KARTA INFORMACYJNA


KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej; wyposażenie instalacji wentylacji i klimatyzacji; kryteria projektowe i metody obliczeń hydraulicznych i cieplnych; procedury odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; procedury odbioru i metody pomiarów instalacji; procedury inspekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji; zagadnienia przeciwpożarowe w odniesieniu do systemów wentylacji i klimatyzacji; wentylatory przemysłowe ogólnego i specjalnego przeznaczenia, filtry powietrza dla urządzeń wentylacyjnych, urządzenia do oczyszczania powietrza.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.91; 23.120; 91.140.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 156;  CEN/TC 156/WG 1;  CEN/TC 156/WG 14;  CEN/TC 156/WG 16;  CEN/TC 156/WG 17;  CEN/TC 156/WG 18;  CEN/TC 156/WG 19;  CEN/TC 156/WG 2;  CEN/TC 156/WG 20;  CEN/TC 156/WG 21;  CEN/TC 156/WG 23;  CEN/TC 156/WG 3;  CEN/TC 156/WG 4;  CEN/TC 156/WG 5;  CEN/TC 156/WG 6;  CEN/TC 156/WG 9;  CEN/TC 195;  CEN/TC 195/WG 1;  CEN/TC 195/WG 2;  CEN/TC 195/WG 4;  CEN/TC 195/WG 5;  CEN/TC 195/WG 6;  CEN/TC 422;  ISO/TC 117;  ISO/TC 117/WG 10;  ISO/TC 117/WG 11;  ISO/TC 117/WG 12;  ISO/TC 117/WG 13;  ISO/TC 117/WG 14;  ISO/TC 117/WG 3;  ISO/TC 117/WG 7;  ISO/TC 117/WG 9;  ISO/TC 142;  ISO/TC 142/TG 2;  ISO/TC 142/WG 1;  ISO/TC 142/WG 10;  ISO/TC 142/WG 11;  ISO/TC 142/WG 12;  ISO/TC 142/WG 13;  ISO/TC 142/WG 2;  ISO/TC 142/WG 3;  ISO/TC 142/WG 4;  ISO/TC 142/WG 5;  ISO/TC 142/WG 6;  ISO/TC 142/WG 7;  ISO/TC 142/WG 8;  ISO/TC 142/WG 9;  ISO/TC 43/SC 1/WG 58;  ISO/TC 43/SC 1/WG 59; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 156;  CEN/TC 156/WG 1;  CEN/TC 156/WG 14;  CEN/TC 156/WG 16;  CEN/TC 156/WG 17;  CEN/TC 156/WG 18;  CEN/TC 156/WG 19;  CEN/TC 156/WG 2;  CEN/TC 156/WG 20;  CEN/TC 156/WG 21;  CEN/TC 156/WG 23;  CEN/TC 156/WG 3;  CEN/TC 156/WG 4;  CEN/TC 156/WG 5;  CEN/TC 156/WG 6;  CEN/TC 156/WG 9;  CEN/TC 195;  CEN/TC 195/WG 1;  CEN/TC 195/WG 2;  CEN/TC 195/WG 4;  CEN/TC 195/WG 5;  CEN/TC 195/WG 6;  CEN/TC 422;  ISO/TC 117;  ISO/TC 117/WG 10;  ISO/TC 117/WG 11;  ISO/TC 117/WG 12;  ISO/TC 117/WG 13;  ISO/TC 117/WG 14;  ISO/TC 117/WG 3;  ISO/TC 117/WG 7;  ISO/TC 117/WG 9;  ISO/TC 142;  ISO/TC 142/TG 2;  ISO/TC 142/WG 1;  ISO/TC 142/WG 10;  ISO/TC 142/WG 11;  ISO/TC 142/WG 12;  ISO/TC 142/WG 13;  ISO/TC 142/WG 2;  ISO/TC 142/WG 3;  ISO/TC 142/WG 4;  ISO/TC 142/WG 5;  ISO/TC 142/WG 6;  ISO/TC 142/WG 7;  ISO/TC 142/WG 8;  ISO/TC 142/WG 9;  ISO/TC 43/SC 1/WG 58;  ISO/TC 43/SC 1/WG 59; 
Przewodniczący:
dr inż. Sebastian Wall
tel.: +48225796216
email: s.wall@itb.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Kazimierz Wojtas
tel.: +48126282077
email: kaz_wojtas@o2.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 317:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Konsultant KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2014-05-19 Wersja do wydruku