KARTA INFORMACYJNA


KT 4 ds. Techniki Świetlnej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Lampy i ich wyposażenie, trzonki i oprawki lampowe, sprzęt pomocniczy do lamp wyładowczych, oprawy oświetleniowe i ich wyposażenie, fotometria, kolorymetria, technika oświetlania.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.020; 29.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 169;  CEN/TC 169/WG 1;  CEN/TC 169/WG 11;  CEN/TC 169/WG 12;  CEN/TC 169/WG 13;  CEN/TC 169/WG 14;  CEN/TC 169/WG 2;  CEN/TC 169/WG 3;  CEN/TC 169/WG 4;  CEN/TC 169/WG 6;  CEN/TC 169/WG 7;  CEN/TC 169/WG 8;  CEN/TC 169/WG 9;  CIE;  CIE/CIE;  CLC/BTTF 69-3;  CLC/BTTF 69-3/WG 02;  CLC/TC 34A;  CLC/TC 34Z;  IEC/TC 34;  IEC/TC 34/AG 1;  IEC/TC 34/AG 2;  IEC/TC 34/AG 4;  IEC/TC 34/AHG 3;  IEC/TC 34/MT 1;  IEC/TC 34/MT 2;  IEC/TC 34/MT 8;  IEC/TC 34/PT 62493;  IEC/TC 34/PT 63037;  IEC/TC 34/SC 34A;  IEC/TC 34/SC 34A/PT 62663;  IEC/TC 34/SC 34A/PT 62861;  IEC/TC 34/SC 34A/PT 63013;  IEC/TC 34/SC 34A/WG PRESCO;  IEC/TC 34/SC 34B;  IEC/TC 34/SC 34B/AG EPCAP;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC1;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC2;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC3;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC4;  IEC/TC 34/SC 34C;  IEC/TC 34/SC 34C/MT 60929;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 61347-2-14;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 62386;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 62733;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 62756;  IEC/TC 34/SC 34C/WG COMEX;  IEC/TC 34/SC 34D;  IEC/TC 34/SC 34D/WG 1;  IEC/TC 34/WG 5;  IEC/TC 34/WG 6;  IEC/TC 34/WG 7;  ISO/TC 274;  ISO/TC 274/CAG;  ISO/TC 274/WG 1;  ISO/TC 274/WG 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 169;  CEN/TC 169/WG 1;  CEN/TC 169/WG 11;  CEN/TC 169/WG 12;  CEN/TC 169/WG 13;  CEN/TC 169/WG 14;  CEN/TC 169/WG 2;  CEN/TC 169/WG 3;  CEN/TC 169/WG 4;  CEN/TC 169/WG 6;  CEN/TC 169/WG 7;  CEN/TC 169/WG 8;  CEN/TC 169/WG 9;  CIE;  CIE/CIE;  CLC/BTTF 69-3;  CLC/BTTF 69-3/WG 02;  CLC/TC 34A;  CLC/TC 34Z;  IEC/TC 34;  IEC/TC 34/AG 1;  IEC/TC 34/AG 2;  IEC/TC 34/AG 4;  IEC/TC 34/AHG 3;  IEC/TC 34/MT 1;  IEC/TC 34/MT 2;  IEC/TC 34/MT 8;  IEC/TC 34/PT 62493;  IEC/TC 34/PT 63037;  IEC/TC 34/SC 34A;  IEC/TC 34/SC 34A/PT 62663;  IEC/TC 34/SC 34A/PT 62861;  IEC/TC 34/SC 34A/PT 63013;  IEC/TC 34/SC 34A/WG PRESCO;  IEC/TC 34/SC 34B;  IEC/TC 34/SC 34B/AG EPCAP;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC1;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC2;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC3;  IEC/TC 34/SC 34B/WG EPC4;  IEC/TC 34/SC 34C;  IEC/TC 34/SC 34C/MT 60929;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 61347-2-14;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 62386;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 62733;  IEC/TC 34/SC 34C/PT 62756;  IEC/TC 34/SC 34C/WG COMEX;  IEC/TC 34/SC 34D;  IEC/TC 34/SC 34D/WG 1;  IEC/TC 34/WG 5;  IEC/TC 34/WG 6;  IEC/TC 34/WG 7;  ISO/TC 274;  ISO/TC 274/CAG;  ISO/TC 274/WG 1;  ISO/TC 274/WG 2; 
Przewodniczący:
mgr inż. Tadeusz Bełdowski
tel.: +48228126938
email: t.beldowski@bbj-sep.com.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Bogdan Skorupka
tel.: +48223346330
email: bogdan.skorupka@essystem.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 4:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Agata Zieleniak
tel.: +48225567572
email: agata.zieleniak@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Agata Zieleniak
tel.: +48225567572
email: agata.zieleniak@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku