KARTA INFORMACYJNA


KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Linie przesyłowe wysokich napięć, obciążenia i wytrzymałości, projektowanie; koordynacja izolacji; kondensatory mocy dla sieci energetycznych, kondensatory energoelektroniczne dla przemysłu elektrotechnicznego, kondensatory trakcyjne; linie przesyłowe prądu stałego (HVDC) o napięciu powyżej 100 kV (projektowanie i eksploatacja, systemy sterowania i zabezpieczeń).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.020; 29.060.20; 29.120.20; 29.240.20; 31.060.50; 31.060.70;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 28;  CLC/SR 33;  CLC/SR 73;  CLC/TC 11;  CLC/TC 11/WG 08;  CLC/TC 11/WG 08-01;  CLC/TC 11/WG 08-02;  CLC/TC 11/WG 08-03;  CLC/TC 11/WG 09;  CLC/TC 11/WG 10;  CLC/TC 11/WG 9;  CLC/TC 11/WG ED;  IEC/TC 11;  IEC/TC 11/JWG 13;  IEC/TC 11/MT 1;  IEC/TC 11/MT 2;  IEC/TC 115;  IEC/TC 115/AG 1;  IEC/TC 115/AHG 3;  IEC/TC 115/AHG 4;  IEC/TC 115/JMT 1;  IEC/TC 115/MT 8;  IEC/TC 115/WG 10;  IEC/TC 115/WG 2;  IEC/TC 115/WG 3;  IEC/TC 115/WG 4;  IEC/TC 115/WG 5;  IEC/TC 115/WG 6;  IEC/TC 115/WG 7;  IEC/TC 115/WG 9;  IEC/TC 28;  IEC/TC 28/AHG 11;  IEC/TC 28/MT 10;  IEC/TC 28/MT 7;  IEC/TC 28/MT 8;  IEC/TC 28/MT 9;  IEC/TC 33;  IEC/TC 33/JWG 17A;  IEC/TC 33/JWG 22F;  IEC/TC 33/MT 18;  IEC/TC 33/MT 19;  IEC/TC 33/MT 20;  IEC/TC 33/MT 21;  IEC/TC 33/WG 13;  IEC/TC 73;  IEC/TC 73/MT 1;  IEC/TC 73/MT 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 28;  CLC/SR 33;  CLC/SR 73;  CLC/TC 11;  CLC/TC 11/WG 08;  CLC/TC 11/WG 08-01;  CLC/TC 11/WG 08-03;  CLC/TC 11/WG 09;  CLC/TC 11/WG 10;  CLC/TC 11/WG 9;  CLC/TC 11/WG ED;  IEC/TC 11;  IEC/TC 11/JWG 13;  IEC/TC 11/MT 1;  IEC/TC 11/MT 2;  IEC/TC 115;  IEC/TC 115/AG 1;  IEC/TC 115/AHG 3;  IEC/TC 115/AHG 4;  IEC/TC 115/JMT 1;  IEC/TC 115/MT 8;  IEC/TC 115/WG 10;  IEC/TC 115/WG 2;  IEC/TC 115/WG 3;  IEC/TC 115/WG 4;  IEC/TC 115/WG 5;  IEC/TC 115/WG 6;  IEC/TC 115/WG 7;  IEC/TC 115/WG 9;  IEC/TC 28;  IEC/TC 28/AHG 11;  IEC/TC 28/MT 10;  IEC/TC 28/MT 7;  IEC/TC 28/MT 8;  IEC/TC 28/MT 9;  IEC/TC 33;  IEC/TC 33/JWG 17A;  IEC/TC 33/JWG 22F;  IEC/TC 33/MT 18;  IEC/TC 33/MT 19;  IEC/TC 33/MT 20;  IEC/TC 33/MT 21;  IEC/TC 33/WG 13;  IEC/TC 73;  IEC/TC 73/MT 1;  IEC/TC 73/MT 2; 
Przewodniczący:
mgr inż. Irena Kuczkowska
tel.: +48222422568
email: irena.kuczkowska@pse.pl
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
tel.: +48322371527
email: zbigniew.gacek@polsl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 80:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Mucha
tel.: 22 556 75 25
email: jan.mucha@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Mucha
tel.: 22 556 75 25
email: jan.mucha@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku