KARTA INFORMACYJNA


RS SPU - Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS H22;  CEN/SS H99;  CEN/TC 194;  CEN/TC 194/WG 1;  CEN/TC 194/WG 3;  CEN/TC 194/WG 4;  CEN/TC 194/WG 6;  CEN/TC 194/WG 7;  CEN/TC 194/WG 8;  CEN/TC 281;  CEN/TC 281/WG 1;  CEN/TC 281/WG 2;  CEN/TC 281/WG 3;  CEN/TC 281/WG 4;  CEN/TC 355;  CEN/TC 355/AHG;  CEN/TC 355/WG 355;  CEN/TC 369;  CEN/TC 93;  CEN/TC 93/WG 10;  CEN/TC 93/WG 12;  CEN/TC 93/WG 13;  CEN/TC 93/WG 2;  CEN/TC 93/WG 3;  CEN/TC 93/WG 7;  ISO/TC 186;  ISO/TC 186/WG 1;  ISO/TC 285;  ISO/TC 285/TG 1;  ISO/TC 285/TG 2;  ISO/TC 285/TG 3;  ISO/TC 285/WG 1;  ISO/TC 285/WG 2;  ISO/TC 285/WG 3;  ISO/TC 285/WG 4; 
Niniejszy RS jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS H22;  CEN/SS H99;  CEN/TC 194;  CEN/TC 194/WG 1;  CEN/TC 194/WG 3;  CEN/TC 194/WG 4;  CEN/TC 194/WG 6;  CEN/TC 194/WG 7;  CEN/TC 194/WG 8;  CEN/TC 281;  CEN/TC 281/WG 1;  CEN/TC 281/WG 2;  CEN/TC 281/WG 3;  CEN/TC 281/WG 4;  CEN/TC 355;  CEN/TC 355/AHG;  CEN/TC 355/WG 355;  CEN/TC 369;  CEN/TC 93;  CEN/TC 93/WG 10;  CEN/TC 93/WG 12;  CEN/TC 93/WG 13;  CEN/TC 93/WG 2;  CEN/TC 93/WG 3;  CEN/TC 93/WG 7;  ISO/TC 186;  ISO/TC 186/WG 1;  ISO/TC 285;  ISO/TC 285/TG 1;  ISO/TC 285/TG 2;  ISO/TC 285/TG 3;  ISO/TC 285/WG 1;  ISO/TC 285/WG 2;  ISO/TC 285/WG 3;  ISO/TC 285/WG 4; 
Przewodniczący:
dr inż. Beata Witkowska
tel.: +48422534419
email: bwitkowska@iw.lodz.pl
Sekretarz RS:
mgr inż. Krystyna Klimaszewska-Wiak
tel.: 42 678 87 62
email: krystyna.wiak@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 2011-11-10 Wersja do wydruku