ISO/TC 301;  ISO/TC 301/CAG;  ISO/TC 301/TG 1;  ISO/TC 301/TG 2;  ISO/TC 301/TG 3;  ISO/TC 301/WG 1;  ISO/TC 301/WG 10;  ISO/TC 301/WG 11;  ISO/TC 301/WG 12;  ISO/TC 301/WG 13;  ISO/TC 301/WG 2;  ISO/TC 301/WG 3;  ISO/TC 301/WG 4;  ISO/TC 301/WG 5;  ISO/TC 301/WG 6;  ISO/TC 301/WG 7;  ISO/TC 301/WG 8;  ISO/TC 301/WG 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Krzysztof Hajdrowski
tel.: +48618504115
email: krzysztof.hajdrowski@enea.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 304:
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
60-637   Poznań  Ul. Wołyńska 22
tel.: +48618460200
fax.: +48618460209
Sekretarz KT:
dr inż. Jarosław Tomczykowski
tel.: +48618460200
email: tomczykowski@ptpiree.pl
Konsultant KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 2007-12-18 Wersja do wydruku