{"Loading OT list...":"Pobieranie listy OT...","Loading %s of %s":"Aktualizowanie %s\/%s","Refresh complete. Reloading page...":"Pobieranie uko\u0144czone. Od\u015bwie\u017canie strony..."}

Program prac PKN aktualny na dzień 2017-09-18

Odśwież (odświeżenie może zająć kilka minut)
Numer tematu normalizacyjnego Numer OT Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Planowana data publikacji
prPN-prEN 17161E
001.0.1116
KT 1 Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność po zastosowaniu projektowania dla wszystkich w wyrobach, dobrach i usługach – Poszerzanie zakresu użytkowników
Design for All -- Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services -- Extending the range of users
Wprowadza: prEN 17161
ICS: 01.120; 11.180.01; 13.180
2019-09-03
prPN-EN ISO 15621E
001.0.1109
KT 1 Środki wspomagające absorbowanie moczu i/lub kału -- Ogólne wytyczne dotyczące oceny
Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces -- General guidelines on evaluation (ISO 15621:2017)
Wprowadza: EN ISO 15621:2017; ISO 15621:2017
ICS: 11.180.20
2018-01-11
prPN-EN ISO 16201P
001.0.1110
KT 1 Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych -- Systemy kontroli środowiskowej stosowane w codziennym życiu
Technical aids for disabled persons -- Environmental control systems for daily living (ISO 16201:2006)
Wprowadza: EN ISO 16201:2006; ISO 16201:2006
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 11.180.01
2018-02-22
prPN-prEN ISO 12402-2E
002.0.1215
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Część 2: Bezpieczeństwo
Personal flotation devices - Lifejackets, performance level 275 - Part 2: Safety (German and English version prEN ISO 12402-2:2015) (ISO/DIS 12402-2:2015)
Wprowadza: ISO/DIS 12402-2; prEN ISO 12402-2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-2:2007P; PN-EN ISO 12402-2:2007/A1:2012P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN 14904E
002.0.1167
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja
Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification
Wprowadza: FprEN 14904 rev
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2016-06-14
prPN-EN 565E
002.0.1184
KT 2 Sprzęt alpinistyczny -- Taśma -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods
Wprowadza: EN 565:2017
Zastępuje: PN-EN 565:2009P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2018-01-24
prPN-prEN 13138-4E
002.0.1175
KT 2 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 4: Manekin do badań do stosowania w badaniach wydajności w wodzie pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania
Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: Test manikin for in water performance testing of buoyant aids to be worn
Wprowadza: prEN 13138-4
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40; 13.340.70
2015-12-31
prPN-prEN 13200-1E
002.0.1260
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni
Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
Wprowadza: prEN 13200-1
Zastępuje: PN-EN 13200-1:2013-02E
ICS: 97.200.10; 97.220.10; 91.040.10
2019-03-18
prPN-prEN 1176-2E
002.0.1180
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
Wprowadza: EN 1176-2:2017
Zastępuje: PN-EN 1176-2:2009/Ap1:2013-08P; PN-EN 1176-2:2009P
ICS: 97.200.40
2017-04-05
prPN-prEN 13814-2E
002.0.1244
KT 2 Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 2: Obsługa, konserwacja i użytkowanie
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
Wprowadza: prEN 13814-2
Zastępuje: PN-EN 13814:2011P
ICS: 97.200.99; 91.040.99
2018-03-05
prPN-prEN 16579E
002.0.1132
KT 2 Sprzęt boiskowy -- Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe -- Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań
Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods
Wprowadza: FprEN 16579
ICS: 97.220.40
2018-06-19
prPN-prEN 15288-1E
002.0.1271
KT 2 Baseny pływackie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
Wprowadza: prEN 15288-1
Zastępuje: PN-EN 15288-1+A1:2010E
ICS: 97.220.10
2019-07-23
prPN-prEN 17164E
002.0.1275
KT 2 Ścianki wspinaczkowe do stosowania w wodzie na basenach do użytku publicznego -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i obsługi w odniesieniu do miejsca instalacji
Climbing walls for use in the water area of public used swimming pools - Safety and operational requirements to the place of installation
Wprowadza: prEN 17164
ICS: 97.220.10
2019-09-14
prPN-prEN 13200-6E
002.0.1274
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne
Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
Wprowadza: prEN 13200-6
Zastępuje: PN-EN 13200-6:2013-06E
ICS: 97.200.10; 97.220.10
2019-07-30
prPN-EN 12277:2016-03/prA1E
002.0.1273
KT 2 Sprzęt alpinistyczny -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods
Wprowadza: EN 12277:2015/prA1
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2019-07-23
prPN-prEN 15288-2E
002.0.1272
KT 2 Baseny pływackie -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi
Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation
Wprowadza: prEN 15288-2
Zastępuje: PN-EN 15288-2:2008E
ICS: 97.220.10
2019-07-23
prPN-prEN 13200-2E
002.0.1269
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Kryteria dla układu obszaru usług -- Część 2: Właściwości
Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
Wprowadza: prEN 13200-2
ICS: 97.200.10; 97.220.10
2019-08-05
prPN-prEN 16869E
002.0.1214
KT 2 Projekt/konstrukcja via ferrata
Design/construction of Via Ferrata
Wprowadza: EN 16869:2017
ICS: 97.220.40
2018-02-28
prPN-prEN ISO 25649-6E
002.0.1203
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy D
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices (ISO/FDIS 25649-6:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-6; ISO 25649-6:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-6+A1:2014-03E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-prEN ISO 25649-4E
002.0.1201
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy B
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Part 4: Additional specific safety requirements andtest methods for Class B devices (ISO/FDIS 25649-4:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-4; ISO 25649-4:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-4+A1:2012E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-prEN ISO 25649-5E
002.0.1202
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy C
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 5: Additional specific safety requirements andtest methods for Class C devices (ISO/FDIS 25649-5:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-5; ISO 25649-5:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-5:2010E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-EN 13200-8E
002.0.1187
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 8: Zarządzanie bezpieczeństwem
Spectator facilities - Part 8: Safety Management
Wprowadza: EN 13200-8:2017
Dyrektywy: 89/106/EEC
ICS: 97.200.10; 97.220.10; 91.040.10
2017-11-10
prPN-prEN 13814-3E
002.0.1245
KT 2 Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Part 3: Wymagania dla kontroli podczas konstrukcji, wykonania, obsługi i użytkowania
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
Wprowadza: prEN 13814-3
Zastępuje: PN-EN 13814:2011P
ICS: 97.200.99; 91.040.99
2018-03-05
prPN-prEN 1176-6E
002.0.1182
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
Wprowadza: EN 1176-6:2017
Zastępuje: PN-EN 1176-6:2009/Ap1:2013-08P; PN-EN 1176-6:2009P
ICS: 97.200.40
2016-12-14
prPN-prEN ISO 25649-1E
002.0.1198
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody badań
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods (ISO/FDIS 25649-1:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-1; ISO 25649-1:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-1+A2:2014-03E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-prEN ISO 25649-7E
002.0.1204
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 7: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy E
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 7: Additional specific safety requirements and test methods for Class E devices (ISO/FDIS 25469-7:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-7; ISO 25649-7:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-7:2010E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-prEN 14836E
002.0.1208
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Metoda badania określająca odporność na ekspozycję na działanie promieniowania ultrafioletowego w warunkach sztucznego starzenia
Surfaces for sports areas - Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Test method for the determination of the resistance to exposure to ultra violet light artificial weathering
Wprowadza: prEN 14836
Zastępuje: PN-EN 14836:2006/AC:2007E; PN-EN 14836:2006E
ICS: 97.220.10; 97.150
2018-04-03
prPN-prEN 1176-1E
002.0.1179
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Wprowadza: EN 1176-1:2017
Zastępuje: PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08P; PN-EN 1176-1:2009P
ICS: 97.200.40
2018-02-07
prPN-prEN 1176-3E
002.0.1181
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa
Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements
Wprowadza: EN 1176-3:2017
Zastępuje: PN-EN 1176-3:2009P; PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08P
ICS: 97.200.40
2017-04-05
prPN-prEN 13814-1E
002.0.1243
KT 2 Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 1: Konstrukcja i wykonanie
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
Wprowadza: prEN 13814-1
Zastępuje: PN-EN 13814:2011P
ICS: 97.200.99; 91.040.99
2018-03-05
prPN-prEN 14903E
002.0.1207
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne otwartych terenów sportowych -- Określanie tarcia tocznego
Surfaces for sports areas - Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Determination of rotational friction
Wprowadza: FprEN 14903
ICS: 97.220.10
2018-05-15
prPN-prEN 16837E
002.0.1209
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Określanie tarcia liniowego między butem a nawierzchnią
Surfaces for sports areas - Determination of linear shoe/surface friction
Wprowadza: EN 16837:2017
ICS: 97.220.10
2018-04-23
prPN-prEN ISO 25649-2E
002.0.1199
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 2: Informacje dla konsumenta
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information (ISO/FDIS 25649-2:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-2; ISO 25649-2:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-2+A2:2013-09E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-prEN ISO 25649-3E
002.0.1200
KT 2 Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy A
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional specific safety requirements andtest methods for Class A devices (ISO/FDIS 25649-3:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 25649-3; ISO 25649-3:2017
Zastępuje: PN-EN 15649-3+A1:2012E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.40
2018-02-23
prPN-prEN 13200-3E
002.0.1249
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania
Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
Wprowadza: FprEN 13200-3
Zastępuje: PN-EN 13200-3:2006P
ICS: 97.200.10; 97.220.10; 91.040.10
2018-08-07
prPN-prEN ISO 20380E
002.0.1258
KT 2 Baseny do użytku publicznego -- Systemy wizji komputerowej do wykrywania przypadków utonięcia w basenach -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 20380:2016)
Wprowadza: FprEN ISO 20380; ISO 20380
ICS: 35.240.99; 97.220.10
2018-11-08
prPN-prEN 913E
002.0.1262
KT 2 Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 913
Zastępuje: PN-EN 913:2008D; PN-EN 913:2008E
Dyrektywy: 2001/95/EC; 92/59/EEC
ICS: 97.220.30
2019-05-27
prPN-prEN ISO 12402-9E
002.0.1221
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań
Personal flotation devices - Part 9: Test methods (ISO/DIS 12402-9:2015)
Wprowadza: prEN ISO 12402-9; ISO/DIS 12402-9
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-9:2008P; PN-EN ISO 12402-9:2008/A1:2011E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN 14904-2E
002.0.1265
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Systemy podłogowe do wielu dyscyplin sportowych do użytku w pomieszczeniach -- Część 2: Specyfikacje
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 2: Specifications
Wprowadza: prEN 14904-2
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2019-06-17
prPN-prEN 1176-5E
002.0.1267
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel
Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
Wprowadza: prEN 1176-5
Zastępuje: PN-EN 1176-5:2009P; PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08P
ICS: 97.200.40
2019-07-01
prPN-prEN ISO 12402-3E
002.0.1216
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Kamizelki ratunkowe, użytkowanie -- Część 3: Poziom 150, wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Lifejackets, performance - Part 3: Level 150 Safety requirements (German and English Version prEN ISO 12402-3:2015) (ISO/DIS 12402-3:2015)
Wprowadza: prEN ISO 12402-3; ISO/DIS 12402-3
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-3:2007/A1:2012P; PN-EN ISO 12402-3:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN ISO 12402-7E
002.0.1219
KT 2 lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i komponenty -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 12402-7:2015)
Wprowadza: ISO/DIS 12402-7; prEN ISO 12402-7
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-7:2008/A1:2011E; PN-EN ISO 12402-7:2008P
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN ISO 12402-4E
002.0.1217
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Kamizelki ratunkowe, użytkowanie -- Część 4: Poziom 100, wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Lifejackets, performance - Part 4: Level 100 Safety requirements (ISO/DIS 12402-4:2015)
Wprowadza: prEN ISO 12402-4; ISO/DIS 12402-4
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-4:2007P; PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN ISO 12402-8E
002.0.1220
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Wyposażenie -- Część 8: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Personal flotation devices - Accessories - Part 8: Safety requirements and test methods (German and English version prEN ISO 12402-8) (ISO/DIS 12402-8:2015)
Wprowadza: prEN ISO 12402-8; ISO/DIS 12402-8
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-8:2008P; PN-EN ISO 12402-8:2008/A1:2011E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN ISO 12402-5E
002.0.1218
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Kamizelki ratunkowe, użytkowanie -- Część 5: Poziom 50, wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Lifejackets, performance - Part 5: Level 50 Safety requirements (German and English version prEN ISO 12402-5:2015) (ISO/DIS 12402-5:2015)
Wprowadza: prEN ISO 12402-5; ISO/DIS 12402-5
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012P; PN-EN ISO 12402-5:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2017-07-17
prPN-prEN 1176-4E
002.0.1222
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
Wprowadza: EN 1176-4:2017
Zastępuje: PN-EN 1176-4:2009/Ap1:2013-08P; PN-EN 1176-4:2009P
ICS: 97.200.40
2018-03-05
prPN-prEN ISO 10256-3E
002.0.1225
KT 2 Sprzęt ochronny stosowany w hokeju na lodzie -- Część 3: Ochraniacze twarzy
Protective equipment for use in ice hockey - Part 3: Face Protectors (ISO/DIS 10256-3:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 10256-3; ISO 10256-3:2016
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20; 97.220.20
2017-05-16
prPN-EN 748:2013-09/prA1E
002.0.1254
KT 2 Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań
Playing field equipment - Football goals - Functional and safety requirements, test methods
Wprowadza: EN 748:2013/prA1
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.30; 97.220.40
2018-10-01
prPN-prEN 1651E
002.0.1253
KT 2 Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests
Wprowadza: FprEN 1651
Zastępuje: PN-EN 1651:2002P
Dyrektywy: 2001/95/EC; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2018-06-26
prPN-prEN 13451-11E
002.0.1257
KT 2 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych
Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads
Wprowadza: prEN 13451-11
Zastępuje: PN-EN 13451-11:2014-05E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.220.10
2018-11-28
prPN-prEN ISO 10256-4E
002.0.1226
KT 2 Sprzęt ochronny stosowany w hokeju na lodzie -- Część 4: Ochraniacze głowy i szyi dla bramkarzy
Protective equipment for use in ice hockey - Part 4: Head and face protection for goalkeepers (ISO/DIS 10256-4:2015)
Wprowadza: ISO 10256-4:2016; FprEN ISO 10256-4
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20; 97.220.20
2017-05-16
prPN-prEN ISO 20957-8E
002.0.1251
KT 2 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods (ISO/DIS 20957-8:2016)
Wprowadza: ISO 20957-8; FprEN ISO 20957-8
Zastępuje: PN-EN 957-8:2002P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.30
2018-07-24
prPN-prEN 1177E
002.0.1259
KT 2 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku
Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
Wprowadza: FprEN 1177
Zastępuje: PN-EN 1177:2009P
ICS: 97.200.40
2018-06-12
prPN-prEN 17109E
002.0.1261
KT 2 Tory linowe -- Indywidualny system bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Ropes courses - Individual safety system - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17109
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2019-05-13
prPN-prEN 17125E
002.0.1263
KT 2 Domowe SPA oraz jacuzzi -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Domestic spas and hot tubs - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17125
ICS: 91.140.70
2019-06-17
prPN-prEN 14904-3E
002.0.1266
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Systemy podłogowe do wielu dyscyplin sportowych do użytku w pomieszczeniach -- Część 3: Badania na miejscu
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 3: In-situ testing
Wprowadza: prEN 14904-3
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2019-06-17
prPN-prEN 14974E
002.0.1256
KT 2 Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Skateparks - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 14974
Zastępuje: PN-EN 14974+A1:2010E
ICS: 97.220.10
2018-11-28
prPN-prEN ISO 20957-10E
002.0.1252
KT 2 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez mechanizmu wolnego biegu, dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Stationary training equipment - Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel, additional specific safety requirements and test methods (ISO/DIS 20957-10:2016)
Wprowadza: FprEN ISO 20957-10
Zastępuje: PN-EN 957-10:2006P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.30
2018-05-22
prPN-EN 15330-2E
002.0.1234
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania na wolnym powietrzu -- Część 2: Specyfikacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 2: Specification for needle-punched surfaces for tennis and multi-sport surfaces
Wprowadza: EN 15330-2:2017
Zastępuje: PN-EN 15330-2:2008P
ICS: 97.220.10
2017-12-19
prPN-EN 1069-1E
002.0.1228
KT 2 Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
Wprowadza: EN 1069-1:2017
Zastępuje: PN-EN 1069-1:2010E; PN-EN 1069-1:2010/AC:2012E
ICS: 97.220.40
2018-01-17
prPN-EN 1069-2E
002.0.1229
KT 2 Zjeżdżalnie wodne -- Część 2: Instrukcje
Water slides - Part 2: Instructions
Wprowadza: EN 1069-2:2017
Zastępuje: PN-EN 1069-2:2010E
ICS: 97.220.40
2018-01-17
prPN-prEN ISO 10256-2E
002.0.1224
KT 2 Sprzęt ochronny stosowany w hokeju na lodzie -- Część 2: Ochraniacz głowy dla łyżwiarzy
Protective equipment for use in ice hockey - Part 2: Head protection for skaters (ISO/DIS 10256-2:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 10256-2; ISO 10256-2:2016
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20; 97.220.20
2017-05-16
prPN-prEN 14904-1E
002.0.1264
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Systemy podłogowe do wielu dyscyplin sportowych do użytku w pomieszczeniach -- Część 1: Właściwości zasadnicze
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 1: Essential characteristics
Wprowadza: prEN 14904-1
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2019-06-17
prPN-prEN 959E
002.0.1270
KT 2 Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy skalne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 959
Zastępuje: PN-EN 959:2009P
ICS: 97.220.40
2019-07-16
prPN-EN ISO 23537-1:2017-02/prA1E
002.0.1268
KT 2 Wymagania dla śpiworów -- Część 1: Wymagania termiczne oraz wymagania dotyczące wymiarów
Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal and dimensional requirements - Amendment 1 (ISO 23537-1:2016/DAmd1:2017)
Wprowadza: EN ISO 23537-1:2016/prA1; ISO 23537-1:2016/DAmd 1
ICS: 97.200.30
2019-07-15
prPN-prEN 13451-10E
002.0.1250
KT 2 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego
Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment
Wprowadza: FprEN 13451-10
Zastępuje: PN-EN 13451-10:2014-04E
ICS: 97.220.10
2018-08-07
prPN-EN ISO 10272-2E
003.0.1131
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony count technique (ISO 10272-2:2017)
Wprowadza: EN ISO 10272-2:2017; ISO 10272-2:2017
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2018-01-11
prPN-EN ISO 11133:2014-07/prA1E
003.0.1147
KT 3 Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1
Wprowadza: EN ISO 11133:2014/prA1
ICS: 07.100.20; 07.100.30
2018-09-26
prPN-prEN ISO 20976-1E
003.0.1145
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wytyczne do prowadzenia testów obciążeniowych dla produktów żywnościowych i paszowych -- Część 1: Testy obciążeniowe do badania potencjału wzrostu, czasu lagfazy i maksymalnego tempa wzrostu
Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20976-1
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2018-08-16
prPN-prEN ISO 18593E
003.0.1150
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalne metody technik pobierania próbek z powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych i wymazów
Microbiology of the food chain - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs
Wprowadza: prEN ISO 18593
Zastępuje: PN-ISO 18593:2005P
Dyrektywy: 874/2012; 882/2004
ICS: 07.100.30
2018-11-08
prPN-EN ISO 6888-1:1999/prA2E
003.0.1153
KT 3 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation procedure (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2017)
Wprowadza: EN ISO 6888-1:1999/prA2; ISO 6888-1:1999/DAmd 2
ICS: 07.100.30
2019-02-26
prPN-EN ISO 21872-1E
003.0.1143
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Vibrio spp. -- Część 1: Wykrywanie potencjalnie enteropatogennych Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus
Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the determination of Vibrio spp. -- Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus (ISO 21872-1:2017)
Wprowadza: EN ISO 21872-1:2017; ISO 21872-1:2017
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2018-01-11
prPN-prEN 60238E
004.0.1157
KT 4 Oprawki lampowe z gwintem Edisona
Edison screw lampholders
Wprowadza: EN 60238:2017
Zastępuje: PN-EN 60238:2007/A1:2010P; PN-EN 60238:2007/A2:2011E; PN-EN 60238:2007/A2:2011P; PN-EN 60238:2007P
Dyrektywy: 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-EN 60598-2-22:2015-01/prA1E
004.0.1264
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
Wprowadza: EN 60598-2-22:2014/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 60598-1/prAAE
004.0.1178
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: FprEN 60598-1:2014/FprAA:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2009/125/EC
ICS: 29.140.40
2015-12-31
prPN-prEN 60969E
004.0.1154
KT 4 Samostatecznikowe świetlówki kompaktowe do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne
Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services -- Performance requirements
Wprowadza: FprEN 60969:2016
Zastępuje: PN-EN 60969:2002E
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 244/2009; 874/2012
2017-12-31
prPN-EN 62717E
004.0.1122
KT 4 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne
LED modules for general lighting - Performance requirements
Wprowadza: EN 62717:2017; IEC 62717:2014/AMD1:2015; IEC 62717:2014
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 244/2009; 874/2012
ICS: 29.140.99
2018-01-31
prPN-prEN 62386-218E
004.0.1285
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 218: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Wybór Krzywej Ściemniania (urządzenie typu 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming Curve Selection (device type 17)
Wprowadza: prEN 62386-218:2017
2017-12-31
prPN-prEN 62386-222E
004.0.1286
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 222: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna lampy (urządzenie typu 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
Wprowadza: prEN 62386-222:2017
2017-12-31
prPN-EN 60809:2015-07/prA2E
004.0.1257
KT 4 Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
Lamps for road vehicles -- Dimensional, electrical and luminous requirements
Wprowadza: EN 60809:2015/FprA2:2017
ICS: 43.040.20; 29.140.20
2018-12-31
prPN-EN 62612:2014-01/prA2E
004.0.1288
KT 4 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Wprowadza: EN 62612:2013/prA2:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 29.140.01
2017-12-31
prPN-EN 60901:2002/prA6E
004.0.1102
KT 4 Świetlówki jednotrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne
Single-capped fluorescent lamps -- Performance specifications
Wprowadza: EN 60901:1996/A6:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
ICS: 29.140.30
2015-12-31
prPN-prEN 62663-1E
004.0.0494
KT 4 Lampy LED bez stateczników -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Non-ballasted LED-lamps - Part 1: Safety specifications
Wprowadza: FprEN 62663-1:2012
ICS: 29.140.99
2015-12-31
prPN-prEN 60598-2-4E
004.0.1226
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires
Wprowadza: FprEN 60598-2-4:2017
Zastępuje: PN-EN 60598-2-4:2002P
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.40
2018-03-12
prPN-prEN 60810E
004.0.1258
KT 4 Lampy, źródła światła i moduły LED do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne
Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements
Wprowadza: FprEN 60810:2017
Zastępuje: PN-EN 60810:2015-07E
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-prEN 50556E
004.0.1293
KT 4 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego
Road traffic signal systems
Wprowadza: FprEN 50556:2017
Zastępuje: PN-EN 50556:2011E
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 93.080.30
2017-12-31
prPN-prEN 62386-221E
004.0.1294
KT 4 Cyfrowa magistrala do sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (typ urządzenia 20)
Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand Response (device type 20)
Wprowadza: prEN 62386-221:2017
2018-12-31
prPN-EN 62442-3:2014-12/prA1E
004.0.1292
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Wprowadza: prEN 62442-3:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-prEN 62386-224E
004.0.1295
KT 4 Cyfrowa magistrala do sterowania oświetleniem -- Cześć 224: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Nie wymienialne źródła światła (typ urządzenia 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
Wprowadza: prEN 62386-224:2017
2018-12-31
prPN-EN 60662:2012/prAAE
004.0.1297
KT 4 Lampy sodowe wysokoprężne -- Wymagania funkcjonalne
High-pressure sodium vapour lamps -- Performance specifications
Wprowadza: EN 60662:2012/prAA:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
ICS: 29.140.30
2017-12-31
prPN-prEN 62663-2E
004.0.1204
KT 4 Lampy LED bez stateczników -- Wymagania funkcjonalne
Non-integrated LED lamps -- Performance requirements
Wprowadza: prEN 62663-2
Dyrektywy: 2009/125/EC
2016-12-31
prPN-EN 60081:2002/prA6E
004.0.1197
KT 4 Świetlówki dwutrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60081:1998/FprA6:2017; IEC 60081:1997/AMD6:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
ICS: 29.140.30
2018-12-31
prPN-prEN 61184E
004.0.1234
KT 4 Oprawki bagnetowe
Bayonet lampholders
Wprowadza: EN 61184:2017
Zastępuje: PN-EN 61184:2009/A1:2011E; PN-EN 61184:2009E
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-prEN 60968/prAAE
004.0.1187
KT 4 Świetlówki samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa
Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements
Wprowadza: EN 60968:2014/FprAA:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC
2015-12-31
prPN-EN 60630:2002/prAAE
004.0.1180
KT 4 Maksymalne kontury zewnętrzne żarówek
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
Wprowadza: EN 60630:1998/FprA7:2014/FprAA
2016-12-30
prPN-EN 60061-1:2001/prAAE
004.0.1205
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/FprA52:2015/FprAA:2015
2016-12-31
prPN-prEN 62776/prAAE
004.0.1186
KT 4 Dwutrzonkowe lampy LED przeznaczone do zastępowania świetlówek -- Wymagania bezpieczeństwa
Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications
Wprowadza: FprEN 62776:2014/FprAA:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC
2015-12-31
prPN-EN 62560:2013-06/prAAE
004.0.1193
KT 4 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications
Wprowadza: EN 62560:2012/FprA1:2015/FprAA:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC
2015-12-31
prPN-prEN 60598-2-4/prAAE
004.0.1237
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires
Wprowadza: FprEN 60598-2-4:2016/FprAA:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 60400E
004.0.1233
KT 4 Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
Wprowadza: prEN 60400:2016; EN 60400:2017
Zastępuje: PN-EN 60400:2010/A2:2015-01E; PN-EN 60400:2010/A1:2011E; PN-EN 60400:2010P; PN-EN 60400:2010/A1:2011P
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/35/EU
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60061-3:2002/prA53E
004.0.1241
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Wprowadza: EN 60061-3:1993/A53:2017; IEC 60061-3:1969/AMD53:2017
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60061-1:2001/prA57E
004.0.1268
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/prA57:2016
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60061-1:2001/prA56E
004.0.1239
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/A56:2017; IEC 60061-1:1969/AMD56:2017
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60061-4:2002/prA15E
004.0.1242
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 4: Wskazówki i informacje ogólne
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Wprowadza: IEC 60061-4:1990/AMD15:2017; EN 60061-4:1992/A15:2017
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60061-2:2002/prA52E
004.0.1240
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Wprowadza: EN 60061-2:1993/A52:2017; IEC 60061-2:1969/AMD52:2017
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60838-1:2017-07/A1E
004.0.1231
KT 4 Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: EN 60838-1:2017/A1:2017; IEC 60838-1:2016/AMD1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.10
2018-01-15
prPN-EN 62442-3:2014-12/prAAE
004.0.1280
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-3:2014/A11:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 61347-2-11:2005/prA1E
004.0.1254
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych
Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires
Wprowadza: EN 61347-2-11:2001/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 61347-2-7:2012/prA1E
004.0.1263
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)
Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)
Wprowadza: EN 61347-2-7:2012/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-prEN 62031E
004.0.1275
KT 4 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa
LED modules for general lighting - Safety specifications
Wprowadza: prEN 62031:2017
Zastępuje: PN-EN 62031:2010/A2:2015-04E; PN-EN 62031:2010P; PN-EN 62031:2010/A1:2013-06P; PN-EN 62031:2010/A1:2013-06E
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99; 31.080.99
2017-12-31
prPN-prEN 62386-333E
004.0.1262
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 333: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Konfiguracja ręczna (typ funkcji 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual Configuration (feature type 33)
Wprowadza: prEN 62386-333:2016
2017-12-31
prPN-prEN 62386-217E
004.0.1284
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 217: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna urządzeń (urządzenie typu 16)
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)
Wprowadza: prEN 62386-217:2017
2017-12-31
prPN-prEN 62722-2-1/prAAE
004.0.1208
KT 4 Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires
Wprowadza: EN 62722-2-1:201X/FprAA:2015
Dyrektywy: 2009/125/EC; 244/2009
ICS: 29.140.40
2016-12-31
prPN-prEN 62386-304E
004.0.1222
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 304: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Czujniki światła
Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor
Wprowadza: EN 62386-304:2017
2019-03-13
prPN-EN 60901:2002/prAAE
004.0.1267
KT 4 Świetlówki jednotrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60901:1996/FprA6:2014/prAA:2016
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
2017-12-31
prPN-EN 60598-1:2015-04/prA1E
004.0.1225
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: EN 60598-1:2015/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 60598-2-17E
004.0.1227
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych (zewnętrznych i wewnętrznych)
Luminaires – Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)
Wprowadza: EN 60598-2-17:2017
Zastępuje: PN-EN 60598-2-17:2002E
Dyrektywy: 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-prEN 13032-2E
004.0.1255
KT 4 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Wprowadza: FprEN 13032-2
Zastępuje: PN-EN 13032-2:2010P
ICS: 17.180.20; 29.140.01
2017-12-31
prPN-EN 60809:2015-07/A1E
004.0.1246
KT 4 Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
Lamps for road vehicles -- Dimensional, electrical and luminous requirements
Wprowadza: EN 60809:2015/A1:2017; IEC 60809:2014/AMD1:2017
ICS: 43.040.20; 29.140.20
2018-01-14
prPN-EN 62504:2015-01/prA1E
004.0.1247
KT 4 Oświetlenie ogólne -- Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie -- Terminy i definicje
General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Wprowadza: EN 62504:2014/prA1:2016
ICS: 29.140.20
2017-12-31
prPN-EN 62931E
004.0.1211
KT 4 Lampa rurowa LED z trzonkiem GX16t-5 -- Wymagania bezpieczeństwa
GX16t-5 capped tubular LED lamp -- Safety specifications
Wprowadza: EN 62931:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU
2018-02-09
prPN-EN 60570:2007/prA1E
004.0.1249
KT 4 Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych
Electrical supply track systems for luminaires
Wprowadza: EN 60570:2003/prA1:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.120.20; 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 62386-216E
004.0.1283
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 216: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Odwoływanie się do obciążenia (urządzenie typu 15)
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15)
Wprowadza: prEN 62386-216:2017
2017-12-31
prPN-prEN 62386-207E
004.0.1287
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Moduły LED (urządzenie typu 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Wprowadza: prEN 62386-207:2017
Zastępuje: PN-EN 62386-207:2009E
ICS: 29.140.50; 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 60061-2:2002/prA53E
004.0.1269
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Wprowadza: EN 60061-2:1993/prA53:2016
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 60061-3:2002/prA54E
004.0.1270
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Wprowadza: EN 60061-3:1993/prA54:2016
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-prEN 62386-332E
004.0.1259
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia sterujące wejściowe -- Sprzężenie zwrotne
Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input control devices - Feedback
Wprowadza: prEN 62386-332:2016
prPN-EN 62035:2015-05/prA1E
004.0.1218
KT 4 Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) -- Wymagania bezpieczeństwa
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
Wprowadza: EN 62035:2014/A1:2017
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-prEN 17037E
004.0.1251
KT 4 Światło dzienne w budynkach
Daylight of buildings
Wprowadza: prEN 17037
ICS: 91.160.01
2017-12-31
prPN-prEN 12665E
004.0.1252
KT 4 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Wprowadza: FprEN 12665
Zastępuje: PN-EN 12665:2011E
Dyrektywy: 2008/57/EC
ICS: 01.040.91; 91.160.01
2017-12-31
prPN-EN 62442-1:2011/prAAE
004.0.1278
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-1:2011/A11:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC; 245/2009
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 13032-4P
004.0.1298
KT 4 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
Wprowadza: EN 13032-4:2015
Dyrektywy: 1194/2012
ICS: 17.180.20; 29.140.99
2019-01-11
prPN-prEN 60238/prA1E
004.0.1230
KT 4 Oprawki lampowe z gwintem Edisona
Edison screw lampholders
Wprowadza: EN 60238:2017/FprA1:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-prEN 62386-301E
004.0.1219
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 301: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Przyciski
Digital addressable lighting interface - Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons
Wprowadza: EN 62386-301:2017
2019-03-13
prPN-prEN 62386-302E
004.0.1220
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 302: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Urządzenia wejściowe absolutne
Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices
Wprowadza: EN 62386-302:2017
2019-03-13
prPN-EN 60598-1:2015-04/prA1 (frag1)E
004.0.1250
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: EN 60598-1:2015/prA1 (fragment 1):2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-EN 60188:2004/prAAE
004.0.1296
KT 4 Wysokoprężne lampy rtęciowe -- Wymagania funkcjonalne
High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60188:2001/prAA:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
ICS: 29.140.30
2017-12-31
prPN-prEN 50107-3E
004.0.1244
KT 4 Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjnymi) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego
Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1 000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose
Wprowadza: FprEN 50107-3:2017
ICS: 29.140.30
2018-12-31
prPN-prEN 63013E
004.0.1245
KT 4 Pakiety LED -- Długoterminowe prognozowanie utrzymania strumienia świetlnego
LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection
Wprowadza: FprEN 63013:2017
2017-12-31
prPN-EN 60061-4:2002/prA16E
004.0.1271
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 4: Wskazówki i informacje ogólne
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Wprowadza: EN 60061-4:1992/prA16:2016
ICS: 29.140.10
2017-12-31
prPN-EN 61347-1P
004.0.1265
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
Wprowadza: EN 61347-1:2015; IEC 61347-1:2015
Zastępuje: PN-EN 61347-1:2010/A1:2011E; PN-EN 61347-1:2010/A1:2011P; PN-EN 61347-1:2010P; PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06E; PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2018-02-21
prPN-prEN 12193E
004.0.1273
KT 4 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie
Light and lighting - Sports lighting
Wprowadza: prEN 12193
Zastępuje: PN-EN 12193:2008E
ICS: 91.160.01; 97.220.10
2017-12-31
prPN-prEN 62386-303E
004.0.1221
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 303: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Czujniki zajętości pomieszczenia
Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor
Wprowadza: EN 62386-303:2017
2019-03-13
prPN-EN 61347-1:2015-09/prA1E
004.0.1253
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
Wprowadza: EN 61347-1:2015/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 62442-2:2014-12/prA1E
004.0.1291
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-2:2014/prA1:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-prEN 61347-2-14E
004.0.1282
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do urządzeń do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for d.c. and/or a.c. supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
Wprowadza: prEN 61347-2-14:2017
2017-12-31
prPN-EN 62442-1:2011/prA1E
004.0.1290
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-1:2011/prA1:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-prEN 61167E
004.0.1210
KT 4 Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne
Metal halide lamps -- Performance specification
Wprowadza: FprEN 61167:2015
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
2017-12-31
prPN-EN 62554:2011/prA1E
004.0.1289
KT 4 Przygotowanie próbki do pomiaru poziomu rtęci w lampach fluorescencyjnych
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps
Wprowadza: EN 62554:2011/prA1:2017
ICS: 29.140.30
2017-12-31
prPN-EN 60081:2002/prAAE
004.0.1272
KT 4 Świetlówki dwutrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60081:1998/FprA6:2015/prAA:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
2017-12-31
prPN-prEN 13032-5E
004.0.1274
KT 4 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 5: Prezentacja danych dla opraw używanych do oświetlenia drogowego
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
Wprowadza: prEN 13032-5
Dyrektywy: 2009/125/EC; 245/2009
ICS: 93.080.40
2017-12-31
prPN-EN 62442-2:2014-12/prAAE
004.0.1279
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-2:2014/A11:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC; 245/2009
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 378-4:2017-03/prA1E
005.0.1170
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Wprowadza: EN 378-4:2016/prA1
ICS: 27.080; 27.200
2019-08-08
prPN-EN 378-1P
005.0.1171
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Wprowadza: EN 378-1:2016
Zastępuje: PN-EN 378-1+A2:2012E; PN-EN 378-1+A2:2012D
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 01.040.27; 27.080; 27.200
2018-12-14
prPN-EN 378-2P
005.0.1172
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Wprowadza: EN 378-2:2016
Zastępuje: PN-EN 378-2+A2:2012D; PN-EN 378-2+A2:2012E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200
2019-02-07
prPN-prEN ISO 18623-1E
005.0.1125
KT 5 Sprężarki powietrza i systemy sprężonego powietrza -- Sprężarki powietrza -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Air compressors and compressed air systems -- Air compressors -- Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 18623-1:2014)
Wprowadza: prEN ISO 18623-1
Zastępuje: PN-EN 1012-1:2011E; PN-EN 1012-1:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 87.060.20
2016-04-13
prPN-prEN 12102-2E
005.0.1155
KT 5 Klimatyzatory, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną -- Określanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Pompa ciepła, podgrzewacze wody
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors -- Determination of the sound power level -- Part 2: Heat pump water heaters
Wprowadza: prEN 12102-2
Dyrektywy: 812/2013; 814/2013
ICS: 17.140.20; 91.140.65
2018-10-13
prPN-prEN 14511-1E
005.0.1139
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy i definicje
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers using electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
Wprowadza: FprEN 14511-1
Dyrektywy: 2009/125/EC; 206/2012
ICS: 01.040.27; 27.080; 01.040.91; 91.140.30
2017-11-09
prPN-prEN 14511-3E
005.0.1141
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
Wprowadza: FprEN 14511-3
Dyrektywy: 206/2012
ICS: 27.080; 91.140.30
2017-11-09
prPN-EN ISO 14903E
005.0.1149
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń
Refrigerating systems and heat pumps -- Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)
Wprowadza: EN ISO 14903:2017; ISO 14903:2017
Zastępuje: PN-EN 16084:2011E
ICS: 27.080; 27.200
2018-02-08
prPN-prEN 14511-4E
005.0.1142
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements
Wprowadza: FprEN 14511-4
Dyrektywy: 206/2012
ICS: 27.080; 91.140.30
2017-11-09
prPN-prEN 14276-1E
005.0.1159
KT 5 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps -- Part 1: Vessels -- General requirements
Wprowadza: prEN 14276-1
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200; 23.020.30
2019-02-08
prPN-EN 13136:2014-03/prA1E
005.0.1167
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń
Refrigerating systems and heat pumps -- Pressure relief devices and their associated piping -- Methods for calculation
Wprowadza: EN 13136:2013/prA1:2017
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200
2019-05-28
prPN-prEN 16855-2E
005.0.1166
KT 5 Modułowe komory chłodnicze -- Definicja, charakterystyka izolacyjności cieplnej i metody badań -- Część 2: Niestandardowe komory chłodnicze
Walk-in cold rooms -- Definition, thermal insulation performance and test methods -- Part 2: Customized cold rooms
Wprowadza: prEN 16855-2
ICS: 97.130.20
2019-04-10
prPN-prEN 14511-2E
005.0.1140
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 2: Warunki badań
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling and process chillers, using electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
Wprowadza: FprEN 14511-2
Dyrektywy: 206/2012
ICS: 27.080; 91.140.30
2017-11-09
prPN-prEN 12102-1E
005.0.1144
KT 5 Klimatyzatory, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną -- Określanie poziomu mocy akustycznej -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airborne noise - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling
Wprowadza: FprEN 12102-1
Dyrektywy: 206/2012; 626/2011; 811/2013; 813/2013
ICS: 27.080; 17.140.20; 91.140.30
2018-05-15
prPN-prEN 12693E
005.0.1153
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Wyporowe sprężarki ziębnicze
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Positive displacement refrigerant compressors
Wprowadza: prEN 12693
Zastępuje: PN-EN 12693:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 27.080; 23.140
2018-09-15
prPN-prEN 14825E
005.0.1165
KT 5 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling -- Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
Wprowadza: prEN 14825
Zastępuje: PN-EN 14825:2016-08E
Dyrektywy: 2015/1094; 2015/1095; 206/2012; 811/2013; 813/2013
ICS: 27.080; 91.140.30
2019-02-12
prPN-prEN 17066-1E
005.0.1157
KT 5 Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery
Insulated means of transport for temperature sensitive goods -- Requirements and testing -- Part 1: Container
Wprowadza: prEN 17066-1
ICS: 27.200; 55.180.10
2018-12-20
prPN-EN 13771-2E
005.0.1156
KT 5 Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające
Compressors and condensing units for refrigeration -- Performance testing and test methods -- Part 2: Condensing units
Wprowadza: EN 13771-2:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 27.200; 23.140
2018-03-11
prPN-prEN 17032E
005.0.1152
KT 5 Nadmuchowe chłodziarki i zamrażarki szafkowe do profesjonalnego użycia -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
Blast chillers and freezers cabinets for professional use -- Classification, requirements and test conditions
Wprowadza: FprEN 17032
Dyrektywy: 2015/1094; 2015/1095
ICS: 97.130.20
2018-06-12
prPN-prEN 14276-2E
005.0.1158
KT 5 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps -- Part 2: Piping -- General requirements
Wprowadza: prEN 14276-2
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200; 23.020.30
2019-02-08
prPN-prEN ISO/IEC 17025E
006.0.1136
KT 6 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC DIS 17025:2016)
Wprowadza: ISO/IEC FDIS 17025; FprEN ISO/IEC 17025
Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007P
Dyrektywy: 765/2008
ICS: 03.120.20
2018-06-19
prPN-prEN ISO 19011E
006.0.1143
KT 6 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarzadzania
Guidelines for auditing management systems
Wprowadza: ISO/DIS 19011; prEN ISO 19011
Zastępuje: PN-EN ISO 19011:2012P; PN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03P
Dyrektywy: 765/2008
ICS: 03.120.20; 03.100.70
2019-08-07
prPN-ISO 55002P
006.0.1135
KT 6 Zarządzanie aktywami -- Systemy zarządzania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 55001
Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001
Wprowadza: ISO 55002:2014
ICS: 03.100.01
2017-12-08
prPN-prEN ISO/IEC 17011E
006.0.1132
KT 6 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność
Conformity assessment -- Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC DIS 17011:2016)
Wprowadza: FprEN ISO/IEC 17011; ISO/IEC FDIS 17011
Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17011:2006P
Dyrektywy: 765/2008
ICS: 03.120.20
2018-06-19
prPN-ISO 37001P
006.0.1144
KT 6 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania
Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use
Wprowadza: ISO 37001:2016
ICS: 03.100.01; 03.100.70
2018-12-20
prPN-prEN ISO 9004E
006.0.1140
KT 6 Zarządzanie jakością -- Jakość organizacji -- Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu
Quality management -- Quality of an organization -- Guidance to achieve sustained success (ISO/DIS 9004:2017)
Wprowadza: prEN ISO 9004; ISO/DIS 9004
Zastępuje: PN-EN ISO 9004:2010P
ICS: 03.120.10; 03.100.70
2019-05-21
prPN-EN ISO 18563-2E
007.0.1143
KT 7 Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej z głowicami wieloprzetwornikowymi -- Część 2: Głowice
Non-destructive testing -- Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment -- Part 2: Probes (ISO/FDIS 18563-2:2017)
Wprowadza: ISO 18563-2:2017; EN ISO 18563-2:2017
Zastępuje: PN-EN 16392-2:2014-05E
ICS: 19.100
2017-12-14
prPN-prEN ISO 20769-2E
007.0.1160
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 2: Badanie przez dwie ścianki
Non-destructive testing -- Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays -- Part 2: Double wall radiographic inspection (ISO/DIS 20769-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20769-2; ISO/DIS 20769-2
Zastępuje: PN-EN 16407-2:2014-04E
ICS: 19.100
2019-08-06
prPN-prEN ISO 20769-1E
007.0.1159
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 1: Radiografia tangensowa
Non-destructive testing -- Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays -- Part 1: Tangential radiographic inspection (ISO/DIS 20769-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20769-1; ISO/DIS 20769-1
Zastępuje: PN-EN 16407-1:2014-04E
ICS: 19.100
2019-08-06
prPN-prEN ISO 16371-2E
007.0.1140
KT 7 Badania nieniszczące -- Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych -- Część 2: Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma
Non-destructive testing -- Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates -- Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO/DIS 16371-2:2016)
Wprowadza: FprEN ISO 16371-2; ISO 16371-2
Zastępuje: PN-EN 14784-2:2007P
ICS: 19.100
2018-04-17
prPN-EN 1330-9E
007.0.1136
KT 7 Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną
Non-destructive testing -- Terminology -- Part 9: Terms used in acoustic emission testing
Wprowadza: EN 1330-9:2017
Zastępuje: PN-EN 1330-9:2009E
ICS: 01.040.19; 19.100
2018-01-11
prPN-prEN 17119E
007.0.1156
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania termograficzne -- Termografia aktywna
Non-destructive testing -- Thermographic testing -- Active thermography
Wprowadza: prEN 17119
2019-06-11
prPN-prEN ISO 20486E
007.0.1149
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Wzorcowanie nieszczelności odniesienia dla gazów
Non-destructive testing -- Leak testing -- Calibration of reference leaks for gases (ISO/DIS 20486:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20486; ISO/FDIS 20486
Zastępuje: PN-EN 13192:2003E
ICS: 19.100
2018-09-15
prPN-EN 13018P
007.0.1155
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania wizualne -- Zasady ogólne
Non-destructive testing -- Visual testing -- General principles
Wprowadza: EN 13018:2016
Zastępuje: PN-EN 13018:2004P
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 19.100
2017-11-24
prPN-prEN ISO 20485E
007.0.1148
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Metoda gazu znakującego
Non-destructive testing -- Leak testing -- Tracer gas method (ISO/FDIS 20485:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20485; ISO/FDIS 20485
Zastępuje: PN-EN 13185:2002/A1:2005E; PN-EN 13185:2002E
ICS: 19.100
2018-07-10
prPN-prEN ISO 11699-2E
007.0.1157
KT 7 Badania nieniszczące -- Błona radiograficzna przemysłowa -- Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO/DIS 11699-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 11699-2; ISO/DIS 11699-2
Zastępuje: PN-EN ISO 11699-2:2012E
ICS: 37.040.25
2019-05-14
prPN-prEN ISO 19232-5E
007.0.1158
KT 7 Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Część 5: Liczbowe wyznaczanie nieostrości obrazu i podstawowej rozdzielczości przestrzennej za pomocą wskaźników jakości obrazu typu podwójny pręcik
Non-destructive testing -- Image quality of radiographs -- Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators (ISO/DIS 19232-5:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19232-5; ISO/DIS 19232-5
Zastępuje: PN-EN ISO 19232-5:2013-10E
ICS: 19.100
2019-05-14
prPN-prEN 81346-2E
008.0.1139
KT 8 Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja objektów i kodeksów klas
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes
Wprowadza: prEN 81346-2:2017
Zastępuje: PN-EN 81346-1:2009E; PN-EN 81346-2:2009E
ICS: 01.110; 29.020
2018-12-31
prPN-prEN 60027-2E
008.0.1122
KT 8 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2: Telecommunications and electronics
Wprowadza: FprEN 60027-2:2015
Zastępuje: PN-EN 60027-2:2007E
ICS: 01.060
2015-12-31
prPN-prEN 60375E
008.0.1113
KT 8 Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych i magnetycznych
Conventions concerning electric and magnetic circuits
Wprowadza: FprEN 60375:2014
Zastępuje: PN-EN 60375:2006P
ICS: 17.220.01
2015-12-31
prPN-prEN 62569-1E
008.0.1136
KT 8 Specyfikacja ogólna informacji dotyczących właściwości wyrobów -- Część 1: Zasady i metody
Generic specification of information on products by properties -- Part 1: Principles and methods
Wprowadza: FprEN 62569-1:2017
ICS: 01.110; 29.020
2017-12-31
prPN-prEN 61360-1E
008.0.1129
KT 8 Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody
Standard data elements types with associated classification scheme for electric items -- Part 1: Definitions -- Principles and methods
Wprowadza: FprEN 61360-1:2017
Zastępuje: PN-EN 61360-1:2010E
ICS: 31.020
2018-12-31
prPN-prEN 60445E
008.0.1138
KT 8 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja, w tym identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification -- Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
Wprowadza: FprEN 60445:2017
Zastępuje: PN-EN 60445:2011E
ICS: 29.020
2018-12-31
prPN-prEN 82079-1E
008.0.1137
KT 8 Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe
Preparation of instructions for use -- Structuring, content and presentation -- Part 1: General principles and detailed requirements
Wprowadza: prEN 82079-1
Zastępuje: PN-EN 82079-1:2013-05P
ICS: 01.110; 29.020
2018-12-31
prPN-prEN 62656-5E
008.0.1123
KT 8 Znormalizowana rejestracja ontologii produktów i jej transfer za pomocą formularzy kalkulacyjnych -- Część 5: Interfejs do opisu działania
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 5: Interface for activity description
Wprowadza: FprEN 62656-5:2015
2016-12-31
prPN-prEN 60812E
009.0.1133
KT 9 Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)
Failure Modes and Effects analysis (FMEA)
Wprowadza: prEN 60812:2017
Zastępuje: PN-EN 60812:2009P
ICS: 03.120.01; 03.120.30; 21.020
2019-03-13
prPN-prEN 13306E
009.0.1123
KT 9 Obsługiwanie -- Terminologia dotycząca obsługiwania
Maintenance -- Maintenance terminology
Wprowadza: EN 13306:2017
Zastępuje: PN-EN 13306:2010E
ICS: 03.080.10; 01.040.03
2017-09-10
prPN-prEN 17007E
009.0.1129
KT 9 Proces obsługiwania i powiązane wskaźniki
Maintenance process and associated indicators
Wprowadza: EN 17007:2017
ICS: 03.080.10
2018-03-27
prPN-prEN 16991E
009.0.1128
KT 9 Kontrola w oparciu o ryzyko
Risk based inspection framework
Wprowadza: FprEN 16991
ICS: 03.100.01
2018-06-12
prPN-prEN 62853E
009.0.1134
KT 9 Niezawodność systemów otwartych
Open systems dependability
Wprowadza: prEN 62853:2017
2019-12-26
prPN-prEN 15341E
009.0.1135
KT 9 Obsługiwanie -- Kluczowe wskaźniki efektywności obsługiwania
Maintenance -- Maintenance Key Performance Indicators
Wprowadza: prEN 15341
Zastępuje: PN-EN 15341:2007E
ICS: 03.100.99
2019-06-25
prPN-prEN 12973E
010.0.1133
KT 10 Zarządzanie wartością
Value Management
Wprowadza: prEN 12973
Zastępuje: PN-EN 12973:2002E
ICS: 03.100.40
2019-08-27
prPN-prEN 62802E
011.0.1283
KT 11 Metoda pomiaru napięcia półfalowego i parametru Chirp w optycznych modulatorach Mach Zehnder stosowanych w systemach optycznych (RoF) urządzeń radiowych wielkiej częstotliwości
Measurement Method of a Half-Wavelength Voltage and a Chirp Parameter for Mach-Zehnder Optical Modulator in High-Frequency Radio on Fibre (RoF) Systems
Wprowadza: FprEN 62802:2015
2016-12-30
prPN-prETSI EN 301 893 V2.1.0E
011.0.1578
KT 11 RLAN pracujące w paśmie 5 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-06-29
prPN-EN 60728-11E
011.0.1261
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Wprowadza: EN 60728-11:2017; IEC 60728-11:2016; IEC 60728-11:2016/COR1:2016
Zastępuje: PN-EN 60728-11:2011P; PN-EN 60728-11:2011E
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 33.060.40
2017-11-13
prPN-prETSI EN 301 091-1 V1.4.0E
011.0.1251
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka transportu (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz przeznaczonych dla pojazdów naziemnych
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices -- Transport and Traffic Telematics (TTT) -- Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range -- Part 1: Technical characteristics and test methods for ground based vehicular radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range
Wprowadza: prETSI EN 301 091-1 V1.4.0
2015-12-31
prPN-prETSI EN 303 316 V1.1.0E
011.0.1547
KT 11 Szerokopasmowa bezpośrednia łączność powietrze-ziemia--Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz--Anteny z kształtowaniem wiązki--Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Broadband Direct Air-to-Ground Communications; Equipment operating in the 1 900 MHz to 1 920 MHz and 5 855 MHz to 5 875 MHz frequency bands; Beamforming antennas; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 316 V1.0.3
2018-12-28
prPN-prEN 62801E
011.0.1166
KT 11 Metoda pomiarowa napięcia półfalowego dla optycznych modulatorów Mach-Zehnder w systemach komunikacji bezprzewodowej i rozsiewczej
Measurement method of a half-wavelength voltage for Mach-Zehnder optical modulator in wireless communication and broadcasting systems
Wprowadza: FprEN 62801:2013
2016-12-30
prPN-prEN 60215E
011.0.1174
KT 11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych
Safety requirements for radio transmitting equipment
Wprowadza: EN 60215:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 33.060.20
2016-12-30
prPN-prETSI EN 302 684-3 V1.0.0E
011.0.0367
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego -- Standardy Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) dla sieci -- Część 3: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable sieci energetycznej
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - EMC network standards - Part 3: Wire-line telecommunications networks using power lines [Endorsed CENELEC pr50529-3: 2008]
Wprowadza: prETSI EN 302 684-3 V1.0.0
2015-12-31
prPN-prETSI EN 300 674-3-1 V3.0.0E
011.0.0474
KT 11 Systemy inteligentnego transportu (ITS) -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) -- Wydzielona łączność bliskiego zasięgu (DSRC) -- Część 3-1: Parametry techniczne i metody badań urządzeń transmisji danych o dużych szybkościach pracujących w paśmie 5,8 GHz, przeznaczonym dla przemysłu, nauki i medycyny (ISM)
Intelligent Transport Systems (ITS) - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short Range Communications (DSRC) - Part 3-1: Technical characteristics and test methods for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band
Wprowadza: prETSI EN 300 674-3-1 V3.0.0
ICS: 35.240.60
2015-12-31
prPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2E
KT 11 IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
Wprowadza: ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-prETSI EN 301 843-2 V2.2.0E
011.0.1666
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services -- Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 2: Specific conditions for VHF radiotelephone transmitters and receivers
Wprowadza: prETSI EN 301 843-2 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-7 V1.1.0E
011.0.1670
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 7: Warunki szczególne dla urządzeń morskich szerokopasmowych łączy radiowych
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 7: Specific conditions for Maritime Broadband Radiolink equipment
Wprowadza: prETSI EN 301 843-7 V1.1.0
2018-12-28
prPN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2E
KT 11 IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)
Wprowadza: ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-ETSI EN 301 428 V2.1.2E
KT 11 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 428 V2.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-prETSI EN 303 098 V2.2.0E
011.0.1647
KT 11 Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Maritime low power personal locating devices employing AIS; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 098 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 926 V1.3.0E
011.0.1652
KT 11 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Norma częstotliwości radiowej i modulacji do telemetrii, sterowania i ustalania odległości (TCR) w satelitach telekomunikacyjnych
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Radio Frequency and Modulation Standard for Telemetry, Command and Ranging (TCR) of Communications Satellites
Wprowadza: prETSI EN 301 926 V1.3.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-4 V2.6.6E
011.0.1657
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DCL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
Wprowadza: prETSI EN 300 175-4 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-8 V2.6.6E
011.0.1653
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech and audio coding and transmission
Wprowadza: prETSI EN 300 175-8 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-3 V2.6.6E
011.0.1658
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
Wprowadza: prETSI EN 300 175-3 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-1 V2.6.6E
011.0.1660
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
Wprowadza: prETSI EN 300 175-1 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-6 V2.6.6E
011.0.1655
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and addressing
Wprowadza: prETSI EN 300 175-6 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-5 V2.6.6E
011.0.1656
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
Wprowadza: prETSI EN 300 175-5 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-2 V2.6.6E
011.0.1659
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
Wprowadza: prETSI EN 300 175-2 V2.6.6
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-7 V2.6.7E
011.0.1654
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security features
Wprowadza: prETSI EN 300 175-7 V2.6.7
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 520 V1.0.0E
011.0.1662
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD)-- Urządzenia medyczne ultra małej mocy (ULP) z bezprzewodową kapsułką endoskopową pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz-- Zharmonizowana norma określająca wymagania dostępu do widma radiowego
Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power (ULP) wireless medical capsule endoscopy devices operating in the band 430 MHz to 440 MHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 303 520 V1.0.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 502 V2.1.3E
011.0.1664
KT 11 Bezprzewodowe systemy dostępowe (WAS) -- Szerokopasmowe stacjonarne systemy transmisji danych pracujące w paśmie częstotliwości 5,8 GHz -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego
Wireless Access Systems (WAS); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 302 502 V2.1.3
2018-12-28
prPN-prTSI EN 301 843-1 V2.2.0E
011.0.1665
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń; Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 1: Ogólne wymagania techniczne
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 1: Common technical requirements
Wprowadza: prTSI EN 301 843-1 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-4 V2.2.0E
011.0.1667
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń: Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers
Wprowadza: prETSI EN 301 843-4 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-5 V2.2.0E
011.0.1668
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers
Wprowadza: prETSI EN 301 843-5 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-6 V2.2.0E
011.0.1669
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz
Wprowadza: prETSI EN 301 843-6 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 797 V1.3.1E
011.0.1671
KT 11 Radiofonia cyfrowa (DAB) -- Interfejsy dystrybucyjne -- Interfejs transportu usług (STI)
Digital Audio Broadcasting (DAB); Distribution interfaces; Service Transport Interface (STI)
Wprowadza: prETSI EN 300 797 V1.3.1
2018-05-26
prPN-prETSI EN 301 091-2 V1.4.0E
011.0.1252
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka transportu (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz przeznaczonych dla pojazdów naziemnych
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices -- Transport and Traffic Telematics (TTT) -- Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range -- Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for ground based vehicular radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range
Wprowadza: prETSI EN 301 091-2 V1.4.0
2015-12-31
prPN-EN 60728-101E
011.0.1284
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 101: Parametry systemowe kanału dosyłowego pracującego tylko z cyfrowym obciążeniem kanałowym
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels only
Wprowadza: EN 60728-101:2017; IEC 60728-101:2016
ICS: 33.060.40
2017-11-07
prPN-prETSI EN 300 444 V2.4.8E
011.0.1661
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Ogólny profil dostępu (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access Profile (GAP)
Wprowadza: prETSI EN 300 444 V2.4.8
2018-12-28
prPN-prEN 60728-113E
011.0.1639
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów:telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113 : Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only
Wprowadza: prEN 60728-113:2017
2019-06-28
prPN-prETSI EN 301 489-27 V2.2.0E
011.0.1628
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) pracujących w pasmach od 402 MHz do 405 MHz-- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands ; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-27 V2.2.0
2018-09-28
prPN-ETSI EN 300 386 V2.1.1P
011.0.1591
KT 11 Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE
Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of the Directive 2014/30/EU
Wprowadza: ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016
Zastępuje: PN-ETSI EN 300 386 V1.6.1:2013-05E
Dyrektywy: 2014/30/EU
ICS: 33.100.01
2018-02-05
prPN-ETSI EN 302 561 V2.1.1P
011.0.1543
KT 11 Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 561 V2.1.1:2016
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20; 33.100.01
2018-02-05
prPN-ETSI EN 302 018 V2.1.1E
011.0.1589
KT 11 Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 018-2 V1.2.1:2006E; PN-ETSI EN 302 018-1 V1.2.1:2008E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20; 33.100.01
2017-12-08
prPN-prEN 60728-13-1E
011.0.1538
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH
Cable networks for television signals sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system (TA 5)
Wprowadza: FprEN 60728-13-1:2017
Zastępuje: PN-EN 60728-13-1:2013-02E
ICS: 33.160.01; 33.180.01
2018-12-28
prPN-prEN 60728-3E
011.0.1542
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks
Wprowadza: FprEN 60728-3:2017
ICS: 33.060.40; 33.170
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 454 V2.1.0E
011.0.1645
KT 11 Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 454 V2.1.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 276 V1.1.0E
011.0.1646
KT 11 Szerokopasmowe morskie łącze radiowe pracujące w paśmie od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 5 900 MHz stosowane przez statki i instalacje poza brzegowe zaangażowane w działania koordynacyjne; Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Maritime Broadband Radiolink operating within the bands 5 852 MHz to 5 872 MHz and/or 5 880 MHz to 5 900 MHz for ships and off-shore installations engaged in coordinated activities; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 276 V1.1.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 413 V1.1.0E
011.0.1619
KT 11 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Odbiorniki globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GNSS) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresach częstotliwości od 1 164 MHz do 1 300 MHz oraz od 1 559 MHz do 1 610 MHz -- Norma zharmonizowana obejmująca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-09-28
prPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2E
KT 11 IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeaters
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeaters
Wprowadza: ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2E
011.0.1648
KT 11 Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Wireless Microphones -- Audio PMSE up to 3 GHz -- Part 1: Class A Receivers -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20; 33.100.01
2017-12-08
prPN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2E
011.0.1650
KT 11 Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)
IMT cellular networks -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU -- Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)
Wprowadza: ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.1:2016-10E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2017-12-08
prPN-ETSI EN 302 502 V2.1.1E
011.0.1580
KT 11 Bezprzewodowe systemy dostępowe (WAS) -- Stacjonarne szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujące w paśmie 5,8 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Wireless Access Systems (WAS) -- 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 502 V2.1.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 502 V1.2.1:2008P
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.020
2017-12-08
prPN-prETSI EN 301 489-31 V2.2.0E
011.0.1630
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ulira małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P); Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-31 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 302 636-5-1 V2.1.0E
011.0.1640
KT 11 Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 5-1: Protokoły transportowe -- Podstawowy protokół transportowy
Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 5: Transport Protocols; Sub-part 1: Basic Transport Protocol
Wprowadza: ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 636-4-1 V1.3.0E
011.0.1643
KT 11 Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium
Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media-Independent Functionality
Wprowadza: ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 348 V1.1.1E
011.0.1455
KT 11 Systemy z pętlą indukcyjną przeznaczone do pomocy niedosłyszącym pracujące w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 9 KHz. Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Induction loop systems intended to assist the hearing impaired in the frequency range 10 Hz to 9 kHz -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 348 V1.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-06-29
prPN-prETSI EN 301 489-29 V2.2.0E
011.0.1629
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych --Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE-
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-29 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 925 V1.5.1E
011.0.1581
KT 11 Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands --Technical characteristics and methods of measurement
Wprowadza: prETSI EN 301 925 V1.5.1
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 446-2 V1.1.0E
011.0.1626
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca połączonych i/albo zintegrowanych urządzeń radiowych i nie-radiowych; Część 2: Szczególne warunki dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowisku przemysłowym; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 2: Specific conditions for equipment intended to be used in industrial locations; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 446-2 V1.1.0
2018-09-28
prPN-prEN 62684E
011.0.1627
KT 11 Wymagania dotyczące wspólnej ładowarki (EPS) do telefonów ruchomych umożliwiających transmisję danych
Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Wprowadza: prEN 62684:2017
ICS: 33.070.50
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 489-53 V1.1.0E
011.0.1631
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 53: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonii i telewizji cyfrowej w służbie radiodyfuzyjnej oraz związanych urządzeń pomocniczych; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters and associated ancillary equipment; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-53 V1.1.0
2018-09-28
prPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1E
011.0.1515
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD) -- Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012P; PN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20; 33.100.01
2017-12-08
prPN-prETSI EN 300 472 V1.4.1E
011.0.1605
KT 11 Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania techniczne dotyczące przenoszenia teletekstu systemu B ITU-R w strumieniach bitowych DVB
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams
Wprowadza: ETSI EN 300 472 V1.4.1:2017
2018-01-05
prPN-prETSI EN 303 423 V1.0.0E
011.0.1607
KT 11 Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013
Environmental Engineering (EE); Electrical and electronic household and office equipment; Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment; Harmonised Standard covering the measurement method for EC Regulation 1275/2008 amended by EU Regulation 801/2013
Wprowadza: ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC
2018-01-05
prPN-prETSI EN 301 489-35 V2.2.0E
011.0.1621
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-35 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-17 V3.2.0E
011.0.1624
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-17 V3.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 446-1 V1.1.0E
011.0.1625
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca połączonych i/albo zintegrowanych urządzeń radiowych i nie-radiowych; Część 1: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkaniowym, handlowym i lekko uprzemysłowionym: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 1: Requirements for equipment intended to be used in residential, commercial and light industry locations; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 446-1 V1.1.0
2018-09-28
prPN-ETSI EN 303 132 V1.1.1E
011.0.1576
KT 11 Morskie radiolatarnie VHF małej mocy do lokalizacji osobistej wykorzystujące cyfrowe wywołanie selektywne (DCS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Maritime low power VHF personal locating beacons employing Digital Selective Calling (DSC) -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 132 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2017-11-10
prPN-prETSI EN 303 402 V2.1.0E
011.0.1609
KT 11 Nadajniki i odbiorniki morskiej służby ruchomej do stosowania w pasmach MF i HF -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 402 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2018-01-05
prPN-prETSI EN 301 489-52 V1.1.0E
011.0.1574
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 52: Wymagania szczegółowe dla komórkowej komunikacji ruchomej i przenośnych (UE) urządzeń radiowych i pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 52: Specific conditions for Cellular Communication Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-52 V1.1.0
2018-02-28
prPN-prETSI EN 302 217-2 V3.1.0E
011.0.1529
KT 11 Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1,3 do 86 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1,3 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-06-29
prPN-prETSI EN 303 417 V1.1.1E
011.0.1585
KT 11 Bezprzewodowa transmisja mocy, w zakresach 19 - 21 kHz, 59 - 61 kHz, 79 - 90 kHz, 100 - 300 kHz, 6 765 - 6 795 kHz wykorzystująca inne techniki niż wiązki radiowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Wireless power transmission using technologies other than radio frequency beam in the 19 - 21 kHz, 59 - 61 kHz, 79 - 90 kHz, 100 - 300 kHz, 6 765 - 6 795 kHz ranges; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 417 V1.1.1
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 454 V1.1.0E
011.0.1612
KT 11 Urzadzenia blskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Metal and object detection sensors in the frequency range 1 kHz to 148,5 kHz; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 454 V1.1.0
prPN-prETSI EN 301 357 V2.0.1E
011.0.1613
KT 11 Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 357 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-51 V2.1.0E
011.0.1614
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, 24,05 GHz do 24,5 GHz,76 GHz do 77 GHz i 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 51: Specific conditions for Automotive, Ground based Vehicles and Surveillance Radar Devices using 24,05 GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz to 24,5 GHz, 76 GHz to 77 GHz and 77 GHz to 81 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-51 V2.1.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-6 V2.2.0E
011.0.1615
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-6 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-4 V3.2.0E
011.0.1617
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych; Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-4 V3.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 345 V1.1.7E
011.0.1536
KT 11 Odbiorniki radiofoniczne -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Broadcast Sound Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 345 V1.1.7
2018-09-28
prPN-prETSI EN 302 217-1 V3.1.0E
011.0.1530
KT 11 Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania zależne od systemu
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 1: Overview, common characteristics and system-dependent requirements
Wprowadza: ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017
2018-06-29
prPN-prETSI EN 301 489-34 V2.1.1E
011.0.1516
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych; Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/EU i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of the Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of the Directive 2014/30/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-34 V2.1.1
2018-06-29
prPN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.2E
KT 11 IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters
Wprowadza: ETSI EN 301 908-11 V11.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-ETSI EN 302 885 V2.2.2E
KT 11 Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class H DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class H DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 885 V2.2.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-ETSI EN 301 511 V12.5.1E
011.0.1583
KT 11 Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Urządzenia stacji ruchomych -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Global System for Mobile communications (GSM) -- Mobile Stations (MS) equipment -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 301 511 V12.1.1:2016-02E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.070.50
2017-12-08
prPN-ETSI EN 301 502 V12.5.2E
011.0.1649
KT 11 Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Urządzenia stacji bazowej (BS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Global System for Mobile communications (GSM) -- Base Station (BS) equipment -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 502 V12.5.2:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 301 502 V12.5.1:2017-02E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.070.50
2017-12-08
prPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3E
KT 11 IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)
Wprowadza: ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-prETSI EN 301 489-3 V2.1.1E
011.0.1552
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-3 V2.1.1
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-9 V2.1.1E
011.0.1551
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), bezprzewodowych urządzeń akustycznych i dousznych urządzeń monitorujących -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-9 V2.1.1
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-50 V2.2.0E
011.0.1620
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej - Zarmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-50 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-33 V2.2.0E
011.0.1622
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33: Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-33 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 302 536 V2.1.0E
011.0.1582
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Radio equipment operating in the frequency range 315 kHz to 600 kHz for Ultra Low Power Animal Implantable Devices (ULP-AID) and associated peripherals; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 536 V2.1.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 065-5 V1.1.0E
011.0.1632
KT 11 Urzadzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Urządzenia wykorzystujące technikę UBW na pokładzie samolotu
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 5: Devices using UWB technology onboard aircraft
Wprowadza: ETSI EN 302 065-5 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-5 V2.2.0E
011.0.1616
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i wyposażenia dodatkowego (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łącznośc trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-5 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-1 V2.2.0E
011.0.1618
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-1 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prEN 301 489-15 V2.2.0E
011.0.1638
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prEN 301 489-15 V2.2.0
2018-12-31
prPN-prETSI EN 303 405 V1.1.1E
011.0.1541
KT 11 Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia analogowe I cyfrowe PMR446 -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Land Mobile Service; Analogue and Digital PMR446 Equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 405 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2017-12-28
prPN-ETSI EN 302 194 V2.1.1E
011.0.1514
KT 11 Radar nawigacyjny stosowany na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Navigation radar used on inland waterways -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 194-2 V1.1.2:2008E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 47.020.70
2017-11-10
prPN-prETSI EN 302 264 V2.1.1E
011.0.1535
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie częstotliwości od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices -- Transport and Traffic Telematics (TTT) -- Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.100.10
2018-01-05
prPN-ETSI EN 302 017 V2.1.1E
011.0.1590
KT 11 Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 017-1 V1.1.1:2008E; PN-ETSI EN 302 017-2 V1.1.1:2006E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20; 33.100.01
2017-12-08
prPN-prETSI EN 303 146-4 V1.1.1E
011.0.1606
KT 11 Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 4: Interfejs programowania radiowego (RPI)
Reconfigurable Radio Systems (RRS); Mobile Device (MD) information models and protocols; Part 4: Radio Programming Interface (RPI)
Wprowadza: ETSI EN 303 146-4 V1.1.2:2017
2018-01-05
prPN-ETSI EN 302 480 V2.1.2E
KT 11 Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-ETSI EN 301 178 V2.2.2E
KT 11 Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-prETSI EN 301 489-19 V2.1.0E
011.0.1623
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych; Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych(ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS)zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe. Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications and GNSS receivers operating in the RNSS band (ROGNSS) providing positioning, navigation, and timing data; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-19 V2.1.0
2018-09-28
prPN-ETSI EN 302 885 V2.2.3E
011.0.1663
KT 11 Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class H DSC -- Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 885 V2.2.3:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 885 V2.2.1:2017-08E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2017-12-08
prPN-prETSI EN 303 980 V1.1.1E
011.0.1633
KT 11 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for fixed and in-motion Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (NEST) in the 11 GHz to 14 GHz frequency bands covering essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 980 V1.1.1
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 224 V2.0.0E
011.0.1634
KT 11 Służba Ruchoma Lądowa -- Urządzenia radiowe stosowane w służbie przywoławczej pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 470 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Land Mobile Service; Radio Equipment for use in a Paging Service operating within the frequency range 25 MHz - 470 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 300 224 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2E
011.0.1651
KT 11 Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)
IMT cellular networks -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU -- Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)
Wprowadza: ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.1:2017-02E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2017-12-08
prPN-prETSI EN 302 217-4 V2.0.3E
011.0.1528
KT 11 Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 4: Anteny
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas
Wprowadza: ETSI EN 302 217-4 V2.1.1:2017
2017-07-31
prPN-prETSI EN 302 608 V2.1.0E
011.0.1586
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Eurobalise railway systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 608 V2.1.0
2018-06-29
prPN-prETSI EN 301 489-2 V2.1.0E
011.0.1635
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 2 : Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-2 V2.1.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 598 V2.0.5E
011.0.1636
KT 11 Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 598 V2.0.5
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 296 V2.1.0E
011.0.1559
KT 11 Nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Digital Terrestrial TV Transmitters; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 296 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 447 V1.1.1E
011.0.1584
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 KHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Inductive loop systems for robotic mowers in the frequency range 0 Hz to 148,5 kHz; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive for 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 447 V1.1.1
2018-09-28
prPN-prETSI EN 302 567 V2.1.0E
011.0.1587
KT 11 Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Multiple-Gigabit/s radio equipment operating in the 60 GHz band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 567 V2.0.22
2018-06-29
prPN-ETSI EN 301 178 V2.2.1E
011.0.1588
KT 11 Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) -- Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 47.020.70; 33.060.20
2017-12-08
prPN-prETSI EN 302 288 V1.1.0E
011.0.1608
KT 11 Urzadzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Ultraszerokopasmowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie 24,25 GHz do 26,65 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Ultra-wideband radar equipment operating in the 24,25 GHz to 26,65 GHz range Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2018-01-05
prPN-prETSI EN 300 422-4 V2.0.2E
011.0.1610
KT 11 Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 4: Urządzenia polepszające słyszenie zawierające osobiste wzmacniacze dźwięku i systemy indukcyjne pracujące w zakresie do 3 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.160.50
2018-01-05
prPN-prETSI EN 300 698 V2.2.0E
011.0.1644
KT 11 Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 300 698 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 617 V2.2.0E
011.0.1642
KT 11 Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 617 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 054 V2.1.0E
011.0.1641
KT 11 Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 054 V2.1.0
2018-12-28
prPN-C-86013P
012.0.1164
KT 12 Materiały wybuchowe -- Oznaczanie stałości -- Próba Abla
Explosives -- Determination of stability -- Abel test
Zastępuje: PN-C-86013:1994P
ICS: 71.100.30
2018-04-16
prPN-prEN ISO 16001E
013.0.1144
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Systemy wykrywające obiekty i wspomagające widoczność -- Wymagania eksploatacyjne i badania
Earth-moving machinery -- Object detection systems and visual aids -- Performance requirements and tests (ISO/DIS 16001:2016)
Wprowadza: FprEN ISO 16001; ISO/FDIS 16001
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2018-07-31
prPN-EN 474-1+A4:2014-02/prA6E
013.0.1168
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 474-1:2006+A4:2013/prA6
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-09-10
prPN-prEN 474-3E
013.0.1156
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
Wprowadza: prEN 474-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN ISO 19014-3E
013.0.1146
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania środowiskowe i badania elektronicznych i elektrycznych elementów stosowanych w częściach systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem
Earth‐Moving Machinery -‐ Safety ‐- Part 3: Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components, used in safety related parts of the control system
Wprowadza: FprEN ISO 19014-3; ISO/FDIS 19014-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
2018-06-19
prPN-prEN 15597-1E
013.0.1153
KT 13 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające (piaskarki) -- Część 1: Wymagania ogólne i definicje dotyczące maszyn rozrzucających
Winter maintenance equipment -- Spreading machines (gritting machines) -- Part 1: General requirements and definitions for spreading machines
Wprowadza: prEN 15597-1
Zastępuje: PN-EN 15597-1:2009E
ICS: 13.030.40
2019-02-26
prPN-prEN 474-2E
013.0.1155
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers
Wprowadza: prEN 474-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-5E
013.0.1158
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
Wprowadza: prEN 474-5
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-6E
013.0.1159
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
Wprowadza: prEN 474-6
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-8E
013.0.1161
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
Wprowadza: prEN 474-8
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-9E
013.0.1162
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
Wprowadza: prEN 474-9
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-10E
013.0.1163
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów
Earth-moving machinery -- Safety -- Part 10: Requirements for trenchers
Wprowadza: prEN 474-10
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-11E
013.0.1164
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth- and landfill compactors
Wprowadza: prEN 474-11
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-13E
013.0.1166
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 13: Wymagania dotyczące walców
Earth-moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers
Wprowadza: prEN 474-13
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-4E
013.0.1157
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders
Wprowadza: prEN 474-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-7E
013.0.1160
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
Wprowadza: prEN 474-7
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-12E
013.0.1165
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych
Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators
Wprowadza: prEN 474-12
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-1E
013.0.1154
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: prEN 474-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN ISO 19014-1E
013.0.1145
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Metodologia wyznaczania elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem i wymagania dotyczące działania
Earth‐moving machinery -- Safety -‐ Part 1 ‐- Methodology to determine safety related parts of the control system and performance requirements
Wprowadza: prEN ISO 19014-1; ISO/DIS 19014-1.2
Dyrektywy: 2006/42/EC
2018-08-30
prPN-prEN 15597-2E
013.0.1152
KT 13 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające (piaskarki) -- Część 2: Wymagania dotyczące dystrybucji i ich badania
Winter maintenance equipment -- Spreading machines (gritting machines) -- Part 2: Requirements for distribution and their test
Wprowadza: prEN 15597-2
ICS: 13.030.40
2019-02-26
prPN-EN 474-1+A4:2014-02/prA5E
013.0.1167
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 474-1:2006+A4:2013/FprA5
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2018-05-15
prPN-prEN ISO 19432E
014.0.1145
KT 14 Maszyny i urządzenia budowlane -- Przenośne, ręczne, napędzane silnikami spalinowymi przecinarki z ścierną tarczą tnącą – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dla przecinarek z ścierną tarczą tnącą mocowaną centralnie
Building construction machinery and equipment -- Portable, hand-held, internal-combustion-engine-driven abrasive cutting machines -- Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels
Wprowadza: prEN ISO 19432-1; ISO/DIS 19432-1
Zastępuje: PN-EN ISO 19432:2012E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220
2019-07-18
prPN-prEN 17106-3-1E
014.0.1141
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3-1: Maszyny do zimowego utrzymania dróg -- Wymagania dla odśnieżarek z narzędziami obrotowymi i pługów odśnieżnych
Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs
Wprowadza: prEN 17106-3-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN 17106-4-1E
014.0.1142
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 4-1: Maszyny do utrzymania otoczenia drogi -- Wymagania dla maszyn do cięcia trawy i wykaszania zarośli
Road operation machinery - Safety - Part 4-1: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines
Wprowadza: prEN 17106-4-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN ISO 13766-1E
014.0.1133
KT 14 Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Częsć 1: Wymagania ogólne EMC w typowych elektromagnetycznych warunkach środowiska
Earth-moving machinery and building construction machinery -- Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 1: General EMC requirements under typical electromagnetic environmental conditions (ISO/FDIS 13766-1:2017)
Wprowadza: ISO 13766-1; FprEN ISO 13766-1
Dyrektywy: 2014/30/EU
ICS: 53.100; 33.100.01
2018-01-25
prPN-prEN ISO 13766-2E
014.0.1134
KT 14 Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnetrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 2: Dodatkowe wymagania EMC w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego
Earth-moving and building construction machinery -- Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply -- Part 2: Additional EMC requirements for functional safety (ISO/FDIS 13766-2:2017)
Wprowadza: ISO 13766-2; FprEN ISO 13766-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100; 33.100.01
2018-01-25
prPN-prEN 17106-1E
014.0.1139
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: prEN 17106-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN 17106-2E
014.0.1140
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dla maszyn do czyszczenia powierzchni drogowych
Road operation machinery - Safety - Part 2: Requirements for road surface cleaning machines
Wprowadza: prEN 17106-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN 17106-3-2E
014.0.1143
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3-2: Maszyny do zimowego utrzymania dróg -- Szczegółowe wymagania dla maszyn rozrzucających
Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines
Wprowadza: prEN 17106-3-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2019-04-16
prPN-EN 13374:2013-08/prA1E
014.0.1144
KT 14 Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań
Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods
Wprowadza: EN 13374:2013/prA1
ICS: 13.340.99; 91.220
2019-07-02
prPN-prEN 16888E
015.0.1120
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Homogenizatory śmietany -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Cream whippers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16888
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-02-20
prPN-prEN 16878E
015.0.1121
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny zespolone i zamrażarki porcjowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Combined machines and batch freezers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16878
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.100.40; 67.260
2018-02-20
prPN-EN 12043P
015.0.1141
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Komory leżakowania -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Intermediate provers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 12043:2014
Zastępuje: PN-EN 12043+A1:2010E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-11-05
prPN-EN 16743P
015.0.1142
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne krajalnice przemysłowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Automatic industrial slicing machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 16743:2016
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-11-08
prPN-prEN 16881E
015.0.1118
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pasteryzatory, wanny i gotowalniki lodów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Pasteurizers, vats and cream cookers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16881
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-02-20
prPN-prEN 16876E
015.0.1119
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny do miękkich lodów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Soft ice cream machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16876
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.100.40; 67.260
2018-02-20
prPN-prEN 13379E
015.0.1132
KT 15 Maszyny do produkcji makaronów -- Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Pasta processing plant -- Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 13379
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-07-10
prPN-EN 13870:2015-10/prA1E
015.0.1140
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice do kotletów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Portion cutting machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 13870:2015/prA1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2019-07-16
prPN-EN 13871P
015.0.1136
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Kostkownice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Cubes cutting machinery -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 13871:2014
Zastępuje: PN-EN 13871+A1:2010E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2017-12-11
prPN-prEN 13378E
015.0.1130
KT 15 Maszyny do produkcji makaronów -- Wytłaczarki makaronu -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Pasta processing plant -- Pasta presses -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 13378
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-05-29
prPN-prEN 13289E
015.0.1125
KT 15 Maszyny do produkcji makaronów -- Suszarki i schładzarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Pasta processing plant -- Dryers and coolers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 13289
Zastępuje: PN-EN 13289+A1:2013-05E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2017-12-21
prPN-prEN 1974E
015.0.1131
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Slicing machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 1974
Zastępuje: PN-EN 1974+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-06-12
prPN-prEN 16666E
016.0.1130
KT 16 Maszyny rolnicze samobieżne -- Bezpieczeństwo na drodze -- Wymagania podstawowe
Self-propelled agricultural machines -- Road safety -- Basic requirements
Wprowadza: prEN 16666
ICS: 65.060.25
2015-12-31
prPN-prEN 16517E
016.0.1101
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Przewoźne kolejki linowe do pozyskiwania drewna -- Bezpieczeństwo
Agricultural and forestry machinery -- Mobile yarders for timber logging -- Safety
Wprowadza: prEN 16517
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.020.20
2019-04-03
prPN-prEN ISO 18497E
016.0.1182
KT 16 Maszyny rolnicze i ciągniki -- Bezpieczeństwo maszyn wysoko zautomatyzowanych
Agricultural machinery and tractors -- Safety of highly automated machinery (ISO/DIS 18497:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 18497
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01
2019-02-22
prPN-prEN ISO 10517E
016.0.1265
KT 16 Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo
Powered hand-held hedge trimmers -- Safety ( ISO/DIS 10517:2017)
Wprowadza: prEN ISO 10517
Zastępuje: PN-EN ISO 10517:2012P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2019-08-07
prPN-EN ISO 5395-3:2014-02/Ap1E
016.0.1268
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator (ISO 5395-3:2013)
2018-01-29
prPN-EN ISO 14982P
016.0.1267
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęcia
Agricultural and forestry machinery -- Electromagnetic compatibility -- Test methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998)
Wprowadza: EN ISO 14982:2009
Zastępuje: PN-EN ISO 14982:2002P
Dyrektywy: 2004/108/EC; 2006/42/EC; 2014/30/EU; 98/37/EC
ICS: 65.060.01; 33.100.01
2018-11-12
prPN-ISO 730/A1E
016.0.1269
KT 16 Ciągniki rolnicze kołowe -- Trzypunktowy układ zawieszenia tylny -- Kategorie N1, 1, N2, 2, N3, 3, N4 i 4
Agricultural wheeled tractors -- Rear-mounted three-point linkage -- Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4
Wprowadza: ISO 730:2009/Amd 1:2014
ICS: 65.060.10
prPN-prEN ISO 4254-7E
016.0.1167
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe, kombajny do zbioru bawełny i kombajny do zbioru trzciny cukrowej
Agricultural machinery -- Safety -- Part 7: Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harversters (ISO/DIS 4254-7:2014)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-7
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.50
2018-05-01
prPN-prEN ISO 8437-1E
016.0.1220
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 1: Terminologia i badania wspólne
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 1: Terminology and common tests (ISO/FDIS 8437-1:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-prEN ISO 8437-4E
016.0.1222
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 4: Informacja o postanowieniach krajowych i regionalnych
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 4: Information on national and regional provisions (ISO/FDIS 8437-4:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-prEN ISO 8437-3E
016.0.1223
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 3: Odśnieżarki z operatorem jadącym w pozycji siedzącej na maszynie
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 3: Ride-on snow throwers (ISO/FDIS 8437-3:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-prEN ISO 4254-5E
016.0.1184
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi
Agricultural machinery -- Safety -- Part 5: Power-driven soil-working machines (ISO/DIS 4254-5:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-5
Zastępuje: EN ISO 4254-5:2009; PN-EN ISO 4254-5:2012P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.20
2018-03-13
prPN-prEN ISO 4254-9E
016.0.1188
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Siewniki
Agricultural machinery -- Safety -- Part 9: Seed drills (ISO/DIS 4254-9:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-9
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.30
2017-12-21
prPN-prEN ISO 4254-8E
016.0.1185
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Rozsiewacze nawozów stałych
Agricultural machinery -- Safety -- Part 8: Solid fertilizer distributors (ISO/DIS 4254-8:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-8
Zastępuje: PN-EN 14017+A2:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.25
2018-03-13
prPN-prEN 13684E
016.0.1187
KT 16 Sprzęt ogrodniczy -- Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo
Garden equipment -- Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers -- Safety
Wprowadza: FprEN 13684
Zastępuje: PN-EN 13684+A3:2010E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2018-08-21
prPN-prEN ISO 28139E
016.0.1263
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin –- Zamgławiacze plecakowe, napędzane silnikiem spalinowym -– Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i środowiska oraz metody badań
Equipment for crop protection -- Knapsack combustion engine-driven air-blast sprayers -- Safety and environmental requirements and test methods (ISO/DIS 28139:2017)
Wprowadza: prEN ISO 28139; ISO/DIS 28139
Zastępuje: PN-EN ISO 28139:2009P; PN-EN ISO 28139:2009/Ap1:2013-10E; PN-EN ISO 28139:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-24
prPN-prEN 1853E
016.0.1204
KT 16 Maszyny rolnicze -- Przyczepy wywrotki -- Bezpieczeństwo
Agricultural machinery -- Trailers with tipping body -- Safety
Wprowadza: EN 1853:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.10
2018-01-25
prPN-prEN 13525E
016.0.1233
KT 16 Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo
Forestry machinery -- Wood chippers -- Safety
Wprowadza: prEN 13525
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.80
2018-12-20
prPN-EN ISO 16231-2P
016.0.1229
KT 16 Maszyny rolnicze samobieżne -- Ocena stateczności -- Część 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania
Self-propelled agricultural machinery -- Assessment of stability -- Part 2: Determination of static stability and test procedures (ISO 16231-2:2015)
Wprowadza: EN ISO 16231-2:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01
2018-01-12
prPN-prEN ISO 25119-3E
016.0.1242
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Prace rozwojowe typoszeregów, sprzęt i oprogramowanie
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO/DIS 25119-3:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 35.240.99; 65.060.01
2019-01-12
prPN-prEN ISO 25119-4E
016.0.1243
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Produkcja, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (ISO/DIS 25119-4:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 35.240.99; 65.060.01
2019-01-12
prPN-prEN ISO 4254-6E
016.0.1264
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi
Agricultural machinery -- Safety -- Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO/DIS 4254-6:2017)
Wprowadza: prEN ISO 4254-6
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-24
prPN-prEN ISO 25119-2E
016.0.1241
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Faza koncepcyjna
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 2:Concept phase (ISO/DIS 25119-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
2019-01-12
prPN-prEN ISO 19932-1E
016.0.1259
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe
Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 1: Safety and environmental requirements
Wprowadza: prEN ISO 19932-1
Zastępuje: PN-EN ISO 19932-1:2013-11E; PN-EN ISO 19932-1:2013-11P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-09
prPN-EN ISO 16231-1P
016.0.1228
KT 16 Maszyny rolnicze samobieżne -- Ocena stateczności -- Część 1: Zasady ogólne
Self-propelled agricultural machinery -- Assessment of stability -- Part 1: Principles (ISO 16231-1:2013)
Wprowadza: ISO 16231-1:2013; EN ISO 16231-1:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01
2017-12-13
prPN-EN ISO 5395-3:2014-02/prA2E
016.0.1212
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator (ISO 5395-3:2013/DAM 2:2016)
Wprowadza: EN ISO 5395-3:2013/FprA2
Dyrektywy: 2006/42/EC; 89/392/EEC; 98/37/EC
ICS: 65.060.70
2017-10-19
prPN-EN ISO 5395-1:2014-02/prA1E
016.0.1244
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 1: Terminologia i badania wspólne -- Zmiana 1: Załącznik G (Metodyka badania drgań -- Drgania przenoszone na całe ciało i drgania przenoszone na dłoń-rękę)
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 1: Terminology and common tests -- Amendment 1: Annex G (Vibration test code - Hand-arm vibration and Whole-body vibration) (ISO 5395-1:2013/DAM 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 5395-1:2013/prA1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2019-01-17
prPN-prEN ISO 16119-5E
016.0.1238
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska -- Część 5: Lotnicze systemy opryskowe
Agricultural and forestry machinery -- Environmental requirements for sprayers -- Part 5: Aerial spray systems (ISO/DIS 16119-5:2016)
Wprowadza: prEN ISO 16119-5
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2018-12-20
prPN-prEN ISO 25119-1E
016.0.1240
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 1: General principles for design and development (ISO/DIS 25119-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
2019-01-12
prPN-ISO 730E
016.0.1262
KT 16 Ciągniki rolnicze kołowe -- Trzypunktowy układ zawieszenia tylny -- Kategorie N1, 1, N2, 2, N3, 3, N4 i 4
Agricultural wheeled tractors -- Rear-mounted three-point linkage -- Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4
Wprowadza: ISO 730:2009
Zastępuje: PN-ISO 730-1:1996P
ICS: 65.060.10
2017-12-18
prPN-EN ISO 4254-14P
016.0.1230
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 14: Owijarki bel
Agricultural machinery -- Safety -- Part 14: Bale wrappers (ISO 4254-14:2016)
Wprowadza: EN ISO 4254-14:2016; ISO 4254-14:2016
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.50
2017-11-27
prPN-prEN ISO 19932-3E
016.0.1261
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 3: Badania kontrolne opryskiwaczy w sferze użytkowania
Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 3:Inspection of knapsack sprayers in use”
Wprowadza: prEN ISO 19932-3
Dyrektywy: 2009/128/EC
2019-04-09
prPN-prEN 12733E
016.0.1227
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo
Agricultural and forestry machinery -- Pedestrian controlled motor mowers -- Safety
Wprowadza: FprEN 12733
Zastępuje: PN-EN 12733+A1:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.50
2018-08-21
prPN-prEN 12965E
016.0.1258
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe (WPT) i ich osłony -- Bezpieczeństwo
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Power take-off (PTO) drive shafts and their guards -- Safety
Wprowadza: prEN 12965
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01
2019-03-05
prPN-prEN 16952E
016.0.1205
KT 16 Maszyny rolnicze -- Platformy robocze na tereny nierówne/niewyrównane do prac w ogrodnictwie (WPO) -- Bezpieczeństwo
Agricultural machinery -- Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) -- Safety
Wprowadza: FprEN 16952
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.99; 53.020.99
2018-05-01
prPN-prEN 15695-1E
016.0.1200
KT 16 Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i metody badań kabin
Agricultural tractors and self-propelled sprayers -- Protection of the operator (driver) against hazardous substances -- Part 1: Cab classification, requirements and test procedures
Wprowadza: EN 15695-1:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.10
2018-02-13
prPN-EN 15695-2E
016.0.1201
KT 16 Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 2: Filtry, wymagania i metody badań
Agricultural tractors and self-propelled sprayers -- Protection of the operator (driver) against hazardous substances -- Part 2: Filters, requirements and test procedures
Wprowadza: EN 15695-2:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.10
2018-02-13
prPN-EN ISO 4254-12:2012/A1E
016.0.1211
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Kosiarki rotacyjne i bębnowe oraz kosiarki bijakowe
Agricultural machinery -- Safety -- Part 12: Rotary disc and drum mowers and flail mowers (ISO 4254-12:2012/Amd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 4254-12:2012/A1:2017; ISO 4254-12:2012/Amd 1:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.50
2017-12-11
prPN-prEN 17067E
016.0.1239
KT 16 Maszyny leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dla zdalnych sterowników radiowych
Forestry machinery -- Safety requirements on radio remote controls
Wprowadza: prEN 17067
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.80
2018-12-27
prPN-prEN ISO 19932-2E
016.0.1260
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 2: Metody badań
Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 2: Test methods
Wprowadza: prEN ISO 19932-2
Zastępuje: PN-EN ISO 19932-2:2013-11P; PN-EN ISO 19932-2:2013-11E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-09
prPN-EN ISO 5395-2P
016.0.1216
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki trawnikowe prowadzone przez operatora idącego
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers (ISO 5395-2:2013)
Wprowadza: EN ISO 5395-2:2013; ISO 5395-2:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC; 89/392/EEC; 98/37/EC
ICS: 65.060.70
2017-11-20
prPN-prEN 16944E
016.0.1202
KT 16 Maszyny rolnicze i ciągniki -- Znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji (RIM) -- Wymagania
Agricultural machinery and tractors -- Standardized access to repair and maintenance information (RMI) -- Requirements
Wprowadza: EN 16944:2017
ICS: 65.060.10; 43.040.15
2018-02-08
prPN-prEN 707E
016.0.1203
KT 16 Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo
Agricultural machinery -- Slurry tankers -- Safety
Wprowadza: prEN 707
Zastępuje: PN-EN 707+A1:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.25
2017-12-14
prPN-prEN ISO 8437-2E
016.0.1221
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 2: Odśnieżarki prowadzone przez operatora idącego
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 2: Pedestrian controlled snow throwers (ISO/FDIS 8437-2:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-EN 16590-3P
016.0.1237
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 3: Series development, hardware and software (ISO 25119-3:2010 modified)
Wprowadza: EN 16590-3:2014; ISO 25119-3:2010
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01; 35.240.68
2017-12-27
prPN-prEN 16157-3E
017.0.1309
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 3: Publikacja sytuacji
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 3: Situation Publication
Wprowadza: prEN 16157-3
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-prEN 16662E
017.0.1122
KT 17 Pojazdy drogowe -- Dodatkowe urządzenia chwytne do opon dla pojazdów osobowych i dostawczych -- Wymagania bezpieczeństwa i metody testowania
Road vehicles -- Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles -- Safety requirements and test method
Wprowadza: FprEN 16662
ICS: 83.160.10
2015-12-29
prPN-prEN 16157-7E
017.0.1310
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 7: Wspólne elementy danych
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 7: Common data elements
Wprowadza: prEN 16157-7
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-prEN ISO 18541-6E
017.0.1246
KT 17 Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 6: Przypadki użycia i wymagania dotyczące szczegółowych informacji technicznych dla pojazdów kategorii L
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements (ISO/FDIS 18541-6:2016)
Wprowadza: ISO 18541-6; FprEN ISO 18541-6
ICS: 43.180; 43.040.15
2017-07-25
prPN-EN ISO 14816:2006/prA1E
017.0.1315
KT 17 Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych
Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure - Amendment 1 (ISO 14816:2005/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 14816:2005/prA1; ISO 14816:2005/DAmd 1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPKN-S-2P
017.0.1128
KT 17 Ciężkie pojazdy samochodowe -- Badanie kierowalności i stateczności w awaryjnych stanach ogumienia

prPN-EN ISO 17264:2010/prA1E
017.0.1313
KT 17 Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Interfejsy
Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Interfaces -- Amendment 1 (ISO 17264:2009/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 17264:2009/prA1; ISO 17264:2009/DAmd 1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPN-EN ISO 24534-4:2010/prA1E
017.0.1314
KT 17 Automatyczna identyfikacja pojazdu i jego wyposażenia -- Elektroniczna identyfikacja danych rejestracyjnych pojazdów -- Część 4: Bezpieczna łączność z zastosowaniem techniki asymetrycznej
Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic registration identification (ERI) for vehicles -- Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques - Amendment 1 (ISO 24534-4:2010/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 24534-4:2010/prA1; ISO 24534-4:2010/DAmd 1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPN-prEN ISO 14906E
017.0.1316
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu
Electronic fee collection -- Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO/DIS 14906:2017)
Wprowadza: prEN ISO 14906; ISO/DIS 14906
Zastępuje: PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07E; PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11E; PN-EN ISO 14906:2011E
ICS: 35.240.60
2019-08-29
prPN-prEN 17128E
017.0.1311
KT 17 Niesklasyfikowane lekkie pojazdy silnikowe do transportu osób i towarów oraz związane z nimi udogodnienia -- Lekkie osobiste pojazdy elektryczne (PLEV) -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Non-approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities -- Personal light electric vehicles (PLEV) -- Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17128
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/30/EU
ICS: 43.120
2019-08-06
prPN-EN ISO 4210-2:2015-12/Ap1E
017.0.1317
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dla rowerów miejskich i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych
Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles (ISO 4210-2:2015)
Zastępuje: PN-EN ISO 4210-2:2014-09E
ICS: 43.150
2017-12-18
prPN-EN ISO 17262:2012/prA1E
017.0.1312
KT 17 Systemy inteligentne w transporcie -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych
Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structures -- Amendment 1 (ISO 17262:2012/DAmd 1:2017)
Wprowadza: ISO 17262:2012/DAmd 1; EN ISO 17262:2012/prA1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPN-prEN 15194E
017.0.1244
KT 17 Rowery -- Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC
Cycles -- Electrically power assisted cycles -- EPAC Bicycles
Wprowadza: EN 15194:2017
Zastępuje: PN-EN 15194+A1:2012E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.120; 43.150
2018-02-14
prPN-prEN 50066E
017.0.1241
KT 17 Mini-złącza do łączenia urządzeń elektrycznych w pojazdach drogowych
Miniature connecting devices for the interconnection of electrical mains supplied equipment in road vehicles
Wprowadza: FprEN 50066:2017
Zastępuje: PN-EN 50066:2002P
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.120.30
2018-01-25
prPN-prEN ISO 16407-1E
017.0.1273
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO/TS 17575-1 -- Część 1: Zestaw testów i cele testów
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-1 -- Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16407-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 16407-1; ISO/PRF 16407-1
Dyrektywy: 2004/54/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-01-24
prPN-EN ISO 4210-2P
017.0.1275
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dla rowerów miejskich i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych
Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles (ISO 4210-2:2015)
Wprowadza: EN ISO 4210-2:2015
Zastępuje: PN-EN ISO 4210-2:2014-09E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 43.150
2018-02-12
prPN-prEN ISO 14469E
017.0.1304
KT 17 Pojazdy drogowe -- Złącze do tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) refuelling connector (ISO 14469:2017)
Wprowadza: EN ISO 14469:2017; ISO 14469:2017
Dyrektywy: 2014/94/EU
ICS: 43.060.40
2018-04-24
prPN-prEN 16990E
017.0.1262
KT 17 Niehomologowane lekkie pojazdy silnikowe służące do transportu osób i towarów, oraz powiązanych usług -- Quady (pojazdy ATV) oraz pojazdy UTV -- Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań
Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities -- All Terrain Vehicles (ATVs -- Quads) and Side by Side Vehicles -- Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 16990
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.080.99; 43.140
2018-12-31
prPN-prEN 1645-1E
017.0.1295
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Przyczepy kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Leisure accommodation vehicles -- Caravans -- Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
Wprowadza: FprEN 1645-1
Zastępuje: PN-EN 1645-1:2012E
ICS: 43.100
2018-08-30
prPN-prEN 1648-1E
017.0.1298
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 1: Przyczepy kempingowe
Leisure accommodation vehicles -- 12 V direct current extra low voltage electrical installations -- Part 1: Caravans
Wprowadza: FprEN 1648-1
Zastępuje: PN-EN 1648-1:2012E
ICS: 43.040.10; 43.100
2018-07-03
prPN-prEN ISO 18750E
017.0.1300
KT 17 Inteligentne systemy transportowe – C-ITS – Dynamiczne Mapy Lokalne
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Local dynamic maps (ISO/DIS 18750:2017)
Wprowadza: prEN ISO 18750; ISO/DIS 18750
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-04-10
prPN-prEN ISO 16407-2E
017.0.1301
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-1 -- Część 1: Zestaw testów abstrakcyjnych
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 -- Part 2: Abstract test suite (ISO/DIS 16407-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 16407-2; ISO/DIS 16407-2
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-08
prPN-prEN ISO 16410-1E
017.0.1269
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 1: Zestaw testów i cele testów
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16410-1:2016)
Wprowadza: prEN ISO 16410-1; ISO/PRF 16410-1
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2018-11-29
prPN-prEN ISO 17427-1E
017.0.1270
KT 17 Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS
Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) (ISO/DIS 17427-1)
Wprowadza: ISO/DIS 17427-1; prEN ISO 17427-1
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.01; 35.240.60
2018-11-29
prPN-prEN 1648-2E
017.0.1299
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 2: Samochody kempingowe
Leisure accommodation vehicles -- 12 V direct current extra low voltage electrical installations -- Part 2: Motor caravans
Wprowadza: FprEN 1648-2
Zastępuje: PN-EN 1648-2:2012E
ICS: 43.040.10; 43.100
2018-07-03
prPN-EN ISO 4210-3P
017.0.1276
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 3: Ogólne metody badań
Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 3: Common test methods (ISO 4210-3:2014)
Wprowadza: EN ISO 4210-3:2014
Zastępuje: PN-EN 14764:2007P; PN-EN 14781:2007P; PN-EN 14766:2007P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 43.150
2018-02-16
prPN-prEN 1646-1E
017.0.1296
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Samochody kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Leisure accommodation vehicles -- Motor caravans -- Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
Wprowadza: FprEN 1646-1
Zastępuje: PN-EN 1646-1:2012E
ICS: 43.100
2018-08-30
prPN-prEN 1647E
017.0.1297
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Ruchome domki kempingowe -- Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Leisure accommodation vehicles -- Caravan holiday homes -- Habitation requirements relating to health and safety
Wprowadza: FprEN 1647
Zastępuje: PN-EN 1647:2012E
ICS: 43.100
2018-08-30
prPN-EN ISO 12813+A1E
017.0.1260
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Kontrola zgodności komunikacji dla systemów autonomicznych
Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems -- Amendment 1 (ISO 12813:2015/Amd 1:2017)
Wprowadza: ISO 12813:2015/Amd 1:2017; EN ISO 12813:2015/A1:2017
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 35.240.60
2017-12-08
prPN-EN ISO 13141:2016-02/A1E
017.0.1261
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Komunikacja mająca na celu usprawnienie lokalizacji w systemach autonomicznych
Electronic fee collection -- Localisation augmentation communication for autonomous systems -- Amendment 1 (ISO 13141:2015/Amd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 13141:2015/A1:2017; ISO 13141:2015/Amd 1:2017
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 35.240.60
2017-12-08
prPN-prEN ISO 25110E
017.0.1272
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu dla kont pokładowych korzystających z kart z układem scalonym (ICC)
Electronic fee collection -- Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/DIS 25110:2017)
Wprowadza: ISO 25110; prEN ISO 25110
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.01; 35.240.60
2019-01-24
prPN-prEN 17003E
017.0.1263
KT 17 Pojazdy drogowe -- Rolki diagnostyczne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony -- Wymagania bezpieczeństwa
Road vehicles -- Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW -- Safety requirements
Wprowadza: FprEN 17003
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.180
2018-04-24
prPN-prEN ISO 17419E
017.0.1305
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Systemy współpracujące -- Globalnie unikalna identyfikacja
Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Globally unique identification (ISO/DIS 17419:2017)
Wprowadza: prEN ISO 17419; ISO/DIS 17419-1
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-28
prPN-prEN ISO 17423E
017.0.1306
KT 17 Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące -- Wymagania i cele aplikacji
Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Application requirements and objectives (ISO/DIS 17423:2017)
Wprowadza: prEN ISO 17423; ISO/DIS 17423
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-28
prPN-prEN ISO 16410-2E
017.0.1302
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 1: Zestaw testów abstrakcyjnych
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 2: Abstract test suite (ISO/DIS 16410-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 16410-2; ISO/DIS 16410-2
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-08
prPN-prEN ISO 18541-5E
017.0.1303
KT 17 Pojazdy drogowe -- Ustandaryzowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych
Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 5: Heavy duty specific provision (ISO/DIS 18541-5:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 18541-5; prEN ISO 18541-5
2019-06-04
prPN-prEN 16157-1E
017.0.1307
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 1: Kontekst i Struktura
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 1: Context and Framework
Wprowadza: prEN 16157-1
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-prEN 16157-2E
017.0.1308
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 2: Odniesienia lokalizacji
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 2: Location referencing
Wprowadza: prEN 16157-2
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-EN ISO 4210-1P
017.0.1274
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 1: Terminy i definicje
Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 1: Terms and definitions (ISO 4210-1:2014)
Wprowadza: EN ISO 4210-1:2014
Zastępuje: PN-EN 14766:2007P; PN-EN 14764:2007P; PN-EN 14781:2007P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 43.150
2018-01-15
prPN-prEN 1306E
018.0.1187
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza zdawcze do usuwania wody odpadowej
Inland navigation vessels -- Connections for the discharge of waste water
Wprowadza: FprEN 1306
Zastępuje: PN-EN 1306:2000P
ICS: 47.020.30
2019-12-31
prPN-prEN ISO 8385E
018.0.1220
KT 18 brak
Ships and marine technology -- Dredgers -- Classification (ISO/DIS 8385:2017)
Wprowadza: prEN ISO 8385
Zastępuje: PN-EN ISO 8385:2001P
ICS: 47.060
2019-09-05
prPN-prEN ISO 8384E
018.0.1219
KT 18 Brak
Ships and marine technology -- Dredgers -- Vocabulary (ISO/DIS 8384:2017)
Wprowadza: prEN ISO 8384
Zastępuje: PN-EN ISO 8384:2004P
ICS: 01.040.47; 47.060
2019-09-05
prPN-prEN ISO 18422E
018.0.1218
KT 18 Statki i technika morska -- Statki żeglugi śródlądowej -- Tabliczki z instrukcjami dla ratowania, resuscytacji i pierwszej pomocy osobom tonącym
Ships and marine technology -- Inland navigation vessels -- Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons (ISO 18422:2014)
Wprowadza: EN ISO 18422:2017; ISO 18422:2014
ICS: 47.060
2019-04-02
prPN-prEN 1305E
018.0.1186
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza do usuwania pozostałości olejowych
Inland navigation vessels -- Connections for the discharge of oily mixture
Wprowadza: FprEN 1305
Zastępuje: PN-EN 1305:2000P
ICS: 47.020.30
2019-12-31
prPN-prEN 9223-100E
019.0.1417
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 100: Przewodnik stosowania zasad zarządzania konfiguracją
Programme Management -- Configuration Management -- Part 100: A guide for the application of the principles of configuration management
Wprowadza: FprEN 9223-100
2018-12-31
prPN-prEN 4702-02E
019.0.1403
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 02: Kombinacja kołek - zapinka sprężysta
Aerospace series -- Quick release fastening systems for non-structural and lining applications -- Part 02: Spring clamp stud combination
Wprowadza: EN 4702-02:2017
2018-12-31
prPN-prEN 4702-04E
019.0.1405
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 04: Zapinka sprężysta
Aerospace series -- Quick release fastening systems for non-structural and lining applications -- Part 04: Spring clamp
Wprowadza: EN 4702-04:2017
2018-12-31
prPN-prEN 9133E
019.0.1415
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych części lotniczych
Aerospace series -- Quality management systems -- Qualification procedure for aerospace standard parts
Wprowadza: FprEN 9133
Zastępuje: PN-EN 9133:2010P; PN-EN 9133:2010/Ap1:2015-01P
ICS: 03.120.10; 49.020; 03.100.70
2018-12-31
prPN-prEN 9300-005E
019.0.1401
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 005: Uwierzytelnianie i weryfikacja
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 005: Authentication and Verification
Wprowadza: EN 9300-005:2017
2018-12-31
prPN-prEN 2795E
019.0.1433
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 50 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 50 IRHD
Wprowadza: FprEN 2795
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 16603-20-01E
019.0.1243
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Powielanie elektronów, projektowanie i badania
Space engineering -- Multipaction, design and test
Wprowadza: FprEN 16603-20-01
Zastępuje: PN-EN 14777:2005E
ICS: 49.140
2015-07-16
prPN-prEN 9130E
019.0.1280
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Utrzymanie zapisów
Aerospace series -- Quality systems -- Record retention
Wprowadza: FprEN 9130
2016-02-18
prPN-prEN 9300-100E
019.0.1428
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 100: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji mechanicznej CAD 3D
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information
Wprowadza: FprEN 9300-100
ICS: 01.110; 49.020; 35.240.10; 35.240.30
2018-12-31
prPN-prEN 2566E
019.0.1430
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 70 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Hardness 70 IRHD
Wprowadza: FprEN 2566
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 2567E
019.0.1431
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 80 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Hardness 80 IRHD
Wprowadza: FprEN 2567
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 2797E
019.0.1435
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 70 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 70 IRHD
Wprowadza: FprEN 2797
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 2568E
019.0.1432
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 90 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Hardness 90 IRHD
Wprowadza: FprEN 2568
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 2796E
019.0.1434
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu --Twardość 60 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 60 IRHD
Wprowadza: FprEN 2796
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 2799E
019.0.1437
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 90 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 90 IRHD
Wprowadza: FprEN 2799
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 2798E
019.0.1436
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 80 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 80 IRHD
Wprowadza: FprEN 2798
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 9136E
019.0.1438
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza pierwotnej przyczyny i rozwiązywanie problemów (Metodyka 9S)
Aerospace series -- Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
Wprowadza: FprEN 9136
ICS: 03.120.10; 49.020
2018-07-12
prPN-prEN 9223-101E
019.0.1424
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 101: Identyfikacja konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 101: Configuration identification
Wprowadza: FprEN 9223-101
2018-12-31
prPN-prEN 9223-102E
019.0.1425
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 102: Rejestrowanie statusu konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 102: Configuration status accounting
Wprowadza: FprEN 9223-102
2018-12-31
prPN-prEN 3264E
019.0.1427
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' ze stopu tytanu -- Nakrętki do zabezpieczania drutem
Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' in titanium alloy -- Thrust wire nuts
Wprowadza: FprEN 3264
Zastępuje: PN-EN 3264:2010E
ICS: 49.080
2018-12-31
prPN-prEN 4836E
019.0.1443
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem -- Reduktor -- Końcówka bez poszerzenia -- Seria calowa -- Gwint bardzo drobnozwojny
Aerospace series -- Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting -- Reducer -- Flareless End -- Inch Series -- Extra Fine Thread Pitch
Wprowadza: FprEN 4836
2018-12-31
prPN-prEN 4832E
019.0.1439
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Krócieć redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem i reduktor zabezpieczany pierścieniem -- Seria calowa -- Specyfikacja techniczna
Aerospace series -- Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting and Ring-locked fitting-reducer -- Inch Series -- Technical specification
Wprowadza: FprEN 4832
2018-12-31
prPN-prEN 4834E
019.0.1441
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) z otworem do złączki zabezpieczanej pierścieniem -- Seria calowa -- Konfiguracja geometryczna
Aerospace series -- Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Port for Ring locked fitting -- Inch Series -- Geometric configuration
Wprowadza: FprEN 4834
ICS: 49.080
2018-12-31
prPN-prEN 4835E
019.0.1442
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące montażu i demontażu dla złączek zabezpieczanych pierścieniem i reduktorów, stożkowych 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) -- Seria calowa
Aerospace series -- Installation and removal requirements for Ring locked fitting and reducer, 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) -- Inch Series
Wprowadza: FprEN 4835
2018-12-31
prPN-prEN 4833E
019.0.1440
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem -- Końcówka bez poszerzenia – Seria calowa – Gwint bardzo drobnozwojny
Aerospace series -- Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting -- Flareless End -- Inch Series -- Extra Fine Thread Pitch
Wprowadza: FprEN 4833
ICS: 49.080
2018-12-31
prPN-prEN 9110E
019.0.1379
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące lotniczych organizacji obsługowych
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation Maintenance Organizations
Wprowadza: FprEN 9110
Zastępuje: PN-EN 9110:2015-04E
ICS: 03.120.10; 49.020; 03.100.70
2017-12-31
prPN-prEN 12312-8E
019.0.1282
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 8: Maintenance stairs and platforms
Wprowadza: FprEN 12312-8
Zastępuje: PN-EN 12312-8+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2018-12-31
prPN-prEN 16602-70-39E
019.0.1326
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Spawanie materiałów metalowych na sprzęt latający
Space product assurance -- Welding of metallic materials for flight hardware
Wprowadza: prEN 16602-70-39
ICS: 25.160.10; 49.140
2018-04-17
prPN-prEN 4692E
019.0.1332
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Zacisk mocujący
Aerospace series -- Tie Rod with integrated bolts -- Locking clip
Wprowadza: EN 4692:2017
2017-12-31
prPN-prEN 9100E
019.0.1377
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
Wprowadza: FprEN 9100
Zastępuje: PN-EN 9100:2009/Ap1:2015-02E; PN-EN 9100:2009E
ICS: 03.120.10; 49.020
2017-12-31
prPN-prEN 9300-007E
019.0.1402
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 007: Terminy i odniesienia
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 007: Terms and References
Wprowadza: EN 9300-007:2017
2018-12-31
prPN-prEN 4691-2E
019.0.1331
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Część 2: Obraz zestawu konstrukcyjnego
Aerospace series -- Tie rod with integrated bolts -- Part 2: Overview construction kit
Wprowadza: FprEN 4691-2
ICS: 49.035
2017-12-31
prPN-prEN 16602-80E
019.0.1374
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Pewność produktów oprogramowania
Space product assurance -- Software product assurance
Wprowadza: prEN 16602-80
ICS: 35.080; 49.140
2018-12-25
prPN-prEN 4695E
019.0.1330
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Kod zespołu G, H i K
Aerospace series -- Tie Rod with integrated bolts - Assembly Code G, H and K
Wprowadza: EN 4695:2017
ICS: 49.035
2017-12-31
prPN-prEN 9120E
019.0.1380
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące dystrybutorów sprzętu lotniczego, kosmicznego i obronnego
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
Wprowadza: FprEN 9120
Zastępuje: PN-EN 9120:2010E
ICS: 03.120.10; 49.020; 95.040; 03.100.70
2017-12-31
prPN-prEN 9162E
019.0.1416
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Programy samokontroli operatorów lotniczych
Aerospace series -- Operator Self-Verification Programs
Wprowadza: FprEN 9162
ICS: 49.020
2018-12-31
prPN-prEN 9101E
019.0.1378
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością
Quality Management Systems -- Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
Wprowadza: FprEN 9101
Zastępuje: PN-EN 9101:2015-10E
ICS: 03.120.10; 03.120.20; 49.020; 03.100.70
2017-12-31
prPN-prEN 9223-104E
019.0.1419
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 104: Kontrola Konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 104: Configuration Control
Wprowadza: FprEN 9223-104
2018-12-31
prPN-prEN 9300-115E
019.0.1423
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 115: Ustalona struktura CAD zespołu
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 115: Explicit CAD assembly structure
Wprowadza: FprEN 9300-115
ICS: 01.110; 49.020; 35.240.10; 35.240.30
2018-12-31
prPN-prEN 17030E
019.0.1345
KT 19 Kosmonautyka -- Obserwacja ziemi -- Poziomy przetwarzania obrazu
Space -- Earth observation -- Image processing levels
Wprowadza: FprEN 17030
ICS: 35.240.70; 35.040.30
2018-08-01
prPN-prEN 16603-10E
019.0.1347
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Wymagania ogólne inżynierii systemów
Space engineering -- System engineering general requirements
Wprowadza: FprEN 16603-10
Zastępuje: PN-EN 14514:2005E; PN-EN 13292:2002E; PN-EN 14607-7:2005E
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-prEN 2667-2E
019.0.1390
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Kleje konstrukcyjne spieniane -- Metody badań -- Część 2: Ścinanie w rurze pod naciskiem
Aerospace series -- Non-metallic materials -- Foaming structural adhesives -- Test methods -- Part 2: Compressive tube shear
Wprowadza: FprEN 2667-2
2018-12-31
prPN-prEN 6064E
019.0.1407
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza materiałów niemetalowych (utwardzonych) w celu wyznaczenia stopnia utwardzenia za pomocą Różnicowej Kalorymetrii Skaningowej (DSC)
Aerospace series -- Analysis of non-metallic materials (cured) for the determination of the extent of cure by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Wprowadza: FprEN 6064
2018-12-31
prPN-prEN ISO 16603-31-04E
019.0.1409
KT 19 Wymiana danych modelu cieplnego do stosowania w kosmonautyce
Exchange of Thermal Model Data for Space Applications
Wprowadza: prEN 16603-31-04
ICS: 35.240.99; 49.140
2019-06-24
prPN-prEN 16602-70-54E
019.0.1343
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ultra czyszczenie sprzętu latającego
Space product assurance -- Ultracleaning of flight hardware
Wprowadza: prEN 16602-70-54
ICS: 49.140
2018-06-25
prPN-prEN 4693E
019.0.1328
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Kod zespołu A, B i C
Aerospace series -- Tie rod with integrated bolts -- Assembly code A, B and C
Wprowadza: EN 4693:2017
ICS: 49.035
2017-12-31
prPN-prEN 4691-1E
019.0.1327
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Część 1: Specyfikacja techniczna
Aerospace series -- Tie rod with integrated bolts -- Part 1: Technical specification
Wprowadza: EN 4691-1:2017
2017-12-31
prPN-prEN 6128E
019.0.1398
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby jednostronne, z łbem stożkowym płaskim 100°, wysokiej wytrzymałości
Aerospace series -- Blind bolt, 100° flush head, high strength
Wprowadza: EN 6128:2017
ICS: 49.030.99
2018-12-31
prPN-prEN 9300-002E
019.0.1391
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 002: Wymagania
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 002: Requirements
Wprowadza: FprEN 9300-002
2018-12-31
prPN-prEN 12312-15E
019.0.1392
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 15: Baggage and equipment tractors
Wprowadza: prEN 12312-15
Zastępuje: PN-EN 12312-15+A1:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2019-04-16
prPN-prEN 16603-33-01E
019.0.1373
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Mechanizmy
Space engineering -- Mechanisms
Wprowadza: FprEN 16603-33-01
ICS: 49.140
2017-11-09
prPN-prEN 16603-20-20E
019.0.1325
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące interfejsu dla energii elektrycznej
Space engineering -- Interface requirements for electrical power
Wprowadza: FprEN 16603-20-20
ICS: 49.140
2017-12-31
prPN-prEN 16603-31-02E
019.0.1375
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Dwufazowe środki transportu ciepła
Space engineering -- Two-phase heat transport equipment
Wprowadza: prEN 16603-31-02
Zastępuje: PN-EN 16603-31-02:2015-12E
ICS: 49.140
2019-01-09
prPN-prEN 3094E
019.0.1394
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Uszczelniacze -- Metoda badania -- wyznaczanie czasu nakładania
Aerospace series -- Sealants -- Test method - determination of the application time
Wprowadza: FprEN 3094
ICS: 49.025.99
2017-12-31
prPN-prEN 3820E
019.0.1395
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby metryczne z łbem sześciokątnym normalnym, z trzpieniem normalnym o tolerancji zgrubnej, krótkim gwintem, ze stopu tytanu, anodowane, smarowane MoS2 – Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/ 315 °C
Aerospace series -- Metric bolts, normal hexagon head, coarse tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated -- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
Wprowadza: EN 3820:2017
Zastępuje: PN-EN 3820:2007P
ICS: 49.030.20
2017-12-31
prPN-prEN 6040E
019.0.1396
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania -- Analiza systemów termoutwardzalnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Aerospace series -- Non-metallic materials -- Test method -- Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Wprowadza: FprEN 6040
2017-12-31
prPN-prEN 4702-05E
019.0.1406
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 05: Podkładka ustalająca
Aerospace series -- Quick release fastening systems for non-structural and lining applications -- Part 05: Retaining washer
Wprowadza: EN 4702-05:2017
2018-12-31
prPN-EN 2287E
019.0.1397
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe proste ze stali odpornej na korozję z warstwą samosmarującą -- Wymiary i obciążenia
Aerospace series -- Bushes, plain corrosion resisting steel with self-lubricating liner -- Dimensions and loads
Wprowadza: EN 2287:2017
Zastępuje: PN-EN 2287:2001P
ICS: 49.030.99
2018-12-31
prPN-prEN 2850E
019.0.1393
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Jednokierunkowe laminaty z włókna węglowego i żywicy termoutwardzalnej -- Próba ściskania równolegle do kierunku włókien
Aerospace series -- Carbon fibre thermosetting resin unidirectional laminates -- Compression test parallel to fibre direction
Wprowadza: FprEN 2850
2017-12-31
prPN-EN 16603-10-24E
019.0.1339
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Zarządzanie interfejsem
Space engineering -- Interface management
Wprowadza: EN 16603-10-24:2017
ICS: 49.140
2018-06-11
prPN-prEN 3572E
019.0.1306
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Zespół elastycznego przewodu rurowego z PTFE ze splecioną rurką wewnętrzną na ciśnienie nominalne do 6 800 kPa i złączką tytanową 8°30' -- Norma wyrobu
Aerospace series -- PTFE flexible hose assembly with convoluted inner tube of a nominal pressure up to 6 800 kPa and 8°30' fitting in titanium -- Product standard
Wprowadza: FprEN 3572
2016-12-31
prPN-prEN 16603-60-21E
019.0.1376
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów
Space engineering -- Gyros terminology and performance specification
Wprowadza: prEN 16603-60-21
ICS: 01.040.49; 49.090; 49.140
2019-01-09
prPN-EN 4179P
019.0.1408
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących
Aerospace series -- Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
Wprowadza: EN 4179:2017
Zastępuje: PN-EN 4179:2010E
ICS: 49.020
2018-06-11
prPN-prEN 9117E
019.0.1400
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Delegowana weryfikacja zwolnienia wyrobu
Aerospace series -- Delegated Product Release Verification
Wprowadza: EN 9117:2017
2018-12-31
prPN-prEN 16602-70-14E
019.0.1338
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja
Space product assurance -- Corrosion
Wprowadza: prEN 16602-70-14
ICS: 49.040; 49.140
2018-06-11
prPN-prEN 4702-03E
019.0.1404
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 03: Kołek do szybkiego rozłączania i mocowania
Aerospace series -- Quick release fastening systems for non-structural and lining applications -- Part 03: Stud - quick-release and locking
Wprowadza: EN 4702-03:2017
2018-12-31
prPN-prEN 16603-70-41E
019.0.1363
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Wykorzystanie pakietów telemetrycznych i zdalnego sterowania
Space engineering -- Telemetry and telecommand packet utilization
Wprowadza: EN 16603-70-41:2017
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-prEN 6041E
019.0.1412
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania – Analiza materiałów niemetalowych (nieutwardzonych) za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC)
Aerospace series -- Test method -- Analysis of non-metallic materials (uncured) by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Wprowadza: FprEN 6041
ICS: 49.025.01
2018-12-31
prPN-prEN 9145E
019.0.1413
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji
Aerospace series -- Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process
Wprowadza: FprEN 9145
ICS: 03.120.10; 49.020
2018-12-31
prPN-prEN 9223-105E
019.0.1420
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 105: Glosariusz
Programme Management -- Configuration Management -- Part 105: Glossary
Wprowadza: FprEN 9223-105
2018-12-31
prPN-prEN 4694E
019.0.1329
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Kod zespołu D, E i F
Aerospace series -- Tie rod with integrated bolts -- Assembly code D, E and F
Wprowadza: EN 4694:2017
ICS: 49.035
2017-12-31
prPN-prEN 16602-30E
019.0.1410
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Niezawodność
Space product assurance -- Dependability
Wprowadza: FprEN 16602-30
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-prEN 16602-40E
019.0.1411
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Bezpieczeństwo
Space product assurance -- Safety
Wprowadza: FprEN 16602-40
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-prEN 9223-103E
019.0.1418
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 103: Weryfikacja, przegląd i audity konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 103: Configuration Verifications, Reviews and Audits
Wprowadza: FprEN 9223-103
2018-12-31
prPN-prEN 9300-010E
019.0.1421
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM – Część 010: Przegląd Przepływu Danych
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 010: Overview Data Flow
Wprowadza: FprEN 9300-010
ICS: 01.110; 49.020; 35.240.10; 35.240.30
2018-12-31
prPN-prEN 9300-110E
019.0.1422
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 110: Mechaniczne CAD 3D ustalonych informacji geometrycznych
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information
Wprowadza: FprEN 9300-110
2018-12-31
prPN-EN 3302E
019.0.1381
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby ze stali żaroodpornej FE-PM1708 (FV535) -- Klasa wytrzymałości: 1 000 MPa/550 °C -- Specyfikacja techniczna
Aerospace series -- Bolts in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535) -- Classification: 1 000 MPa/550 °C -- Technical specification
Wprowadza: EN 3302:2017
Zastępuje: PN-EN 3302:2008E
ICS: 49.030.20
2018-01-05
prPN-prEN 3904E
019.0.1414
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Podkładki, do zabezpieczania drutem, ze stopu aluminium, anodowane
Aerospace series -- Washers, wire locking, in aluminium alloy, anodized
Wprowadza: FprEN 3904
ICS: 49.030.50
2018-12-31
prPN-prEN ISO 4045E
020.0.1242
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie pH i liczby dyferencji
Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO/DIS 4045:2017)
Wprowadza: prEN ISO 4045; ISO/DIS 4045
Zastępuje: PN-EN ISO 4045:2009P
ICS: 59.140.30
2019-08-19
prPN-prEN ISO 10750E
020.0.1114
KT 20 Obuwie -- Metody badania zamków błyskawicznych -- Wytrzymałość zamocowania końcówek i łącznika
Footwear -- Test method for slide fasteners -- Attachment strength of end stops (ISO 10750:2015)
Wprowadza: prEN ISO 10750; ISO 10750:2015
ICS: 61.060
2018-01-01
prPN-prEN ISO 4048E
020.0.1243
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych
Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO/DIS 4048:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 4048; prEN ISO 4048
Zastępuje: PN-EN ISO 4048:2009P
ICS: 59.140.30
2019-08-19
prPN-prEN ISO 5398-1E
020.0.1245
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 1: Quantification by titration
Wprowadza: prEN ISO 5398-1; ISO/DIS 5398-1
Zastępuje: PN-EN ISO 5398-1:2008P
ICS: 59.140.30
2019-08-26
prPN-prEN ISO 5398-3E
020.0.1244
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 3: Quantification by atomic absorption spectrometry (ISO/DIS 5398-3:2017)
Wprowadza: prEN ISO 5398-3; ISO/DIS 5398-3
Zastępuje: PN-EN ISO 5398-3:2008P
ICS: 59.140.30
2019-08-19
prPN-prEN ISO 5398-4E
020.0.1246
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 4: Ilościowa metoda plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP)
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 4: Quantification by inductively coupled plasma (ICP) (ISO/DIS 5398-4:2017)
Wprowadza: prEN ISO 5398-4; ISO/DIS 5398-4
Zastępuje: PN-EN ISO 5398-4:2008P
ICS: 59.140.30
2019-08-26
prPN-prEN ISO 17072-1E
020.0.1247
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne
Leather - Chemical determination of metal content - Part 1: Extractable metals (ISO/DIS 17072-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 17072-1; prEN ISO 17072-1
Zastępuje: PN-EN ISO 17072-1:2011E
ICS: 59.140.30
2019-09-04
prPN-prEN ISO 17072-2E
020.0.1248
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu
Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content (ISO/DIS 17072-2:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 17072-2; prEN ISO 17072-2
Zastępuje: PN-EN ISO 17072-2:2011E
ICS: 59.140.30
2019-09-04
prPN-prEN ISO 20876E
020.0.1215
KT 20 Obuwie -- Metody badania podpodeszew -- Wytrzymałość na rozdzieranie w miejscu szycia
Footwear -- Test methods for insoles -- Resistance to stitch tear (ISO/DIS 20876:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20876; ISO/DIS 20876
Zastępuje: PN-EN 12782:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20875E
020.0.1214
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie i odporności na rozwarstwianie
Footwear --Test methods for outsoles -- Determination of split tear strength and delamination resistance (ISO/DIS 20875:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20875; ISO/DIS 20875
Zastępuje: PN-EN 12774:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20701E
020.0.1217
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na ślinę
Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to saliva (ISO/DIS 20701:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20701
ICS: 59.140.30
2018-09-22
prPN-prEN ISO 20536E
020.0.1220
KT 20 Obuwie -- Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia -- Oznaczanie fenolu w materiałach obuwniczych
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phenol in footwear materials (ISO/FDIS 20536:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 20536; ISO 20536
ICS: 61.060
2018-04-10
prPN-prEN ISO 18896E
020.0.1206
KT 20 Obuwie -- Metody badania usztywniaczy -- Sztywność wzdłużna
Footwear -- Test methods for shanks -- Longitudinal stiffness (ISO/DIS 18896:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 18896; prEN ISO 18896
Zastępuje: PN-EN 12959:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20866E
020.0.1207
KT 20 Obuwie -- Metody badania podpodeszew -- Odporność na rozwarstwianie
Footwear -- Test methods for insoles -- Delamination resistance (ISO/DIS 20866: 2016)
Wprowadza: ISO/DIS 20866; prEN ISO 20866
Zastępuje: PN-EN 12744:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20867E
020.0.1208
KT 20 Obuwie -- Metody badania podpodeszew -- Odporność podpodeszwy na przerwanie gwoździem
Footwear -- Test methods for insoles -- Heel pin holding strength (ISO/DIS 20867: 2016)
Wprowadza: ISO/DIS 20867; prEN ISO 20867
Zastępuje: PN-EN 12745:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 22650E
020.0.1216
KT 20 Obuwie -- Metody badania całego obuwia -- Przymocowanie obcasów
Footwear -- Test methods for whole shoe -- Heel attachment (ISO/DIS 22650:2016)
Wprowadza: prEN ISO 22650; ISO/DIS 22650
Zastępuje: PN-EN 12785:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20863E
020.0.1194
KT 20 Obuwie -- Metoda badania zakładek i podnosków -- Podatność na klejenie
Footwear -- Test methods for stiffeners and toepuffs -- Bondability (ISO/DIS 20863:2015)
Wprowadza: prEN ISO 20863
Zastępuje: PN-EN ISO 20863:2006P
ICS: 61.060
2017-08-28
prPN-prEN ISO 18454E
020.0.1205
KT 20 Obuwie -- Standardowe warunki atmosferyczne do klimatyzowania oraz badania obuwia i jego elementów
Footwear -- Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear (ISO/DIS 18454:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 18454; prEN ISO 18454
Zastępuje: PN-EN 12222:2000P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20871E
020.0.1210
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Odporność na ścieranie
Footwear -- Test methods for outsoles -- Abrasion resistance (ISO/DIS 20871:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 20871; prEN ISO 20871
Zastępuje: PN-EN 12770:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 17708E
020.0.1195
KT 20 Obuwie -- Metody badania całego obuwia -- Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem
Footwear -- Test methods for whole shoe -- Upper sole adhesion (ISO/DIS 17708:2015)
Wprowadza: prEN ISO 17708
Zastępuje: PN-EN ISO 17708:2006P
ICS: 61.060
2017-09-20
prPN-prEN ISO 20870E
020.0.1209
KT 20 Obuwie -- Warunki starzenia
Footwear -- Ageing conditioning (ISO/DIS 20870:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20870; ISO/DIS 20870
Zastępuje: PN-EN 12749:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20872E
020.0.1211
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Wytrzymałość na rozdzieranie
Footwear -- Test methods for outsoles -- Tear strength (ISO/DIS 20872:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20872; ISO/DIS 20872
Zastępuje: PN-EN 12771:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 23702-1E
020.0.1241
KT 20 Skóra wyprawiona -- Fluor organiczny -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji za pomocą chromatografii cieczowej
Leather - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography (ISO/DIS 23702-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 23702-1; prEN ISO 23702-1
ICS: 59.140.30
2019-07-22
prPN-prEN ISO 4098E
020.0.1218
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą
Leather -- Chemical tests -- Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter (ISO/DIS 4098:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 4098; prEN ISO 4098
Zastępuje: PN-EN ISO 4098:2007P
ICS: 59.140.30
2018-12-05
prPN-prEN ISO 20874E
020.0.1213
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Wytrzymałość na rozdzieranie igłą
Footwear -- Test methods for outsoles -- Needle tear strength (ISO/DIS 20874:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20874; ISO/DIS 20874
Zastępuje: PN-EN 12773:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 17231E
020.0.1239
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności skór odzieżowych na zwilżanie
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water repellency of garment leather (ISO/FDIS 17231:2017)
Wprowadza: ISO 17231:2017; prEN ISO 17231
Zastępuje: PN-EN ISO 17231:2011E
ICS: 59.140.30
2019-04-23
prPN-prEN ISO 20873E
020.0.1212
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Stabilność wymiarów
Footwear -- Test methods for outsoles -- Dimensional stability (ISO/DIS 20873: 2016)
Wprowadza: prEN ISO 20873; ISO/DIS 20873
Zastępuje: PN-EN 12772:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20150E
020.0.1219
KT 20 Obuwie i elementy obuwia -- Metoda ilościowa oznaczania działania antygrzybicznego
Footwear and footwear components - Quantitative challenge test method to assess antifungal activity (ISO/DIS 20150:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20150; ISO/DIS 20150
ICS: 61.060
2019-01-24
prPN-prEN 13634E
020.0.1238
KT 20 Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -- Wymagania i metody badań
Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
Wprowadza: prEN 13634
Zastępuje: PN-EN 13634:2016-03E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-04-10
prPN-prEN ISO 11640E
020.0.1240
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (ISO/DIS 11640:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 11640; prEN ISO 11640
Zastępuje: PN-EN ISO 11640:2013-05E
ICS: 59.140.30
2019-05-07
prPN-prEN ISO 4869-2E
021.0.1137
KT 21 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu
Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO/DIS 4869-2:2014)
Wprowadza: prEN ISO 4869-2; ISO/DIS 4869-2
Zastępuje: PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007P; PN-EN ISO 4869-2:2002P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2017-02-21
prPN-prEN 363E
021.0.1153
KT 21 Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości
Personal fall protection equipment -- Personal fall protection systems
Wprowadza: prEN 363
Zastępuje: PN-EN 363:2008E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2018-06-19
prPN-prEN ISO 4869-1E
021.0.1136
KT 21 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 1: Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku
Acoustics -- Hearing protectors -- Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO/DIS 4869-1:2015)
Wprowadza: prEN ISO 4869-1; ISO/DIS 4869-1
Zastępuje: PN-EN 24869-1:1999P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2017-02-03
prPN-EN 943-1:2015-12/prA1E
021.0.1207
KT 21 Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz stałymi i płynnymi aerozolami -- Część 1: Wymagania dla ubiorów ochronnych Typu 1 (gazoszczelnych)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits
Wprowadza: EN 943-1:2015/prA1:2017
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-08-27
prPN-prEN 14593-1E
021.0.1173
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Compressed air line breathing apparatus with demand valve -- Part 1: Devices with a full face mask -- Requirements, testing and marking
Wprowadza: prEN 14593-1
Zastępuje: PN-EN 14593-1:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-3E
021.0.1177
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 3: Metody badania obuwia
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 3: Test methods for footwear (ISO/DIS 11393-3:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-3
Zastępuje: PN-EN 381-3:2000P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-5E
021.0.1179
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 5: Metody badania i wymagania dla getrów ochronnych
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 5: Test methods and performance requirements for protective gaiters (ISO/DIS 11393-5:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-5
Zastępuje: PN-EN 381-9:2001P; PN-EN 381-8:2001P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN 352-5E
021.0.1197
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 5: Active noise reduction ear-muffs
Wprowadza: prEN 352-5
Zastępuje: PN-EN 352-5:2005/A1:2007P; PN-EN 352-5:2005P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-EN 13911E
021.0.1115
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków
Protective clothing for firefighters -- Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
Wprowadza: EN 13911:2017
Zastępuje: PN-EN 13911:2006P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-02-08
prPN-prEN ISO 18889E
021.0.1206
KT 21 Rękawice ochronne dla osób mających kontakt z pestycydami -- Wymagania dotyczące skuteczności
Protective gloves for pesticide operators -- Performance requirements
Wprowadza: ISO/DIS 18889; prEN ISO 18889
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.40
2019-07-31
prPN-prEN ISO 4007E
021.0.1208
KT 21 Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia
Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO/DIS 4007:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 4007; prEN ISO 4007
Zastępuje: PN-EN ISO 4007:2012E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 01.040.13; 13.340.20
2019-08-15
prPN-EN 1073-1:2016-05/prA1E
021.0.1209
KT 21 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne -- Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
Wprowadza: EN 1073-1:2016/prA1
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.280; 13.340.10
2019-09-14
prPN-prEN 13832-2E
021.0.1204
KT 21 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 2: Wymagania w przypadku ograniczonego kontaktu z substancjami chemicznymi
Footwear protecting against chemicals -- Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
Wprowadza: prEN 13832-2
Zastępuje: PN-EN 13832-2:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.50
2019-08-08
prPN-prEN 13832-3E
021.0.1205
KT 21 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 3: Wymagania w przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami chemicznymi
Footwear protecting against chemicals -- Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
Wprowadza: prEN 13832-3
Zastępuje: PN-EN 13832-3:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-08-08
prPN-prEN 13832-1E
021.0.1203
KT 21 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 1: Terminologia i metody badań
Footwear protecting against chemicals -- Part 1: Terminology and test methods
Wprowadza: prEN 13832-1
Zastępuje: PN-EN 13832-1:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-08-08
prPN-prEN 343E
021.0.1210
KT 21 Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem
Protective clothing -- Protection against rain
Wprowadza: prEN 343
Zastępuje: PN-EN 343+A1:2008P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-09-14
prPN-prEN ISO 27065E
021.0.1132
KT 21 Odzież ochronna -- Wymagania dla odzieży ochronnej użytkowanej przez operatorów stosujących środki ochrony roślin i pozostałych pracowników mających kontakt z tymi środkami
Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying liquid pesticides and for re-entry workers (ISO/FDIS 27065:2017)
Wprowadza: ISO 27065; FprEN ISO 27065
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-04-24
prPN-prEN 352-10E
021.0.1195
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Wkładki przeciwhałasowe z urządzeniami dźwiękowymi rozrywkowymi
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 10: Earplugs with entertainment audio input
Wprowadza: prEN 352-10
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-4E
021.0.1196
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 4: Level-dependent ear-muffs
Wprowadza: prEN 352-4
Zastępuje: PN-EN 352-4:2003P; PN-EN 352-4:2003/A1:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-6E
021.0.1198
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 6: Ear-muffs with electrical audio input
Wprowadza: prEN 352-6
Zastępuje: PN-EN 352-6:2005P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-8E
021.0.1200
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniami dźwiękowymi rozrywkowymi
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 8: Entertainment audio ear-muffs
Wprowadza: prEN 352-8
Zastępuje: PN-EN 352-8:2008E
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-EN ISO 20349-2E
021.0.1129
KT 21 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych
Personal protective equipment -- Footwear protecting against risks in foundries and welding -- Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes (ISO 20349-2:2017)
Wprowadza: EN ISO 20349-2:2017; ISO 20349-2:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 20349:2011E; PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2018-02-14
prPN-EN ISO 13506-1E
021.0.1127
KT 21 Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Część 1: Metoda badania wyrobów całościowych -- Pomiar przeniesionej energii z zastosowaniem oprzyrządowanego manekina
Protective clothing against heat and flame -- Part 1: Test method for complete garments -- Measurement of transferred energy using an instrumented manikin (ISO 13506-1:2017)
Wprowadza: EN ISO 13506-1:2017; ISO 13506-1:2017
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-02-08
prPN-EN ISO 20349-1E
021.0.1128
KT 21 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie
Personal protective equipment -- Footwear protecting against risks in foundries and welding -- Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO 20349-1:2017)
Wprowadza: ISO 20349-1:2017; EN ISO 20349-1:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 20349:2011E; PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2018-02-08
prPN-prEN 352-9E
021.0.1201
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Wkładki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 9: Earplugs with electrical audio input
Wprowadza: prEN 352-9
Dyrektywy: 2016/424/EU
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN ISO 11393-6E
021.0.1180
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 6: Metody badania i wymagania dla ochron górnych części ciała
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 6: Test methods and performance requirements for upper body protectors (ISO/DIS 11393-6:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-6
Zastępuje: PN-EN 381-10:2005P; PN-EN 381-11:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN 342E
021.0.1146
KT 21 Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem
Protective clothing -- Ensembles and garments for protection against cold
Wprowadza: FprEN 342
Zastępuje: PN-EN 342:2006P; PN-EN 342:2006/AC:2008P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-04-17
prPN-prEN 14058E
021.0.1147
KT 21 Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem
Protective clothing -- Garments for protection against cool environments
Wprowadza: EN 14058:2017
Zastępuje: PN-EN 14058:2007P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-04-17
prPN-prEN 14325E
021.0.1154
KT 21 Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami
Protective clothing against chemicals -- Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Wprowadza: FprEN 14325
Zastępuje: PN-EN 14325:2007P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-05-29
prPN-prEN 14387E
021.0.1192
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Gas filter(s) and combined filter(s) -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 14387
Zastępuje: PN-EN 14387+A1:2010P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-07-02
prPN-prEN 143E
021.0.1194
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Particle filters -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 143
Zastępuje: PN-EN 143:2004P; PN-EN 143:2004/AC:2006P; PN-EN 143:2004/A1:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.30
2019-07-16
prPN-prEN 943-2E
021.0.1161
KT 21 Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols -- Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
Wprowadza: prEN 943-2
Zastępuje: PN-EN 943-2:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-07-26
prPN-prEN 14458E
021.0.1165
KT 21 Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych
Personal eye-equipment -- High performance visors intended only for use with protective helmets
Wprowadza: FprEN 14458
Zastępuje: PN-EN 14458:2006P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2018-07-10
prPN-prEN ISO 18640-2E
021.0.1163
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 2: Wyznaczanie przeciążenia cieplnego spowodowanego użytkowaniem odzieży ochronnej dla strażaków
Protective clothing for fire-fighters -- physiological impact -- Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters
Wprowadza: prEN ISO 18640-2
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-07-10
prPN-prEN 360E
021.0.1148
KT 21 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samohamowne
Personal protective equipment against falls from a height -- Retractable type fall arresters
Wprowadza: prEN 360
Zastępuje: PN-EN 360:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2018-02-27
prPN-EN ISO 374-1P
021.0.1185
KT 21 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016)
Wprowadza: EN ISO 374-1:2016; ISO 374-1:2016
Zastępuje: PN-EN 374-1:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 01.040.13; 13.340.40
2017-12-18
prPN-prEN 144-1E
021.0.1159
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 1: Połączenia wlotu
Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 1: Inlet connections
Wprowadza: prEN 144-1
Zastępuje: PN-EN 144-1:2003P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2018-07-12
prPN-EN 16523-1:2015-05/prA1E
021.0.1186
KT 21 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu
Determination of material resistance to permeation by chemicals -- Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact
Wprowadza: EN 16523-1:2015/prA1
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.01
2019-06-25
prPN-prEN 144-2E
021.0.1160
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 2: Połączenia wylotu
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Wprowadza: prEN 144-2
Zastępuje: PN-EN 144-2:2002P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2018-07-12
prPN-prEN ISO 18640-1E
021.0.1162
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 1: Pomiar równoczesnego przenoszenia ciepła i masy z użyciem TORSO z funkcją pocenia
Protective clothing for fire-fighters - physiological impact -- Part 1: Measurement of coupled heat and mass transfer with the sweating TORSO
Wprowadza: prEN ISO 18640-1
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-07-10
prPN-prEN 14594E
021.0.1174
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Continuous flow compressed air line breathing devices -- Requirements, testing and marking
Wprowadza: prEN 14594
Zastępuje: PN-EN 14594:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-01-03
prPN-prEN ISO 15384E
021.0.1167
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Laboratoryjne metody badania i wymagania dla odzieży strażackiej do akcji w terenie otwartym
Protective clothing for firefighters -- Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing
Wprowadza: prEN ISO 15384
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-11-08
prPN-EN 16523-2:2015-05/prA1E
021.0.1187
KT 21 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 2: Przenikanie substancji chemicznej w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu
Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 2: Permeation by potentially hazardous gaseous chemicals under conditions of continuous contact
Wprowadza: EN 16523-2:2015/prA1
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.01
2019-06-25
prPN-prEN 358E
021.0.1144
KT 21 Środki ochrony indywidualnej do ustalania pozycji podczas pracy i zapobiegania upadkom z wysokości -- Pasy i linki ustalające pozycję podczas pracy lub ograniczające przemieszczanie
Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height -- Belts and lanyards for work positioning or restraint
Wprowadza: prEN 358
Zastępuje: PN-EN 358:2002P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2017-11-23
prPN-prEN 12941E
021.0.1171
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w luźno przylegające urządzenie oddechowe -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 12941
Zastępuje: PN-EN 12941:2002/A1:2006P; PN-EN 12941:2002/A2:2010P; PN-EN 12941:2002P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-01-03
prPN-EN 353-1:2015-01/prA1E
021.0.1182
KT 21 Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samozaciskowe z prowadnicą -- Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
Personal fall protection equipment -- Guided type fall arresters including an anchor line -- Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line
Wprowadza: EN 353-1:2014/prA1:2017
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2019-02-01
prPN-prEN ISO 19918E
021.0.1164
KT 21 Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej
Protective clothing -- Protection against chemicals -- Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials
Wprowadza: FprEN ISO 19918; ISO 19918
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10; 13.340.40
2018-04-24
prPN-prEN 352-7E
021.0.1199
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 7: Level-dependent ear-plugs
Wprowadza: prEN 352-7
Zastępuje: PN-EN 352-7:2006P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 13819-3E
021.0.1170
KT 21 Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 3: Dodatkowe metody badań akustycznych
Hearing protectors -- Testing -- Part 3: Supplementary acoustic test methods
Wprowadza: prEN 13819-3
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2018-12-20
prPN-EN ISO 11612P
021.0.1183
KT 21 Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania eksploatacyjne
Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements (ISO 11612:2015)
Wprowadza: EN ISO 11612:2015; ISO 11612:2015
Zastępuje: PN-EN ISO 11612:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-01-19
prPN-EN ISO 14116P
021.0.1184
KT 21 Odzież ochronna -- Ochrona przed płomieniem -- Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia
Protective clothing -- Protection against flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2015)
Wprowadza: EN ISO 14116:2015
Zastępuje: PN-EN ISO 14116:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2017-12-18
prPN-prEN ISO 22568-1E
021.0.1188
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 1: Metalowe podnoski
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 1: Metallic toecaps
Wprowadza: ISO/DIS 22568-1; prEN ISO 22568-1
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN ISO 22568-2E
021.0.1189
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 2: Niemetalowe podnoski
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 2: Non-metallic toecaps
Wprowadza: ISO/DIS 22568-2; prEN ISO 22568-2
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN ISO 22568-3E
021.0.1190
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 3: Metalowe wkładki odporne na przebicie
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 3: Metallic perforation resistant inserts
Wprowadza: prEN ISO 22568-3; ISO/DIS 22568-3
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN ISO 22568-4E
021.0.1191
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 4: Niemetalowe wkładki odporne na przebicie
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts
Wprowadza: ISO/DIS 22568-4; prEN ISO 22568-4
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN 148-1E
021.0.1193
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym
Respiratory protective devices -- Threads for facepieces -- Part 1: Standard thread connection
Wprowadza: prEN 148-1
Zastępuje: PN-EN 148-1:2002P; PN-EN 148-1:2002/Ap1:2003P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-07-02
prPN-prEN 12942E
021.0.1172
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Power filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 12942
Zastępuje: PN-EN 12942:2002P; PN-EN 12942:2002/A1:2004P; PN-EN 12942:2002/A2:2010P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-1E
021.0.1175
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 1: Stanowisko do badań odporności na przecięcie pilarką łańcuchową
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chain-saw (ISO/DIS 11393-1:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-1
Zastępuje: PN-EN 381-1:1996P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-2E
021.0.1176
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Wymagania i metody badania ochron nóg
Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO/DIS 11393-2:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-2
Zastępuje: PN-EN 381-5:2000P; PN-EN 381-2:2000P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-4E
021.0.1178
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 4: Metody badania i wymagania dla rękawic ochronnych
Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 4: Test methods and performance requirements for protective gloves (ISO/DIS 11393-4:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-4
Zastępuje: PN-EN 381-7:2002P; PN-EN 381-4:2002P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.40
2019-01-03
prPN-prEN 14225-1E
022.0.1112
KT 22 Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
Wprowadza: EN 14225-1:2017
Zastępuje: PN-EN 14225-1:2006P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2018-01-18
prPN-prEN 14225-3E
022.0.1114
KT 22 Skafandry nurkowe -- Część 3: Ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny zespoły i części składowe skafandra -- Wymagania i metody badań
Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods
Wprowadza: EN 14225-3:2017
Zastępuje: PN-EN 14225-3:2006P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2018-01-18
prPN-prEN 14225-2E
022.0.1113
KT 22 Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
Wprowadza: EN 14225-2:2017
Zastępuje: PN-EN 14225-2:2006P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2018-01-18
prPN-prEN 16780E
022.0.1127
KT 22 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące ochraniaczy do dziecięcych łóżeczek
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot bumpers
Wprowadza: FprEN 16780
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.140; 97.190
2016-12-06
prPN-prEN 14683E
022.0.1169
KT 22 Maski medyczne -- Wymagania i metody badań
Medical face masks - Requirements and test methods
Wprowadza: prEN 14683
Zastępuje: PN-EN 14683:2014-05E
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 11.140
2019-08-06
prPN-prEN 13402-3E
022.0.1144
KT 22 Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Przedstawianie wielkości odzieży na etykiecie na podstawie wymiarów ciała i wielkości interwalów
Size Designation of clothes - Part 3 Size Labelling based on body measurements and intervals
Wprowadza: EN 13402-3:2017
Zastępuje: PN-EN 13402-3:2014-01E
ICS: 61.020
2018-02-08
prPN-prEN 16781E
022.0.1128
KT 22 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's sleep bags
Wprowadza: FprEN 16781
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.160; 97.190
2016-12-06
prPN-prEN 16779-1E
022.0.1126
KT 22 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do dziecięcych łóżeczek -- Część 1: Kołdra (bez poszew)
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers)
Wprowadza: FprEN 16779-1
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.160; 97.190
2016-12-06
prPN-prEN ISO 3175-1E
022.0.1148
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 1: Ocena jakości czyszczenia i wykończania
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing (ISO/DIS 3175-1:2016)
Wprowadza: prEN ISO 3175-1
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-1:2010E
ICS: 59.080.01
2018-09-04
prPN-prEN 17092-6E
022.0.1164
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 6: Wyroby odzieżowe z zestawem elementów chroniących przed uderzeniem -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Impact protectors ensemble garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-6
Zastępuje: PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 1883E
022.0.1146
KT 22 Pierze i puch -- Pobieranie próbek do badań
Feather and down - Sampling in view of tests
Wprowadza: EN 1883:2017
Zastępuje: PN-EN 1883:2000P
ICS: 59.040
2018-09-11
prPN-prEN ISO 15797E
022.0.1158
KT 22 Tekstylia -- Procedury przemysłowego prania i wykończania do badań odzieży roboczej
Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear (ISO/DIS 15797)
Wprowadza: ISO/FDIS 15797; FprEN ISO 15797
Zastępuje: PN-EN ISO 15797:2006P
ICS: 59.080.01
2018-08-16
prPN-prEN 13795-2E
022.0.1167
KT 22 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
Wprowadza: prEN 13795-2
Zastępuje: PN-EN 13795+A1:2013-06P; PN-EN 13795+A1:2013-06E
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.140
2019-06-25
prPN-prEN 12130E
022.0.1165
KT 22 Pierze i puch -- Metody badań -- Wyznaczanie siły wypełnienia (objętość masy)
Feather and down - Test methods - Determination of the filling power (massic volume)
Wprowadza: prEN 12130
Zastępuje: PN-EN 12130:2002P
ICS: 59.040
2019-06-25
prPN-prEN 1885E
022.0.1151
KT 22 Pierze i puch -- Terminy i definicje
Feather and down - Terms and definitions
Wprowadza: prEN 1885
Zastępuje: PN-EN 1885:2000/A1:2004P; PN-EN 1885:2000P
ICS: 01.040.59; 59.040
2019-01-03
prPN-prEN 17092-2E
022.0.1160
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 2: Wyroby odzieżowe ochronne o wysokim poziomie ochrony -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Heavy-duty protective garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-2
Zastępuje: PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 17092-3E
022.0.1161
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 3: Wyroby odzieżowe ochronne o średnim poziomie ochrony -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Medium-duty protective garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-3
Zastępuje: PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-4:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-1:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 17092-4E
022.0.1162
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 4: Wyroby odzieżowe ochronne o niskim poziomie ochrony -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Light-duty protective garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-4
Zastępuje: PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 17092-5E
022.0.1163
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 5: Wyroby odzieżowe ochronne o niskiej odporności na ścieranie -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Light-duty abrasion protection garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-5
Zastępuje: PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN ISO 3175-2E
022.0.1149
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 2: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem tetrachloroetylenu
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (ISO/DIS 3175-2:2016)
Wprowadza: ISO/FDIS 3175-2; prEN ISO 3175-2
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-2:2010E
ICS: 59.080.30
2018-09-04
prPN-prEN 13158E
022.0.1157
KT 22 Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo, dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
Wprowadza: FprEN 13158
Zastępuje: PN-EN 13158:2010P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.10
2018-07-10
prPN-prEN ISO 3175-3E
022.0.1150
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalny dozór, czyszczenie chemiczne i na mokro płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badań dotycząca czyszczenia i wykończania przy stosowaniu rozpuszczalników węglowodorowych
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvent (ISO/DIS 3175-3:2016)
Wprowadza: prEN ISO 3175-3; ISO/FDIS 3175-3
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-3:2005P; PN-EN ISO 3175-3:2005/AC:2012P
ICS: 59.080.30; 97.060
2018-09-04
prPN-prEN 13277-8E
022.0.1145
KT 22 Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 8: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy twarzy w karate
Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
Wprowadza: FprEN 13277-8
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2018-05-08
prPN-prEN 17092-1E
022.0.1159
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 1: Metody badań
Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods
Wprowadza: prEN 17092-1
Zastępuje: PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-4:2005P; PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-2:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN ISO 15487E
022.0.1152
KT 22 Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu wyrobów odzieżowych i innych włókienniczych wyrobów gotowych po domowym praniu i suszeniu
Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying (ISO/DIS 15487:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 15487; prEN ISO 15487
Zastępuje: PN-EN ISO 15487:2010E
ICS: 61.020; 59.080.01
2018-12-21
prPN-prEN ISO 22610E
022.0.1141
KT 22 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration (ISO/DIS 22610:2015)
Wprowadza: prEN ISO 22610; ISO/DIS 22610.2
Zastępuje: PN-EN ISO 22610:2007P
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 13.340.10
2017-11-09
prPN-prEN 13088E
022.0.1147
KT 22 Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu wypełnionego i masy wypełnienia
Manufactured articles filled with feather and down - Method for the determination of a filled product's total mass and for the determination of the mass of the filling
Wprowadza: prEN 13088
Zastępuje: PN-EN 13088:2002P
ICS: 59.040
2018-09-11
prPN-prEN ISO 12138E
022.0.1154
KT 22 Tekstylia -- Metody prania domowego wyrobów włókienniczych, stosowanego przed badaniem palności
Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO/DIS 12138:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12138; ISO/PRF 12138
Zastępuje: PN-EN ISO 12138:2000P
ICS: 13.220.40; 59.080.30
2019-01-31
prPN-prEN 1621-3E
022.0.1142
KT 22 Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 3: Ochraniacze klatki piersiowej dla motocyklistów -- Wymagania i metody badań
Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact -Part 3: Motorcyclists' chest protectors - Requirements and test methods
Wprowadza: FprEN 1621-3
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-06-04
prPN-prEN 13795-1E
022.0.1166
KT 22 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
Wprowadza: prEN 13795-1
Zastępuje: PN-EN 13795+A1:2013-06E; PN-EN 13795+A1:2013-06P
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.140
2019-06-25
prPN-prEN ISO 3175-4E
022.0.1168
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning (ISO/DIS 3175-4:2017)
Wprowadza: prEN ISO 3175-4
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-4:2005/AC:2012P; PN-EN ISO 3175-4:2005P
ICS: 59.080.01
2019-06-11
prPN-prEN 12131E
022.0.1153
KT 22 Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie składu ilościowego pierza i puchu (metoda ręczna)
Feather and down - Test methods - Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)
Wprowadza: prEN 12131
Zastępuje: PN-EN 12131:2000P
ICS: 59.040
2019-02-01
prPN-prEN 17116-3E
023.0.1216
KT 23 Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 3: Pralnica tunelowa ciągła
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 3: Continuous tunnel washer
Wprowadza: prEN 17116-3
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.060
2019-05-21
prPN-prEN 17116-2E
023.0.1215
KT 23 Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 2: Suszarki bębnowe okresowe
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 2: Batch drying tumblers
Wprowadza: prEN 17116-2
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.060
2019-05-21
prPN-prEN 17116-4E
023.0.1217
KT 23 Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 4: Wyładowarki pralnicze
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 4: Washer-extractors
Wprowadza: prEN 17116-4
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.060
2019-05-21
prPN-prEN ISO 20418-1E
024.0.1145
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa i jakościowa analiza proteomiczna niektórych włókien pochodzenia zwierzęcego -- Część 1: Wykrywanie peptydów z zastosowaniem LC-ESI-MS z redukcją białka
Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 1: Peptide detection using LC-ESI-MS with protein reduction (ISO/DIS 20418-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 20418-1; prEN ISO 20418-1
ICS: 59.060.01
2019-05-06
prPN-EN ISO 1833-4E
024.0.1137
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 4: Mieszanki określonych włókien proteinowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem podchlorynu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite) (ISO/DIS 1833-4:2016)
Wprowadza: ISO 1833-4:2017; EN ISO 1833-4:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 1833-4:2010E
ICS: 59.060.20
2018-12-19
prPN-prEN ISO 1833-6E
024.0.1146
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 6: Mieszanki włókien wiskozowych, określonych rodzajów włókien cupro, modalnych oraz lyocell i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu metanowego i chlorku cynku)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupr, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO/DIS 1833-6:2017)
Wprowadza: prEN ISO 1833-6; ISO/DIS 1833-6
Zastępuje: PN-EN ISO 1833-6:2010E
ICS: 59.060.01
2019-08-22
prPN-prEN ISO 1833-7E
024.0.1138
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 7: Mieszanki włókien poliamidowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu mrówkowego)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide and certain other fibres (method using formic acid) (ISO/DIS 1833-7:2016)
Wprowadza: ISO 1833-7:2017; prEN ISO 1833-7
Zastępuje: PN-EN ISO 1833-7:2010E
ICS: 59.060.01
2018-12-19
prPN-prEN ISO 1833-11E
024.0.1139
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 11: Mieszanki włókien celulozowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) (ISO/DIS 1833-11:2016)
Wprowadza: ISO 1833-11:2017; prEN ISO 1833-11
Zastępuje: PN-EN ISO 1833-11:2010E
ICS: 59.060.01
2018-12-19
prPN-prEN 17163E
025.0.1185
KT 25 Masy włókniste, papier i tektura -- Oznaczanie pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w ekstrakcie wodnym metodą LC/MS/MS
Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC/MS/MS method
Wprowadza: prEN 17163
ICS: 85.060
2019-09-30
prPN-prEN 646E
025.0.1181
KT 25 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board
Wprowadza: prEN 646
Zastępuje: PN-EN 646:2007P
ICS: 67.250; 85.060
2019-03-27
prPN-prEN 17085E
025.0.1172
KT 25 Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu
Paper and board - Sampling procedures for paper and board for recycling
Wprowadza: prEN 17085
ICS: 85.060
2019-02-12
prPN-prEN 15102E
025.0.1168
KT 25 Tapety dekoracyjne -- Postać zwoika
Decorative wallcoverings - Roll form
Wprowadza: prEN 15102
Zastępuje: PN-EN 15102+A1:2011E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 91.180
2018-03-19
prPN-prEN 1104E
025.0.1183
KT 25 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
Wprowadza: prEN 1104
Zastępuje: PN-EN 1104:2007P
ICS: 67.250; 85.060
2019-06-11
prPN-prEN ISO 287E
025.0.1171
KT 25 Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej
Paper and board -- Determination of moisture content of a lot -- Oven-drying method (ISO/DIS 287:2016)
Wprowadza: prEN ISO 287; ISO/PRF 287
Zastępuje: PN-EN ISO 287:2011P
ICS: 85.060
2018-12-20
prPN-prEN 648E
025.0.1182
KT 25 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
Wprowadza: prEN 648
Zastępuje: PN-EN 648:2007P
ICS: 67.250; 85.060
2019-03-27
prPN-prEN 12498E
025.0.1184
KT 25 Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract
Wprowadza: prEN 12498
Zastępuje: PN-EN 12498:2006P
ICS: 67.250; 85.060
2019-06-25
prPN-prEN ISO 15496E
026.0.1234
KT 26 Tekstylia -- Pomiar przepuszczalności pary wodnej przez tekstylia na potrzeby kontroli jakości
Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO/DIS 15496:2016)
Wprowadza: prEN ISO 15496; ISO/DIS 15496
Zastępuje: PN-EN ISO 15496:2006/AC:2006P; PN-EN ISO 15496:2006P
ICS: 59.080.01
2018-07-24
prPN-prEN ISO 811E
026.0.1233
KT 26 Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie wodoszczelności -- Metoda ciśnienia hydrostatycznego
Textile fabrics - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test
Wprowadza: prEN ISO 811; ISO/DIS 811
Zastępuje: PN-EN 20811:1997P
ICS: 59.080.30
2018-07-24
prPN-prEN 17137E
026.0.1250
KT 26 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości związków na bazie chlorobenzenów i chlorotoluenów
Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
Wprowadza: prEN 17137
ICS: 59.080.01
2019-07-16
prPN-prEN ISO 105-B03E
026.0.1249
KT 26 Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B03: Odporność wybarwień na pogodę: Ekspozycja zewnętrzna
Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure (ISO/FDIS 105-B03:2017)
Wprowadza: prEN ISO 105-B03; ISO/FDIS 105-B03
Zastępuje: PN-EN ISO 105-B03:2000P
ICS: 59.080.01
2019-07-30
prPN-EN ISO 11378-2:2004/A1E
027.0.1128
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Laboratoryjne badania brudzenia -- Część 2: Metoda bębnowa
Textile floor coverings - Laboratory soiling tests - Part 2: Drum test - Amendment 1 (ISO 11378-2:2001/Amd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 11378-2:2001/A1:2017; ISO 11378-2:2001/Amd 1:2017
ICS: 97.150
2018-02-08
prPN-prEN 1471E
027.0.1117
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zmiany wyglądu
Textile floor coverings -- Assessment of changes in appearance
Wprowadza: prEN 1471 rev
Zastępuje: PN-EN 1471:2001P; PN-EN 1471:2001/A1:2005P
ICS: 97.150
2015-12-31
prPN-prEN ISO 23999E
027.0.1156
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat (ISO/DIS 23999:2017)
Wprowadza: prEN ISO 23999
Zastępuje: PN-EN ISO 23999:2012E; PN-EN ISO 23999:2012D
ICS: 97.150
2019-07-02
prPN-prEN ISO 24342E
027.0.1157
KT 27 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek
Resilient and textile floor-coverings -- Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles
Wprowadza: prEN ISO 24342
Zastępuje: PN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06E; PN-EN ISO 24342:2012E
ICS: 97.150
2019-07-17
prPN-EN 13553E
027.0.1146
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe do użytku w szczególnie wilgotnych miejscach -- Specyfikacja
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification
Wprowadza: EN 13553:2017
Zastępuje: PN-EN 13553:2015-08E
ICS: 97.150
2018-02-08
prPN-prEN 16354E
027.0.1141
KT 27 Laminowane pokrycia podłogowe -- Materiały podkładowe -- Specyfikacja, wymagania i metody badań
Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods
Wprowadza: prEN 16354
ICS: 97.150
2018-02-08
prPN-prEN 14041E
027.0.1145
KT 27 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Wprowadza: FprEN 14041
Zastępuje: PN-EN 14041:2006/AC:2007P; PN-EN 14041:2006P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.150
2018-07-03
prPN-EN 13329:2016/prA1E
027.0.1148
KT 27 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
Wprowadza: EN 13329:2016/prA1
ICS: 97.150
2019-02-21
prPN-prEN ISO 10582E
027.0.1133
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja dla heterogenicznych winylowych pokryć podłogowych zawierająca wymagania dotyczące luksusowych płytek winylowych (ISO/DIS 10582:2015)
Resilient floor coverings - Specification for heterogeneous vinyl flooring to include luxury vinyl tile requirements (ISO/DIS 10582:2015)
Wprowadza: prEN ISO 10582; ISO 10582
Zastępuje: PN-EN ISO 10582:2012E; PN-EN ISO 10582:2012D
ICS: 97.150
2017-09-20
prPN-EN 1307:2014+A1:2016/prA2E
027.0.1153
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja
Textile floor coverings - Classification
Wprowadza: EN 1307:2014+A1:2016/prA2
ICS: 97.150
2019-05-20
prPN-prEN 1081E
027.0.1152
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej
Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance
Wprowadza: prEN 1081
Zastępuje: PN-EN 1081:2001P; PN-EN 1081:2001/Ap1:2003P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.150
2019-04-23
prPN-EN 13845E
027.0.1132
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance - Specification
Wprowadza: EN 13845:2017
Zastępuje: PN-EN 13845:2006P
ICS: 97.150
2018-02-08
prPN-prEN 17142E
027.0.1155
KT 27 Modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą powierzchniową na bazie proszku drzewnego -- Specyfikacja, wymagania i metody badań
Modular multilayer floor coverings - Elements with a wood powder based surface layer - Specifications, requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17142
ICS: 97.150
2019-07-22
prPN-prEN 12104E
027.0.1154
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Wymagania
Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification
Wprowadza: prEN 12104
Zastępuje: PN-EN 12104:2002P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.150; 79.100
2019-07-22
prPN-prEN 993-6E
028.0.1128
KT 28 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 6: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia
Methods of test for (dense) shaped refractory products -- Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
Wprowadza: prEN 993-6
Zastępuje: PN-EN 993-6:1998P
ICS: 81.080
2019-04-30
prPN-prEN 993-1E
028.0.1129
KT 28 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 1: Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej
Methods of test for dense shaped refractory products -- Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
Wprowadza: prEN 993-1
Zastępuje: PN-EN 993-1:1998P
ICS: 81.080
2019-04-30
prPN-prEN 993-5E
028.0.1130
KT 28 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 5: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia
Methods of test for dense shaped refractory products -- Part 5: Determination of cold crushing strength
Wprowadza: prEN 993-5
Zastępuje: PN-EN 993-5:2001P
ICS: 81.080
2019-08-30
prPN-EN ISO 4829-2P
029.0.1265
KT 29 Stale -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 2: Zawartość krzemu od 0,01 do 0,05 %
Steels -- Determination of total silicon contents -- Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2: Silicon contents between 0,01 % and 0,05 % (ISO 4829-2:2016)
Wprowadza: EN ISO 4829-2:2016; ISO 4829-2:2016
Zastępuje: PN-EN 24829-2:1999P
ICS: 77.040.30
prPN-prEN 15024-2E
029.0.1243
KT 29 Miedź i stopy miedzi -- Oznaczanie zawartości cynku -- Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Copper and copper alloys -- Determination of zinc content -- Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Wprowadza: FprEN 15024-2
Zastępuje: PN-EN 15024-2:2008P
ICS: 77.120.30
2017-12-31
prPN-prEN ISO 4829-1E
029.0.1244
KT 29 Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 1: Zawartość krzemu od 0,05 do 1 %
Steel and cast iron -- Determination of total silicon content - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method -- Part 1: Silicon contents between 0,05 and 1,0 % (ISO/DIS 4829-1:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 4829-1; prEN ISO 4829-1
Zastępuje: PN-EN 24829-1:1999P
ICS: 77.080.01
2017-12-31
prPN-prEN ISO 20321E
031.0.1196
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki napędzane
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Safety of machineries -- Powered elevators (ISO/DIS 20321:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 20321; prEN ISO 20321
ICS: 13.110; 75.180.10
2019-07-31
prPN-prEN ISO 19901-9E
031.0.1189
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 9: Zarządzanie integralnością konstrukcyjną
Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 9: Structural integrity management (ISO/DIS 19901-9:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19901-9; ISO/DIS 19901-9
ICS: 75.180.10
2019-04-30
prPN-EN ISO 3183:2013-05/prA1E
031.0.1182
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych
Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2012/DAM 1:2016)
Wprowadza: EN ISO 3183:2012/FprA; ISO 3183:2012/FDAmd 1
ICS: 77.140.75; 75.200
2018-07-31
prPN-EN ISO 17781E
031.0.1143
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Metody badań kontroli jakości mikrostruktury austenityczno/ferrytycznej stali nierdzewnej (duplex)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Test methods for quality control of microstructure of austenitic/ferritic (duplex) stainless steel (ISO 17781:2017)
Wprowadza: ISO 17781:2017; EN ISO 17781:2017
ICS: 75.180.01; 77.140.20
2018-02-08
prPN-prEN ISO 21049E
031.0.0311
KT 31 Pompy -- Systemy uszczelniania wałów pomp odśrodkowych i rotacyjnych
Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO/DIS 21049:2010)
Wprowadza: prEN ISO 21049
ICS: 23.080; 23.100.60; 83.140.50
2015-12-17
prPN-prEN ISO 10426-2E
031.0.0312
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 2: Badania cementów wiertniczych
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2010)
Wprowadza: prEN ISO 10426-2
Zastępuje: PN-EN ISO 10426-2:2006P
ICS: 75.020; 91.100.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13628-16E
031.0.0313
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 16: Specyfikacja rur elastycznych wyposażenia pomocniczego
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-16:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13628-16
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 10437E
031.0.0303
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Turbiny parowe -- Zastosowania specjalne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines - Special-purpose applications (ISO/DIS 10437:2009)
Wprowadza: prEN ISO 10437
ICS: 27.040; 75.180.20
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13628-17E
031.0.0314
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 17: Wytyczne dotyczące rur elastycznych wyposażenia pomocniczego
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13628-17
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13628-8E
031.0.0338
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 8: Narzędzia i interfejsy zdalnie sterowane w podwodnych systemach eksploatacyjnych
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13628-8
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13710E
031.0.0336
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pompy wyporowe o ruchu posuwisto-zwrotnym
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps (ISO/DIS 13710:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13710
ICS: 75.180.20
2015-12-31
prPN-prEN ISO 23251E
031.0.0343
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy upustu ciśnienia i ochrony przed jego nadmiernym wzrostem
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems (ISO/DIS 23251:2011)
Wprowadza: prEN ISO 23251
Zastępuje: PN-EN ISO 23251:2010P
ICS: 75.180.20
2015-12-31
prPN-prEN ISO 13628-14E
031.0.0359
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 14: Podwodne wysokociśnieniowe systemy ochrony integralności (HIPPS)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 14: Subsea high integrity pressure protection systems (HIPPS) (ISO/DIS 13628-14:2011)
Wprowadza: prEN ISO 13628-14
ICS: 75.180.10
2015-12-31
prPN-prEN ISO 28300E
031.0.0360
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Odpowietrzanie zbiorników magazynowych będących pod ciśnieniem atmosferycznym i niskociśnieniowych
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO/DIS 28300:2011)
Wprowadza: prEN ISO 28300
Zastępuje: PN-EN ISO 28300:2011P
ICS: 75.180.20
2016-12-17
prPN-prEN ISO 13628-6E
031.0.0361
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 6: Podwodne systemy kontroli eksploatacji
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO/DIS 13628-6:2012)
Wprowadza: prEN ISO 13628-6
Zastępuje: PN-EN ISO 13628-6:2006E
ICS: 75.180.10
2016-12-17
prPN-prEN ISO 13679E
031.0.0284
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Procedury badań połączeń gwintowych rur okładzinowych i wydobywczych
Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections (ISO/FDIS 13679:2011)
Wprowadza: FprEN ISO 13679
Dyrektywy: 2008/68/EC
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 20815E
031.0.1197
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Production assurance and reliability management (ISO/DIS 20815:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 20815; prEN ISO 20815
Zastępuje: PN-EN ISO 20815:2010P; PN-EN ISO 20815:2010E
ICS: 75.180.01; 75.200
2019-07-31
prPN-prEN ISO 19277E
031.0.1199
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Qualification testing and acceptance criteria for protective coating systems under insulation (ISO/DIS 19277:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19277; ISO/DIS 19277
ICS: 75.200
2019-08-31
prPN-prEN ISO 19903E
031.0.1198
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie konstrukcje betonowe
Petroleum and natural gas industries -- Concrete offshore structures (ISO/DIS 19903:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19903; ISO/DIS 19903
Zastępuje: PN-EN ISO 19903:2007E
ICS: 75.180.10
2019-08-31
prPN-prEN ISO 11961E
031.0.1200
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe
Petroleum and natural gas industries -- Steel drill pipe (ISO/DIS 11961:2017)
Wprowadza: prEN ISO 11961; ISO/DIS 11961
Zastępuje: PN-EN ISO 11961:2009P; PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009E; PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009P; PN-EN ISO 11961:2009E
ICS: 77.140.75; 75.180.10
2019-09-30
prPN-prEN ISO 19906E
031.0.1201
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Arktyczne konstrukcje morskie
Petroleum and natural gas industries -- Arctic offshore structures (ISO/DIS 19906:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 19906; prEN ISO 19906
Zastępuje: PN-EN ISO 19906:2011E
ICS: 75.180.10
2019-09-30
prPN-prEN 16808E
031.0.1142
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki ręczne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Safety of machineries -- Manual elevators
Wprowadza: FprEN 16808
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 75.180.10
2017-12-17
prPN-prEN ISO 17782E
031.0.1135
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kwalifikacja producentów materiałów specjalnych
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Qualification of manufacturers of special materials (ISO/DIS 17782:2014)
Wprowadza: prEN ISO 17782; ISO/DIS 17782.2
ICS: 75.180.01; 77.020
2017-06-17
prPN-prEN ISO 10855-3E
031.0.1170
KT 31 Kontenery przeznaczone do stosowania na morzu i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 3 Okresowa kontrola, sprawdzanie i badania (ISO/DIS 10855-3:2015)
Offshore containers and associated lifting sets -- Part 3: Periodic inspection, examination and testing (ISO/DIS 10855-3:2015)
Wprowadza: prEN ISO 10855-3; ISO/DIS 10855-3
ICS: 75.180.10
2017-12-17
prPN-prEN ISO 10418E
031.0.1166
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- Systemy bezpieczeństwa
Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Process safety systems (ISO/DIS 10418:2015)
Wprowadza: prEN ISO 10418; ISO/DIS 10418
Zastępuje: PN-EN ISO 10418:2004E; PN-EN ISO 10418:2004/AC:2009E
ICS: 75.180.10
2017-10-31
prPN-prEN ISO 15138E
031.0.1183
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Heating, ventilation and air-conditioning
Wprowadza: prEN ISO 15138; ISO/DIS 15138
Zastępuje: PN-EN ISO 15138:2011P
ICS: 75.180.10
2019-04-30
prPN-prEN ISO 10855-1E
031.0.1168
KT 31 Kontenery przeznaczone do stosowania na morzu i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 1 Kontener przeznaczony do stosowania na morzu -- Projektowanie, wytwarzanie i znakowanie (ISO/DIS 10855-1:2015)
Offshore containers and associated lifting sets -- Part 1: Offshore container -- Design, manufacture and marking (ISO/DIS 10855-1:2015)
Wprowadza: prEN ISO 10855-1; ISO/DIS 10855-1
ICS: 75.180.10
2017-12-18
prPN-prEN ISO 14692-3E
031.0.1162
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu
Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 3: System design (ISO/DIS 14692-3:2015)
Wprowadza: EN ISO 14692-3:2017; ISO 14692-3:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 14692-3:2011P
ICS: 75.200; 83.140.30
2017-12-17
prPN-EN ISO 10439-4P
031.0.1193
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 4: Rozprężarki
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 4: Expander-compressors (ISO 10439-4:2015)
Wprowadza: ISO 10439-4:2015; EN ISO 10439-4:2015
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-08-27
prPN-EN ISO 15551-1P
031.0.1195
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt wiertniczy i wydobywczy -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych dla wydobycia wspomaganego
Petroleum and natural gas industries -- Drilling and production equipment -- Part 1: Electric submersible pump systems for artificial lift (ISO 15551-1:2015)
Wprowadza: ISO 15551-1:2015; EN ISO 15551-1:2015
ICS: 75.180.10
2018-12-14
prPN-prEN ISO 18797-1E
031.0.1187
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ochrona przed korozją zewnętrzną rur odwiertów za pomocą powłok i okładzin -- Część 1: Systemy powłok elastomerowych – polichloropren lub EPDM
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- External corrosion protection of risers by coatings and linings -- Part 1: Elastomeric coating systems-polychloroprene or EPDM (ISO 18797-1:2016)
Wprowadza: ISO 18797-1:2016; EN ISO 18797-1:2017
ICS: 75.180.10
2018-06-17
prPN-EN ISO 10439-3P
031.0.1192
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe z napędem zespolonym
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 3: Integrally geared centrifugal compressors (ISO 10439-3:2015)
Wprowadza: ISO 10439-3:2015; EN ISO 10439-3:2015
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-07-25
prPN-EN ISO 13503-6P
031.0.1194
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Płyny i materiały do dowiercania złóż -- Część 6: Procedura pomiaru wycieku płynu w warunkach dynamicznych
Petroleum and natural gas industries -- Completion fluides and materials -- Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions (ISO 13503-6:2014)
Wprowadza: ISO 13503-6:2014; EN ISO 13503-6:2014
ICS: 75.100
2018-09-28
prPN-prEN ISO 14692-2E
031.0.1163
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie
Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 2: Qualification and manufacture (ISO/DIS 14692-2:2015)
Wprowadza: EN ISO 14692-2:2017; ISO 14692-2:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 14692-2:2011P
ICS: 75.200; 83.140.30
2017-12-17
prPN-prEN ISO 14692-4E
031.0.1164
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja
Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 4: Fabrication, installation and operation (ISO/DIS 14692-4:2015)
Wprowadza: EN ISO 14692-4:2017; ISO 14692-4:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 14692-4:2011P
ICS: 75.200; 83.140.30
2017-12-17
prPN-prEN ISO 19901-2E
031.0.1165
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 2: Sejsmiczne procedury projektowania i kryteria
Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 2: Seismic design procedures and criteria (ISO/DIS 19901-2:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 19901-2; ISO/FDIS 19901-2
Zastępuje: PN-EN ISO 19901-2:2005E
ICS: 75.180.10
2018-04-30
prPN-EN ISO 21809-5E
031.0.1174
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe
Petroleum and natural gas industries -- External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems -- Part 5: External concrete coatings (ISO 21809-5:2017)
Wprowadza: ISO 21809-5:2017; EN ISO 21809-5:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 21809-5:2010P; PN-EN ISO 21809-5:2010E
ICS: 75.200
2018-02-08
prPN-prEN ISO 19008E
031.0.1188
KT 31 System kodowania kosztów standardowych dla urządzeń do produkcji i przeróbki ropy naftowe i gazu
Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities (ISO 19008:2016)
Wprowadza: prEN ISO 19008; ISO 19008:2016
ICS: 75.020
2019-04-30
prPN-prEN ISO 21809-1E
031.0.1186
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)
Petroleum and natural gas industries -- External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems -- Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)
Wprowadza: prEN ISO 21809-1; ISO/DIS 21809-1
Zastępuje: PN-EN ISO 21809-1:2011E; PN-EN ISO 21809-1:2011P
ICS: 75.200
2019-04-30
prPN-prEN ISO 14692-1E
031.0.1161
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały
Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO/DIS 14692-1:2015)
Wprowadza: ISO 14692-1:2017; EN ISO 14692-1:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 14692-1:2010P
ICS: 75.200; 83.140.30
2017-12-17
prPN-prEN ISO 10855-2E
031.0.1169
KT 31 Kontenery przeznaczone do stosowania na morzu i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 2: Zestawy dźwigowe -- Projektowanie, wytwarzanie i znakowanie (ISO/DIS 10855-2:2015)
Offshore containers and associated lifting sets -- Part 2: Lifting sets -- Design, manufacture and marking (ISO/DIS 10855-2:2015)
Wprowadza: ISO/DIS 10855-2; prEN ISO 10855-2
ICS: 75.180.10
2017-12-17
prPN-EN ISO 24817E
031.0.1184
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kompozytowe środki do naprawy rur -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Composite repairs for pipework -- Qualification and design, installation, testing and inspection (ISO 24817:2017)
Wprowadza: EN ISO 24817:2017; ISO 24817:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 24817:2015-10E
ICS: 75.180.20
2018-03-11
prPN-EN ISO 10439-2P
031.0.1191
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe z napędem odrębnym
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 2: Non-integrally geared centrifugal and axial compressors (ISO 10439-2:2015)
Wprowadza: EN ISO 10439-2:2015; ISO 10439-2:2015
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-06-25
prPN-EN ISO 10439-1P
031.0.1190
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 1: General requirements (ISO 10439-1:2015)
Wprowadza: EN ISO 10439-1:2015; ISO 10439-1:2015
Zastępuje: PN-EN ISO 10439:2010P
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-05-25
prPN-prEN ISO 3927E
033.0.1123
KT 33 Proszki metaliczne, z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Oznaczanie zgęszczalności w jednoosiowym ściskaniu
Metallic powders, excluding powders for hardmetals -- Determination of compressibility in uniaxial compression (ISO/FDIS 3927:2017)
Wprowadza: prEN ISO 3927; ISO 3927:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 3927:2011E
ICS: 77.160
2017-12-31
prPN-prEN ISO 4492E
033.0.1125
KT 33 Proszki metaliczne z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Określanie zmian wymiarowych związanych z prasowaniem i spiekaniem
Metallic powders, excluding powders for hardmetals -- Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO/FDIS 4492:2017)
Wprowadza: ISO 4492; prEN ISO 4492
Zastępuje: PN-EN ISO 4492:2013-07E
ICS: 77.160
2017-12-31
prPN-prEN ISO 5754E
033.0.1124
KT 33 Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności
Sintered metal materials, excluding hardmetals -- Unnotched impact test piece (ISO/FDIS 5754:2017)
Wprowadza: ISO 5754; prEN ISO 5754
Zastępuje: PN-EN 25754:1997P
ICS: 77.160; 77.040.10
2017-12-31
prPN-prEN ISO 4490E
033.0.1121
KT 33 Proszki metaliczne -- Oznaczanie czasu przesypywania przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Halla)
Metallic powders -- Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO/DIS 4490:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 4490; prEN ISO 4490
Zastępuje: PN-EN ISO 4490:2014-11E
ICS: 77.160
2017-12-31
prPN-prEN ISO 3923-1E
033.0.1122
KT 33 Proszki metaliczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej -- Część 1: Metoda z zastosowaniem lejka
Metallic powders -- Determination of apparent density -- Part 1: Funnel method (ISO/DIS 3923-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 3923-1; ISO/DIS 3923-1
Zastępuje: PN-EN ISO 3923-1:2010E
ICS: 77.160
2018-06-17
prPN-EN ISO 4496E
033.0.1118
KT 33 Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów
Metallic powders -- Determination of acid-insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders (ISO 4496:2017)
Wprowadza: EN ISO 4496:2017; ISO 4496:2017
Zastępuje: PN-EN 24496:2000P; PN-EN 24496:2000/Ap1:2003P
ICS: 77.160
2018-02-08
prPN-prEN ISO 4506E
033.0.1126
KT 33 Węgliki spiekane -- Próba ściskania
Hardmetals -- Compression test (ISO/DIS 4506:2017)
Wprowadza: prEN ISO 4506; ISO/DIS 4506
Zastępuje: PN-EN 24506:1997P
ICS: 77.160; 77.040.10
2018-06-17
prPN-ISO 3432P
035.0.1172
KT 35 Ser -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Tłuszczomierz do metody Van Gulika
Cheese -- Determination of fat content -- Butyrometer for Van Gulik method
Wprowadza: ISO 3432:2008
ICS: 67.100.30; 67.260
2018-06-20
prPKN-ISO/TS 11059P
035.0.1181
KT 35 Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.
Milk and milk products -- Method for the enumeration of Pseudomonas spp.
Wprowadza: ISO/TS 11059:2009
ICS: 67.100.01
2018-05-09
prPN-ISO 12081P
035.0.1173
KT 35 Mleko -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda mierczkowa
Milk -- Determination of calcium content -- Titrimetric method
Wprowadza: ISO 12081:2010
ICS: 67.100.10
2018-06-20
prPN-ISO 16958P
035.0.1177
KT 35 Mleko, produkty mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych -- Metoda kapilarnej chromatografii gazowej
Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals -- Determination of fatty acids composition -- Capillary gas chromatographic method
Wprowadza: ISO 16958:2015
ICS: 67.100.10
2018-10-05
prPN-ISO 3433P
035.0.1178
KT 35 Ser -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda Van Gulika
Cheese -- Determination of fat content -- Van Gulik method
Wprowadza: ISO 3433:2008
ICS: 67.100.30
2018-11-20
prPN-ISO 13559P
035.0.1179
KT 35 Masło, mleka fermentowane i świeży ser -- Oznaczanie liczby mikroorganizmów zanieczyszczających -- Technika liczenia kolonii w temperaturze 30 °C
Butter, fermented milks and fresh cheese -- Enumeration of contaminating microorganisms -- Colony-count technique at 30 degrees C
Wprowadza: ISO 13559:2002
ICS: 07.100.30
2018-11-20
prPN-ISO 16305P
035.0.1174
KT 35 Masło -- Oznaczanie zwięzłości
Butter -- Determination of firmness
Wprowadza: ISO 16305:2005
ICS: 67.100.20
2018-06-20
prPN-ISO 11868P
035.0.1175
KT 35 Mleko po obróbce cieplnej -- Oznaczanie zawartości laktulozy -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Heat-treated milk -- Determination of lactulose content -- Method using high-performance liquid chromatography
Wprowadza: ISO 11868:2007
ICS: 67.100.10
2018-07-31
prPN-ISO/TS 15495P
035.0.1176
KT 35 Mleko
Milk, milk products and infant formulae -- Guidelines for the quantitative determination of melamine and cyanuric acid by LC-MS/MS
Wprowadza: ISO/TS 15495:2010
ICS: 67.100.01
prPN-EN ISO 11746:2012/prA1E
036.0.1153
KT 36 Ryż -- Wyznaczanie charakterystyki biometrycznej ziarn
Rice -- Determination of biometric characteristics of kernels - Amendment 1 (ISO 11746:2012/DAM 1:2016)
Wprowadza: ISO 11747:2012/Amd 1; EN ISO 11746:2012/FprA1
ICS: 67.060
2018-05-29
prPN-EN ISO 11747:2012/prA1E
036.0.1154
KT 36 Ryż -- Oznaczanie oporności na wytłaczanie ziarn ryżu po ugotowaniu
Rice -- Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking - Amendment 1 (ISO 11747:2012/AMD 1:2016)
Wprowadza: ISO 11747:2012/Amd 1; EN ISO 11747:2012/prA1:2016
ICS: 67.060
2019-01-03
prPN-EN ISO 5527P
036.0.1155
KT 36 Ziarno zbóż -- Terminologia
Cereals -- Vocabulary (ISO 5527:2015)
Wprowadza: EN ISO 5527:2015
Zastępuje: PN-ISO 5527:1999P
ICS: 01.040.67; 67.060
2018-03-29
prPN-prEN 15587E
036.0.1152
KT 36 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)
Cereal and cereal products -- Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.), triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
Wprowadza: FprEN 15587
Zastępuje: PN-EN 15587+A1:2013-12E
ICS: 67.060
2018-05-15
prPN-EN 16156:2011/Ap1E
039.0.1148
KT 39 Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu papierosów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Cigarettes -- Assessment of the ignition propensity -- Safety requirement
ICS: 13.220.40; 65.160
2017-12-25
prPN-EN ISO 12863:2010/A1P
039.0.1138
KT 39 Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów
Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010/Amd 1:2016)
Wprowadza: EN ISO 12863:2010/A1:2016
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 13.220.40; 65.160
2018-02-19
prPN-EN 16156P
039.0.1137
KT 39 Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu papierosów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Cigarettes -- Assessment of the ignition propensity -- Safety requirement
Wprowadza: EN 16156:2010
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 13.220.40; 65.160
2018-02-15
prPN-EN ISO 12863P
039.0.1136
KT 39 Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów
Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010)
Wprowadza: ISO 12863:2010; EN ISO 12863:2010
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 13.220.40; 65.160
2018-02-15
prPN-EN 15550E
040.0.1148
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kadmu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem kuwety grafitowej (GF-AAS) po mineralizacji ciśnieniowej
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -- Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion
Wprowadza: EN 15550:2017
Zastępuje: PN-EN 15550:2009P
ICS: 65.120
2018-02-08
prPN-prEN ISO 12099E
040.0.1143
KT 40 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni
Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products -- Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO/DIS 12099:2016)
Wprowadza: EN ISO 12099:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 12099:2010E; PN-EN ISO 12099:2010P
ICS: 65.120
2018-02-21
prPN-prEN 17053E
040.0.1153
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -- Determination of trace elements, heavy metals and other inorganic elements in feed by ICP-MS (multi-method)
Wprowadza: FprEN 17053
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2018-07-10
prPN-EN 16158P
040.0.1150
KT 40 Pasze -- Oznaczanie zawartości semduramycyny -- Metoda chromatografii cieczowej z zastosowaniem "rozgałęzionego" podejścia analitycznego
Animal feeding stuffs -- Determination of semduramicin content -- Liquid chromatographic method using a "tree" analytical approach
Wprowadza: EN 16158:2012
Dyrektywy: 70/373/EC
ICS: 65.120
2018-02-09
prPN-EN 15621E
040.0.1149
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, siarki, żelaza, cynku, miedzi, manganu i kobaltu po mineralizacji ciśnieniowej metodą ICP-AES
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -- Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES
Wprowadza: EN 15621:2017
Zastępuje: PN-EN 15621:2012E
ICS: 65.120
2018-02-08
prPN-prEN 17049E
040.0.1151
KT 40 Identyfikacja tylozyny, spiramycyny, wirginiamycyny, karbadoksu i olaquindoksu na poziomach niższych niż stosowane w mieszankach paszowych -- Analiza potwierdzająca metodą LCMS
Identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin, carbadox and olaquindox at sub-additive levels in compound feed -- Confirmatory analysis by LCMS
Wprowadza: FprEN 17049
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2018-11-30
prPN-EN 16877P
040.0.1155
KT 40 Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie toksyn T-2 i HT-2, deoksyniwalenolu i zearalenonu w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of T-2 and HT-2 toxins, Deoxynivalenol and Zearalenone, in feed materials and compound feed by LC-MS
Wprowadza: EN 16877:2016
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120; 71.040.50
2018-03-20
prPN-EN 17050E
040.0.1152
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie jodu w paszach metodą ICP-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -- Determination of iodine in animal feed by ICP-MS
Wprowadza: EN 17050:2017
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2018-03-11
prPN-EN ISO 13904P
040.0.1154
KT 40 Pasze -- Oznaczanie zawartości tryptofanu
Animal feeding stuffs -- Determination of tryptophan content (ISO 13904:2016)
Wprowadza: EN ISO 13904:2016
Zastępuje: PN-EN ISO 13904:2007P
ICS: 65.120
2018-04-03
prPN-EN 62097:2009/prA1E
047.0.0090
KT 47 Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp
Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to prototype
Wprowadza: EN 62097:2009/FprA1:2011
ICS: 27.140
2015-12-15
prPN-prEN 60335-2-41E
047.0.0092
KT 47 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps
Wprowadza: FprEN 60335-2-41:2011
Zastępuje: PN-EN 60335-2-41:2005P; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010E
Dyrektywy: 2006/95/EC
2016-01-15
prPN-prEN 60193E
047.0.1112
KT 47 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines -- Model acceptance tests
Wprowadza: prEN 60193:2017
ICS: 27.140
2020-10-29
prPN-prEN 17038-2E
047.0.1109
KT 47 Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego
Pumps -- Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units -- Part 2: Testing and calculation of energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
Wprowadza: prEN 17038-2
Dyrektywy: 547/2012
ICS: 23.080
2018-11-14
prPN-prEN 62364E
047.0.1110
KT 47 Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona
Hydraulic machines -- Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines
Wprowadza: prEN 62364:2017
ICS: 27.140; 23.100.10
2020-04-14
prPN-prEN 17038-1E
047.0.1108
KT 47 Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)
Pumps -- Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI)
Wprowadza: prEN 17038-1
Dyrektywy: 547/2012
ICS: 23.080
2018-11-14
prPN-prEN ISO 14414E
047.0.1111
KT 47 Ocena energetyczna układu pompowego
Pump system energy assessment (ISO/ASME DIS 14414:2017)
Wprowadza: prEN ISO 14414
ICS: 23.080
2019-05-28
prPN-EN 62256E
047.0.1107
KT 47 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines -- Rehabilitation and performance improvement
Wprowadza: IEC 62256:2017; EN 62256:2017
Zastępuje: PN-EN 62256:2009P
ICS: 27.140
2018-03-15
prPN-prEN ISO 20170E
048.0.1210
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS) -- Dekompozycja charakterystyk geometrycznych w sterowaniu produkcją
Geometrical product specification (GPS) -- Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control (ISO/DIS 20170:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20170
ICS: 17.040.40
2018-10-10
prPN-prEN ISO 21204E
048.0.1228
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Specyfikacje zdefiniowanych przejść między elementami geometrycznymi
Geometrical product specifications (GPS) -- Specification of defined transitions between features (ISO/DIS 21204:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 21204; prEN ISO 21204
ICS: 17.040.01
2019-07-30
prPN-prEN ISO 17450-4E
048.0.1191
KT 48 Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia podstawowe -- Część 4: Charakterystyki geometryczne do wyrażenia liczbowego odchyłek GPS
Geometrical product specification (GPS) -- Basic concepts -- Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviations (ISO/DIS 17450-4:2016)
Wprowadza: ISO 17450-4; FprEN ISO 17450-4
ICS: 17.040.40
2018-05-29
prPN-prEN ISO 5459E
048.0.1206
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Bazy i układy baz
Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Datums and datum systems (ISO/DIS 5459:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 5459; prEN ISO 5459
ICS: 17.040.40
2018-04-17
prPN-prEN ISO 5458E
048.0.1192
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerowanie pozycji i szyku
Geometrical Product Specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Positional tolerancing (ISO/DIS 5458:2015)
Wprowadza: prEN ISO 5458
ICS: 01.100.20; 17.040.40
2017-06-27
prPN-EN ISO 14405-2:2012/prA1E
048.0.1227
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne
Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional tolerancing -- Part 2: Dimensions other than linear sizes -- Amendment 1 (ISO 14405-2:2011/DAM 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 14405-2:2011/prA1
ICS: 17.040.40
2019-06-11
prPN-prEN ISO 14253-1E
048.0.1207
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją
Geometrical product specifications (GPS) -- Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment -- Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (ISO/DIS 14253-1:2016)
Wprowadza: FprEN ISO 14253-1
ICS: 17.040.40
2018-05-08
prPN-EN ISO 1938-1P
048.0.1212
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wyposażenie do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego
Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment -- Part 1: Plain limit gauges of linear size (ISO 1938-1:2015)
Wprowadza: ISO 1938-1:2015; EN ISO 1938-1:2015
ICS: 17.040.10
2018-01-01
prPN-EN ISO 10360-10P
048.0.1213
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu
Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) -- Part 10: Laser trackers for measuring point-to-point distances (ISO 10360-10:2016)
Wprowadza: EN ISO 10360-10:2016
ICS: 17.040.40
2018-01-15
prPN-EN ISO 1938-1:2016-03/Ap1E
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Sprzęt do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego

prPN-EN ISO 25378P
048.0.1211
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Charakterystyki i warunki -- Definicje
Geometrical product specifications (GPS) -- Characteristics and conditions -- Definitions (ISO 25378:2011)
Wprowadza: EN ISO 25378:2011; ISO 25378:2011
ICS: 17.040.40
2018-02-01
prPN-prEN ISO 14978E
048.0.1224
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS
Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts and requirements for GPS measuring equipment (ISO/DIS 14978:2017)
Wprowadza: prEN ISO 14978
Zastępuje: PN-EN ISO 14978:2007P
ICS: 17.040.30
2019-03-20
prPN-prEN ISO 15004-2E
049.0.1111
KT 49 Przyrządy oftalmiczne -- Podstawowe wymagania i metody badań -- Część 2: Ochrona przed zagrożeniami świetlnymi
Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 2: Light hazard protection (ISO/FDIS 15004-2:2015)
Wprowadza: ISO/FDIS 15004-2; FprEN ISO 15004-2
Zastępuje: PN-EN ISO 15004-2:2010P
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2016-08-24
prPN-EN ISO 8980-1E
049.0.1162
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Gotowe soczewki okularowe nieokrojone -- Część 1: Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych
Ophthalmic optics -- Uncut finished spectacle lenses -- Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses (ISO 8980-1:2017)
Wprowadza: ISO 8980-1:2017; EN ISO 8980-1:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 8980-1:2006P; PN-EN ISO 8980-1:2006/AC:2007P
ICS: 11.040.70
2018-01-06
prPN-EN ISO 15798:2013-12/prA1E
049.0.1165
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Oftalmiczne środki lepkochirurgiczne
Ophthalmic implants -- Ophthalmic viscosurgical devices (ISO 15798:2013/FDAmd 1:2016)
Wprowadza: ISO 15798:2013/Amd 1:2017; EN ISO 15798:2013/FprA1
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2017-10-19
prPN-EN ISO 8980-2E
049.0.1163
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Gotowe soczewki okularowe nieokrojone -- Część 2: Wymagania dotyczące soczewek progresywnych
Ophthalmic optics -- Uncut finished spectacle lenses -- Part 2: Specifications for power-variation lenses (ISO 8980-2:2017)
Wprowadza: ISO 8980-2:2017; EN ISO 8980-2:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 8980-2:2006/AC:2007P; PN-EN ISO 8980-2:2006P
ICS: 11.040.70
2018-01-06
prPN-EN ISO 21987E
049.0.1161
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe oprawione
Ophthalmic optics -- Mounted spectacle lenses (ISO 21987:2017)
Wprowadza: EN ISO 21987:2017; ISO 21987:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 21987:2010P
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2018-01-06
prPN-EN ISO 16671:2015-10/prA1E
049.0.1183
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Roztwory irygacyjne stosowane w chirurgii ocznej
Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery - Amendment 1 (ISO 16671:2015/DAM 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 16671:2015/prA1; ISO 16671:2015/Amd 1
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2019-03-26
prPN-prEN ISO 13666E
049.0.1184
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia
Ophthalmic optics -- Spectacle lenses -- Vocabulary (ISO/DIS 13666:2017)
Wprowadza: prEN ISO 13666; ISO/DIS 13666
Zastępuje: PN-EN ISO 13666:2013-05E
ICS: 01.040.11; 11.040.70
2019-05-07
prPN-prEN ISO 18369-1E
049.0.1166
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji
Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications (ISO/FDIS 18369-1:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 18369-1; ISO 18369-1:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 18369-1:2008P; PN-EN ISO 18369-1:2008/A1:2010P
ICS: 01.040.11; 11.040.70
2018-02-08
prPN-EN ISO 14889:2013-12/prA1E
049.0.1181
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Wymagania podstawowe dotyczące gotowych soczewek nieokrojonych
Ophthalmic optics -- Spectacle lenses -- Fundamental requirements for uncut finished lenses - Amendment 1 (ISO 14889:2013/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 14889:2013/prA1; ISO 14889:2013/PRF Amd 1
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2019-02-21
prPN-prEN ISO 18369-4E
049.0.1168
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych
Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials (ISO/FDIS 18369-4:2017)
Wprowadza: ISO 18369-4:2017; FprEN ISO 18369-4
Zastępuje: PN-EN ISO 18369-4:2010P
ICS: 11.040.70
2018-02-08
prPN-prEN 16917-1E
049.0.1153
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Przyrządy i metody badań do oceny wzroku kierowców -- Część 1: Ostrość widzenia
Ophthalmic optics -- Instruments and test methods for assessing drivers' vision -- Part 1: Visual acuity
Wprowadza: prEN 16917-1
ICS: 11.040.70
2017-10-10
prPN-prEN ISO 11986E
049.0.1173
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Oznaczanie absorpcji i uwalniania środka konserwującego
Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of preservative uptake and release (ISO/FDIS 11986:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 11986; FprEN ISO 11986
Zastępuje: PN-EN ISO 11986:2010E
ICS: 11.040.70
2018-08-14
prPN-prEN ISO 11979-7E
049.0.1176
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 7: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych w korekcji afakii
Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia
Wprowadza: ISO/DIS 11979-7; prEN ISO 11979-7
Zastępuje: PN-EN ISO 11979-7:2015-01E
ICS: 11.040.70
2019-02-12
prPN-prEN ISO 12870E
049.0.1152
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Wymagania i metody badań
Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods (ISO 12870:2016)
Wprowadza: prEN ISO 12870; ISO 12870:2016
Zastępuje: PN-EN ISO 12870:2015-03E
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2019-09-03
prPN-prEN ISO 18369-2E
049.0.1167
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 2: Tolerancje
Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 2: Tolerances (ISO/FDIS 18369-2:2017)
Wprowadza: ISO 18369-2:2017; FprEN ISO 18369-2
Zastępuje: PN-EN ISO 18369-2:2013-06E
ICS: 11.040.70
2018-02-08
prPN-prEN ISO 11979-10E
049.0.1175
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 10: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych do korekcji ametropii fakicznego oka
Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses for correction of ametropia in phakic eyes
Wprowadza: ISO/DIS 11979-10; prEN ISO 11979-10
Zastępuje: PN-EN ISO 11979-10:2008P; PN-EN ISO 11979-10:2008/A1:2014-12E
ICS: 11.040.70
2019-02-01
prPN-prEN ISO 11978E
049.0.1182
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewek kontaktowych -- Etykietowanie
Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Labelling (ISO/FDIS 11978:2017)
Wprowadza: EN ISO 11978:2017; ISO 11978:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 11978:2015-03E
ICS: 11.040.70
2018-02-01
prPN-prEN ISO 11981E
049.0.1174
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Określanie kompatybilności fizycznej produktów do konserwacji soczewki kontaktowej z soczewkami kontaktowymi
Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses (ISO/FDIS 11981:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 11981; FprEN ISO 11981
Zastępuje: PN-EN ISO 11981:2010P
ICS: 11.040.70
2018-08-14
prPN-prEN ISO 8596E
049.0.1171
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Badanie ostrości widzenia -- Optotyp standardowy i optotypy kliniczne i ich prezentacja
Ophthalmic optics -- Visual acuity testing -- Standard and clinical optotypes and their presentation (ISO/FDIS 8596:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8596; ISO/FDIS 8596
Zastępuje: PN-EN ISO 8596:2010P
ICS: 11.040.70
2018-08-14
prPN-prEN ISO 18369-3E
049.0.1169
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 3: Metody pomiaru
Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 3: Measurement methods (ISO/FDIS 18369-3:2017)
Wprowadza: ISO 18369-3:2017; FprEN ISO 18369-3
Zastępuje: PN-EN ISO 18369-3:2010P
ICS: 11.040.70
2018-02-08
prPN-prEN 62453-30xE
050.0.1119
KT 50 Specyfikacja Interfejsu Narzędzia Urządzeń Obiektowych (FDT) -- Część 30x: Integracja profili komunikacyjnych -- IEC 61784 CPFx
Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 30x: Communication Profile Integration - IEC 61784 CPF x
Wprowadza: FprEN 62453-30x:2013
2016-02-04
prPN-prEN 61804-2E
050.0.1111
KT 50 Bloki funkcyjne (FB) do kontroli procesów i EDDL -- Część 2:
Function blocks (FB) for process control and EDDL - Part 2: Specification of FB concept
Wprowadza: FprEN 61804-2:2013
2015-12-30
prPN-prEN 62952-3E
050.0.1268
KT 50 Żródła zasilania dla urządzeń komunikacji bezprzewodowej -- Część 3: Odtwórczy moduł adaptera pozyskiwania energii
Power sources for a wireless communication device -- Part 3: Energy harvesting specification
Wprowadza: EN 62952-3:2017
2018-01-25
prPN-prEN 61784-3-XE
050.0.1173
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-x: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Dodatkowe specyfikacje dotyczące CPF x
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-x: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF x
Wprowadza: FprEN 61784-3-X:2016
2017-01-19
prPN-prEN 62439-XE
050.0.1175
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności
Industrial communication networks - High availability automation networks
Wprowadza: FprEN 62439-X:2015
2016-04-08
prPN-prEN 61158-4-XE
050.0.1280
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-X: Elementy typu x
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-X: Data-link layer protocol specification - Type x elements
Wprowadza: prEN 61158-4-X:2017
2020-06-03
prPN-prEN 60534-4E
050.0.1228
KT 50 Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze
Industrial-process control valves - Part 4: Inspection and routine testing
Wprowadza: FprEN 60534-4:2015
ICS: 19.020; 17.120; 23.100
2017-05-23
prPN-prEN 62948E
050.0.1259
KT 50 Sieci przemysłowe -- Sieć komunikacji bezprzewodowej i profile komunikacyjne WIA-FA
Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA
Wprowadza: FprEN 62948:2017
2018-03-06
prPN-prEN 62443-2-4E
050.0.1261
KT 50 Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS
Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers
Wprowadza: FprEN 62443-2-4:2016; IEC 62443-2-4:2015; IEC 62443-2-4:2015/COR1:2015
ICS: 25.040.40; 35.040; 35.100
2016-12-16
prPN-prEN 61987-24-3E
050.0.1267
KT 50 Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktury danych i cechy katalogowe wyposażenia procesowego -- Część 24-3: Lista właściwości (LOP) przyrzadówzmiany przepływu dla elektronicznej wymiany danych
Industrial-Process Measurement and Control -- Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues -- Part 24-3: List of Properties (LOP) of flow modification accessories for electronic data exchange
Wprowadza: FprEN 61987-24-3:2016
ICS: 35.240.50
2018-05-01
prPN-prEN 61326-3-2E
050.0.1263
KT 50 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-2: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowanie w przemyśle w określonym środowisku elektromagnetycznym
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- - EMC requirements -- Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) -- Industrial applications with specified electromagnetic environment
Wprowadza: FprEN 61326-3-2:2017
Dyrektywy: 2004/108/EC
ICS: 25.040.40; 33.100.20
2017-11-22
prPN-prEN 61918E
050.0.1281
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych
Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises
Wprowadza: prEN 61918:2017
ICS: 25.040.40; 35.240.50; 33.020
2019-04-03
prPN-prEN 61784-5-xE
050.0.1282
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-x: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPFx
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-x: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF x
Wprowadza: prEN 61784-5-x:2017
2019-04-16
prPN-prEN 62881E
050.0.1258
KT 50 Tabela Przyczyn i Skutków
Cause & Effect Table
Wprowadza: FprEN 62881:2016
2018-03-06
prPN-EN 61784-3:2016-12/prA1E
050.0.1260
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili
Industrial communication networks -- Profiles -- Part 3: Functional safety fieldbuses -- General rules and profile definitions
Wprowadza: EN 61784-3:2016/FprA1:2017
ICS: 25.040.40; 35.100.05
2018-03-06
prPN-prEN 61158-1E
050.0.1276
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do IEC 61158 i 61784
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series
Wprowadza: prEN 61158-1:2017
ICS: 25.040.40; 35.100.05; 33.040
2019-03-27
prPN-prEN 60534-3-1E
050.0.1283
KT 50 Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Wymiary -- Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych
Industrial-process control valves - Part 3-1: Dimensions - Face-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and centre-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, angle pattern control valves
Wprowadza: prEN 60534-3-1:2017
ICS: 23.060; 25.040.40
2019-04-16
prPN-prEN 62443-4-2E
050.0.1285
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla IACS
Industrial communication networks -- Security for industrial automation and control systems -- Part 4-2: Technical security requirements for IACS components
Wprowadza: prEN 62443-4-2:2017
2019-05-28
prPN-prEN 61158-5-xE
050.0.1278
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-x: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu X
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-X: Application layer service definition - Type X elements
Wprowadza: prEN 61158-5-x:2017
2019-03-27
prPN-prEN 61987-24-2E
050.0.1266
KT 50 Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktury danych i cechy katalogowe wyposażenia procesowego -- Część 24-2: Lista właściwości (LOP) przyrządów zawór/siłownik dla elektronicznej wymiany danych
Industrial-Process Measurement and Control -- Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues -- Part 24-2: List of Properties (LOP) of valve/actuator accessories for electronic data exchange
Wprowadza: FprEN 61987-24-2:2016
ICS: 35.240.50
2018-05-01
prPN-prEN 61784-1E
050.0.1274
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali miejscowej
Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles
Wprowadza: prEN 61784-1:2017
ICS: 35.100.20; 35.240.50
2019-03-27
prPN-prEN 61987-92E
050.0.1273
KT 50 Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 92: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Aspekt LOP
Industrial-Process Measurement and Control -- Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues -- Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange -- Aspect LOPs
Wprowadza: prEN 61987-92:2016
2018-12-27
prPN-prEN 60534-1E
050.0.1284
KT 50 Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne
Industrial-process control valves -- Part 1: Control valve terminology and general considerations
Wprowadza: prEN 60534-1:2017
ICS: 23.060.40; 25.040.40
2019-04-30
prPN-prEN 61158-6-xE
050.0.1279
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-X: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu X
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-X: Application layer protocol specification - Type X elements
Wprowadza: prEN 61158-6-x:2017
2019-03-27
prPN-EN 62657-2E
050.0.1250
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją
Industrial communication networks -- Wireless communication networks -- Part 2: Coexistence management
Wprowadza: EN 62657-2:2017
Zastępuje: PN-EN 62657-2:2016-02E
ICS: 25.040.40; 35.110; 33.040
2017-11-22
prPN-prEN 62714-1E
050.0.1272
KT 50 Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Część 1: Architektura i wymagania ogólne
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
Wprowadza: prEN 62714-1:2016
Zastępuje: PN-EN 62714-1:2015-01E
ICS: 25.040.40; 35.060; 35.240.50
2018-11-28
prPN-prEN 61131-2E
050.0.1255
KT 50 Sterowniki programowalne -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu
Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests
Wprowadza: FprEN 61131-2:2017
Dyrektywy: 2004/108/EC
ICS: 25.040.40; 35.240.50
2018-03-06
prPN-prEN 62657-1E
050.0.1249
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 1: Wymagania sieci komunikacyjnych i rozważania widma
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations
Wprowadza: FprEN 62657-1:2017
2018-01-18
prPN-EN 61326-3-1E
050.0.1262
KT 50 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-1: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Ogólne zastosowania w przemyśle
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- EMC requirements -- Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) -- General industrial applications
Wprowadza: EN 61326-3-1:2017
Zastępuje: PN-EN 61326-3-1:2010P
Dyrektywy: 2004/108/EC
ICS: 25.040.40; 33.100.20
2017-11-22
prPN-prEN 61010-2-201E
050.0.1251
KT 50 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Wprowadza: EN 61010-2-201:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 25.040.40; 35.240.50
2017-09-30
prPN-prEN 62443-4-1E
050.0.1269
KT 50 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-1: Bezpieczne tworzenie produktu wymagania cyklu rozwoju
Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure Product Development Lifecycle Requirements
Wprowadza: prEN 62443-4-1:2016
2018-06-05
prPN-prEN 62890E
050.0.1257
KT 50 Zarządzanie cyklem życia urzadzeń i systemów stosowanych w przemyśle, pomiarach, automatyce i sterowaniu
Life-cycle management for systems and products used in industrial-process measurement, control and automation
Wprowadza: FprEN 62890:2016
2018-02-20
prPN-EN 61511-1/prA1E
050.0.1271
KT 50 Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements
Wprowadza: EN 61511-1:2017/FprA1:2017
ICS: 13.110; 25.040.01
2018-03-06
prPN-prEN 61784-2E
050.0.1275
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali miejscowej do sieci czasu rzeczywistego oparte o ISO/IEC 8802-3
Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3
Wprowadza: prEN 61784-2:2017
ICS: 35.100.20; 35.240.50
2019-03-27